200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Dievo Gailestingumo savaitė

2018 balandžio 1 10:00 - 2018 balandžio 8 22:00

Nuo šv. Velykų iki Atvelykio, kurį šv. Jonas Paulius II paskelbė Dievo gailestingumo sekmadieniu, Vilniuje, Dievo Gailestingumo šventovėje (Dominikonų g. 12) švenčiama Dievo gailestingumo savaitė. Šiemet ši savaitė bus minima balandžio 1–8 d.

Dievo Gailestingumo šventovė atidaryta visą parą. Tarp šv. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija, bus klausoma išpažinčių. Visi atvykę kunigai maloniai kviečiami drauge švęsti Eucharistiją!

Kovo 29 d., Didysis ketvirtadienis
IŠ TO VISI PAŽINS, KAD ESATE MANO MOKINIAI, JEI MYLĖSITE VIENI KITUS
14.45  Iškilminga Valandų liturgija – Dieninė
15.00  Gailestingumo valanda
19.00  Rožinio malda
19.30  Valandų liturgija – Vakarinė
20.00  Paskutinės vakarienės pamaldos

Kovo 30 d., Didysis penktadienis
Šiandien atvesk man visą žmoniją, o ypač visus nusidėjėlius, ir panardink juos mano gailestingumo jūroje. Taip paguosi mane, gailiai liūdintį dėl prarastų sielų.
14.45  Iškilminga Valandų liturgija – Dieninė
15.00  Gailestingumo valanda
19.00  Rožinio malda
19.30  Valandų liturgija – Vakarinė
20.00  Kryžiaus pagerbimo pamaldos. Malda prie kryžiaus iki Didžiojo šeštadienio

Kovo 31 d., Didysis šeštadienis
Šiandien atvesk man kunigų ir vienuolių sielas ir panardink į neišmatuojamą mano gailestingumą. Jie davė man stiprybės ištverti karčią kančią, per juos kaip latakais žmonėms liejasi mano gailestingumas.
14.45  Iškilminga Valandų liturgija – Dieninė
15.00  Gailestingumo valanda
19.00  Rožinio malda
20.00  Iškilmingos Velykų nakties šv. Mišios. Atsinešti žvakę Krikšto pažadams atnaujinti

Balandžio 1 d., Šv. Velykos
O MANO DŽIAUGSME, KRISTUS PRISIKĖLĖ!
Šiandien atvesk man visas pamaldžias ir ištikimas sielas ir panardink jas mano gailestingumo jūroje; šios sielos mane guodė kryžiaus kelyje, buvo paguodos lašas kartėlio jūroje.
10.00  Šv. Mišios. Aukoja kun. Vaidas Vaišvilas
12.00  Šv. Mišios. Aukoja Kun. Vaidas Vaišvilas
14.30  Rožinio malda
15.00  Gailestingumo valanda
15.45  Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba)
16.00  Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Andžej Šuškevič
18.00  Šv. Mišios. Aukoja kun. Kęstutis Smilgevičius
19.00  Rožinio malda
19.30  Iškilminga Valandų liturgija – Vakarinė
20.00  Šv. Mišios. Aukoja kun. Andrius Narbekovas
22.00  Tiesioginė Marijos radijo transliacija iš šventovės
Šlovinimas, evangelizacija gatvėje, naktinė Švč. Sakramento adoracija. Meldžiasi Vilniaus miesto parapijų jaunimas.

Balandžio 2 d., pirmadienis, antroji šv. Velykų diena
Šiandien atvesk man pagonis ir tuos, kurie manęs dar nepažįsta; ir apie juos aš galvojau savo karčios kančios metu, o būsimasis jų uolumas guodė mano širdį. Panardink juos mano gailestingumo jūroje.
08.00  Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Vaidas Vaišvilas
09.00  Šv. Mišios. Aukoja kun. Juozapas Minderis
10.00  Šv. Mišios. Aukoja kun. Vaidas Vaišvilas
11.30  Rožinio malda
12.00  Šv. Mišios. Aukoja Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ
13.30  Šv. Mišios. Aukoja kun. Mykolas Sotničenka
14.30  Rožinio malda
15.00  Gailestingumo valanda
15.45  Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba)
16.00  Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Andžej Bogdzevič
18.00  Šv. Mišios. Aukoja kun. Francišek Jusiel
19.00  Rožinio malda
19.30  Iškilminga Valandų liturgija – Vakarinė
20.00  Šv. Mišios. Aukoja kun. Andrius Narbekovas
Po šv. Mišių giedamas Rožinis
22.00  Tiesioginė Marijos radijo transliacija iš šventovės
Šlovinimas, evangelizacija gatvėje, naktinė Švč. Sakramento adoracija. Meldžiasi Vilniaus miesto parapijų jaunimas.

