Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2023-02-24

Mielieji,

„Esame pašaukti būti taikos kūrėjais“, – sako arkivyskupas Gintaras Grušas, minint Rusijos karo prieš Ukrainą metines.Arkivyskupas ragina ir toliau melstis, remti Ukrainą, tęsti prisiimtų solidarumo įsipareigojimų vykdymą.

Pirmąjį gavėnios sekmadienį, vasario 26 dieną, Lietuvos vyskupai kviečia aukoti Ukrainai šalies bažnyčiose.

Vasario 27 – kovo 1 d. Lietuvos Caritas renka daiktus Ukrainai Lietuvos miestuose, miesteliuose, parapijose. Vilniuje (ir arkivyskupijos parapijose) parama (pagal skelbiamą daiktų sąrašą) bus renkama prekybos centre BIG, Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijoje, Ignalinos, Visagino parapijose bei Vilniaus Visų Šventųjų parapijoje (tik vasario 26 d.).

Vasario 26 – kovo 5 dienomis Vilniuje – Lietuvos globėjo šv. Kazimiero atlaidų savaitė, į kurią kviečia Arkikatedros bendruomenė. Pagrindinė atlaidų diena – kovo 4 d., šeštadienį.

2023 metų Vilniaus knygų mugė. Rekomendacijos
Arkivyskupo Gintaro Grušo homilija Pelenų dieną
Arkivyskupo Gintaro Grušo homilija Lietuvos valstybės atkūrimo dieną

Gavėniai:
Popiežiaus Pranciškaus žinia gavėniai, 2023
Carito paruoštas Gavėnios kalendorius
Parapijose prasideda kasmetinė gavėnios akcija „Pasninko dėžė“
Gavėnios rekolekcijų programa Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Kalendorius:
Vasario 24 d. 18.30 val. Choro „Adoramus“ koncertas „SUTEIK RAMYBĘ MŪSŲ LAIKAMS“. Karo Ukrainoje metinėms paminėti
Vasario 24 d. 19.00 val. Seminaras sutuoktiniams „Kaip susitaikyti Adomui ir Ievai?“ (nuotoliu)
Vasario 25 d. Liturginio skaitymo ir psalmių giedojimo mokymai Vilniuje (registracija)
Vasario 26–5 d. Šv. Kazimiero atlaidai Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Vasario 26 d. 18.00 val. Atviras bendruomenės „Maranata“ maldos susitikimas Vilniuje
Vasario 28 d. 19.00 val. Maldos ir šlovinimo vakaras Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje
Vasario 28 d. 19.00 val. Taizé pamaldos už taiką Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčioje
Kovo 1 d. 18.00 val. Paskaita „Lietuvos bazilijonų provincijos architektūros ir dailės paveldo likimai“ Bažnytinio paveldo muziejuje (gyvai ir nuotoliu)
Kovo 18–19 d. Piligriminis žygis vyrams

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Ses. Michaelai Rak bei visai Hospiso bendruomenei “už skleidžiamą neišsenkamą meilę, gėrį ir viltį” buvo įteiktas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius
Pasaulio jaunimo dienos su Asumcion šeima (kvietimas 18–30 m. jaunimui)
Gavėnios sekmadieniais Vilniaus Kalvarijų parapijoje – popiežiaus Pranciškaus posinodinio dokumento „Christus vivit“ skaitymai ir aptarimai
Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijoje sekmadieniais 12 val. šv. Mišių metu vyksta katechezės 4–7 m. vaikams
Į Vilniaus Visų Šventųjų parapiją grįžta programa „Ko reikia kiekvienai mamai?“ (ikimokyklinukų mamoms)
Katedroje eksponuojami Šv. Kazimiero skulptūrėlių, piešinių ir filmukų konkurso darbai
Vilniaus piligrimų centras dalyvavo Dievo Gailestingumo konferencijoje Dubline
Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro misija Švenčionių parapijoje: susitikimai mokykloje
Įvyko 10-osios Vilniaus akademinės sielovados centro organizuotos KAIROS rekolekcijos
Dr. Inos Kažuro paskaita „Bazilijonų vienuolija ir knygų spauda“ (vaizdo įrašas)
Naujas feisbuko puslapis, skirtas Šventojo Juozapato metams
Romoje vyko kongresas apie kunigų ir pasauliečių bendrą atsakomybę Bažnyčios misijoje. Iš Lietuvos jame dalyvavo vysk. Arūnas Poniškaitis ir Lietuvos šeimos centro vadovė Vijoleta Vitkauskienė

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info