Vilniuje – Lietuvos globėjo šv. Kazimiero atlaidų savaitė

Kasmet kovo 4-ąją švenčiama Lietuvos globėjo šv. Kazimiero diena. 2023 m. vasario 26 – kovo 5 dienomis Vilniuje vyks šv. Kazimiero atlaidų šventė „Šv. Kazimieras – Dievo meilės žiburys“, į kurią kviečia Vilniaus arkikatedros bazilikos bendruomenė.

Atlaidų dienomis Vilniaus arkikatedroje bazilikoje kiekvieną dieną šv. Mišios aukojamos 8, 12.30 ir 17.30 val. Kasdien 19 val. (išskyrus kovo 4 d. – 15 val.) bus aukojamos šv. Mišios užsienio kalba (ukrainiečių, prancūzų, baltarusių, anglų, italų, lenkų k.).

Kovo 2 dieną tarp 12.30 ir 17.30 val. šv. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija, kviečianti melstis už pašaukimus.

Šv. Kazimiero statulėlės konkurso darbai

Pagrindinę atlaidų dieną – kovo 4 d., šeštadienį – po 12.30 val. šv. Mišių vyks Šv. Kazimiero statulėlių, piešinių, filmukų konkurso nugalėtojų apdovanojimai. Tradicija tapusio konkurso darbus galima apžiūrėti Katedroje, o vaizdo filmukus čia: https://youtu.be/gXfVr-Vb2eU.
15 val. šv. Mišios bus aukojamos lenkų kalba. Prieš vakaro 17.30 šv. Mišias, nuo 16.45 val. vyks Gavėnių rekolekcijų susitikimas, kun. Vytautas Sadauskas kalbės apie gašlumo ydą.
Vakare švęsti Lietuvos globėjo šventės jaunus žmones kviečia Katedros jaunimo bendruomenė. Programa jaunimui prasidės 18.45 ir tęsis iki 22 val.

Bažnytinio paveldo muziejus kovo 4 dieną kviečia į temines šv. Kazimiero ekskursijas šeimoms ir suaugusiems, kur išgirsite pasakojimus apie šv. Kazimiero gyvenimą, lengva ir žaisminga kalba papasakotas karalaičio kasdienybės istorijas, jam priskiriamų simbolių paaiškinimus. Ekskursijos vyks 12 val. ir 15.30 val., jų metu ir visą dieną bus galima patiems ieškoti karalaičio simbolių liturginiuose induose, o atrastus žymėti specialioje edukacinėje knygelėje. Surinkę visus simbolius gaus prizų!

Kovo 4–5 dienomis Katedros aikštėje veiks Šv. Kazimiero palapinė, į kurią užsukti kviečiami į Kaziuko mugę atvykę vilniečiai ir miesto svečiai. Palapinėje laukia viktorina, bus galima sutikti šventąjį Kazimierą. Sekmadienį, kovo 5 dieną, 12.30 šv. Mišiose bus meldžiamasi mugės dalyvių prašytomis intencijomis.

Šv. Kazimieras, antras Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Kazimiero Jogailaičio ir Elžbietos Habsburgaitės sūnus, gimė Krokuvoje. Jis buvo auklėjamas kaip būsimasis Lietuvos ir Lenkijos valstybės karalius ir pasižymėjo puikaus valdovo bruožais – išmintimi, teisingumu, drąsa, tačiau taip pat pamaldumu, prabangos vengimu, rūpinimusi vargšais. Mirė susirgęs džiova, vos 25-erių metų amžiaus. Netrukus karalaitis pradėtas vadinti šventuoju, tikintieji ėmė pasakoti apie jo užtarimu įvykusius stebuklus. Šiandien daugybė vietų Vilniuje primena šv. Kazimierą ir miestiečių pagarbą jam. Šv. Kazimiero palaikai ilsisi Vilniaus Katedroje, Šv. Kazimiero koplyčioje.

Daugiau informacijos katedra.lt