Gavėnios rekolekcijos Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Kiekvieną Gavėnios šeštadienį ir Didįjį trečiadienį Katedroje vyks rekolekcijos „7 didžiosios nuodėmes: 40 dienų, jas pažinti, atpažinti ir nuo jų išsivaduoti!“

Rekolekcijos prasidės 16.45 val. malda ir konferencija vis kita tema, po jų – 17.30 val. šv. Mišios.


Vasario 25 d. PUIKYBĖ
Vilniaus Santariškių kapelionas kun. Gabrielius Satkauskas

Kovo 4 d. GAŠLUMAS
Kunigas Vytautas Saladis Opus Dei

Kovo 11 d. GOBŠUMAS
Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčios rektorius kun. John Farrell Peternal Opus Dei

Kovo 18 d. RŪSTUMAS
Kunigas Vytautas Saladis Opus Dei

Kovo 25 d. PAVYDAS
Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios vicerektorius kun. Algis Gudaitis

Balandžio 1  d. NESAIKINGUMAS VALGANT IR GERIANT
Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos kun. Kęstutis Dvareckas

Balandžio 5 d. TINGUMAS
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos vicerektorius kun. Mindaugas Bernotavičius

Gavėnios rekolekcijos bus tiesiogiai transliuojamos per Vilniaus arkikatedros Youtube kanalą ir feisbuko paskyrą.


Kovo 17 d., penktadienį – „24 valandos Viešpačiui“. Išpažinčių bus klausoma visą parą.
Po 17.30 val. šv. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija, Susitaikymo pamaldos.

Gavėnios penktadieniais 16.45 val. – Kryžiaus Kelias (išskyrus kovo 4 d.)

Gavėnios sekmadieniais po 12.30 val. šv. Mišių – Graudūs verksmai

Daugiau informacijos: katedra.lt