Minint karo metines – kvietimas ir toliau remti ir melstis už Ukrainą

„Esame pašaukti būti taikos kūrėjais“, – sako arkivyskupas Gintaras Grušas, minint Rusijos karo prieš Ukrainą metines.

Arkivyskupas ragina ir toliau remti Ukrainą, tęsti prisiimtų solidarumo įsipareigojimų vykdymą. „Norime nuo šiol įsipareigoti kurti Europą, sutaikytą teisingoje taikoje, kuri pasiekiama visų pastangomis. Tai darome būdami tikri, kad Kristus prisikėlė, žinodami, kad Jis yra Europos viltis.“ – sako arkivyskupas Gintaras Grušas.

Europos vyskupai nuolat meldžiasi už šio karo aukas ir jų šeimas. Per gavėnios laikotarpį kiekvienoje Europos šalyje paeiliui bus švenčiamos Mišios, kuriose bus prašoma taikos Ukrainai ir meldžiamasi už žuvusius. Lietuvoje šv. Mišios bus aukojamos kovo 13 d. 12 val. Vilniuje, Dievo Gailestingumo šventovėje.

Vasario 24 dieną Vilniuje:
13 val. Ekskursija Ukrainai paremti „Unikali unija“ Vilniaus senamiestyje su Bažnytinio paveldo muziejumi
18.30 val. malda ir choro „Adoramus“ koncertas SUTEIK RAMYBĘ MŪSŲ LAIKAMS. Karo Ukrainoje metinėms paminėti Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje

Vasario 26 dieną, pirmąjį gavėnios sekmadienį, Lietuvos vyskupai kviečia aukoti Ukrainai šalies bažnyčiose.

Vasario 27 – kovo 1 dienomis Lietuvos Caritas renka daiktus Ukrainai Lietuvos miestuose, miesteliuose, parapijose.