Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2018-03-29

Mielieji,
įžengėme į Didįjį tridienį. Keliaukime šias dienas su Viešpačiu ir džiaugsmingai pasitikime Šv. Velykas. Kviečiame ryt įsijungti į Kryžiaus Kelią iš Vilniaus Katedros į Trijų kryžių kalną 15 val.
Didžiojo Tridienio ir šv. Velykų Mišių ir pamaldų laikas Vilniaus arkivyskupijoje 2018
Dievo Gailestingumo savaitė – iškart po šv. Velykų
Krizmos Mišiose – kvietimas kunigams į tarnystę su džiaugsmu
Įsteigta Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko parapija
Vilniaus Lazdynų ligoninėje planuojama nauja koplyčia
Arkivysk. G. Grušas: Persekiojami krikščionys šaukiasi mūsų pagalbos
Kalendorius
Kovo 29–31 d. 12:00 val. Didžiojo tridienio rekolekcijos su seserimis asumpcionistėmis Vilniuje
Kovo 29 d. – balandžio 1 d. Didžiojo tridienio rekolekcijos jaunimui su br. Louis – Xavier Joanitų vienuolyne Vilniuje
Kovo 30 d. – balandžio 7 d. Dievo Gailestingumo devyndienis
Kovo 30 d. 15:00 val. Didysis penktadienis: Kryžiaus kelias iš Vilniaus Katedros į Trijų kryžių kalną
Kovo 30 d. 18:00 val. Didysis penktadienis: Viešpaties Kančios pamaldos Vilniaus Katedroje
Kovo 31 d. 21:00 val. Didysis šeštadienis: Velyknakčio liturgija Vilniaus Katedroje
Balandžio 1 d. Šv. Velykos – Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimas
Balandžio 1–8 d. Dievo Gailestingumo savaitė
Balandžio 2 d. 16:00 val. Paramos Hospisui koncertas „Keturi metų laikai ir Ave Maria“ Vilniuje
Balandžio 2 d. 18:00 val. Šlovinimo vakaras „Viena Kristuje“ Bernardinų bažnyčioje
Balandžio 2 d. 19:30 val. Paramos koncertas „Aš esu, nes esi Tu“ Vaidilos teatre
Balandžio 5 d. 12:00 val. Šv. Velykų šventė centre „Betanija“
Balandžio 6–8 d. Marijos mokyklos pavasario rekolekcijos Vilniuje (būtina registracija)
Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Vilniaus seminaristai pristato naujausią žurnalo „Teesie“ numerį
Balandį susitikimus Vilniuje pradeda nauja priklausomų asmenų artimųjų psichoedukacinė grupė
Kun. Antanas Dilys šventė 95-ąjį jubiliejų (nuotraukos)
Šventojo Jono broliai – jau 25-erius metus Lietuvoje (šventės nuotraukos)
Gailestingumo šventovės ansamblis išleido trijų dalių kompaktinę plokštelę „Evangelija pagal Joną“
Kviečiame informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.
Tapti „Vilniaus arkivyskupijos žinių“ prenumeratoriumi galima el. paštu išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.