Balandžio 3 d., antradienis
Šiandien atvesk man eretikų bei atskilusiųjų sielas ir panardink juos mano gailestingumo jūroje; karčios kančios metu jie draskė mano kūną ir širdį, tai yra mano Bažnyčią. Kai jie grįžta į vienybę su Bažnyčia, gyja mano žaizdos, ir taip palengvina mano kančią.
07.00  Šv. Mišios. Aukoja kun. Vaidas Vaišvilas
08.00  Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Elijas Markauskas
09.00  Šv. Mišios. Aukoja kun. Juozapas Minderis
10.00  Šv. Mišios. Aukoja kun. Gintaras Černius
11.30  Rožinio malda
12.00  Šv. Mišios. Aukoja Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ
13.30  Šv. Mišios. Aukoja kun. Donatas Liutika
14.30  Rožinio malda
15.00  Gailestingumo valanda
15.45  Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba)
16.00  Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Wojcech Gurlicki
18.00  Šv. Mišios. Aukoja kardinolas Audrys Juozas Bačkis
19.00  Rožinio malda
19.30  Iškilminga Valandų liturgija – Vakarinė.
20.00  Šv. Mišios. Aukoja kun. Julius Sasnauskas OFM
Po šv. Mišių giedamas Rožinis
22.00  Tiesioginė Marijos radijo transliacija iš šventovės
Šlovinimas, evangelizacija gatvėje, naktinė Švč. Sakramento adoracija. Meldžiasi Vilniaus miesto parapijų jaunimas.

Balandžio 4 d., trečiadienis
Šiandien atvesk man romias, nuolankias sielas bei mažų vaikų sielas ir panardink jas į mano gailestingumą. Šios sielos labiausiai panašios į mano širdį, jos stiprino mane skausmingoje mano agonijoje; mačiau jas kaip žemiškus angelus, kurie budės prie mano altorių. Ant jų išlieju malonių sroves. Mano malonę priimti pajėgi tik nuolanki siela, nuolankias sielas apdovanoju savo pasitikėjimu.
07.00  Šv. Mišios. Aukoja kun. Vaidas Vaišvilas
08.00  Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Elijas Markauskas
09.00  Šv. Mišios. Aukoja kun. Juozapas Minderis
10.00  Šv. Mišios. Meldžiasi kunigai
11.30  Rožinio malda
12.00  Šv. Mišios. Aukoja Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM
13.30  Šv. Mišios. Aukoja kun. Povilas Tekorius
14.30  Rožinio malda
15.00  Gailestingumo valanda
15.45  Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba)
16.00  Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Ronald Kuzmickas
18.00  Šv. Mišios. Aukoja kun. Romualdas Zdanys
19.00  Rožinio malda
19.30  Iškilminga Valandų liturgija – Vakarinė
20.00  Šv. Mišios. Aukoja kun. Benas Audrius Martusevičius
Po šv. Mišių giedamas Rožinis
22.00  Tiesioginė Marijos radijo transliacija iš šventovės
Šlovinimas, evangelizacija gatvėje, naktinė Švč. Sakramento adoracija. Meldžiasi Vilniaus miesto parapijų jaunimas.

Balandžio 5 d., ketvirtadienis
Šiandien atvesk man sielas, kurios ypač garbina ir šlovina mano gailestingumą, ir jas panardink į mano gailestingumą. Šios sielos ypač sielvartavo dėl mano kančios ir labiausiai persiėmė mano dvasia. Jos yra gyvas mano gailestingos širdies atspindys. Būsimajame gyvenime šios sielos švies ypatinga šviesa, nė viena nepateks į pragaro ugnį, kiekvieną ypač ginsiu jos mirties valandą.
07.00  Šv. Mišios. Aukoja kun. Vaidas Vaišvilas
08.00  Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Elijas Markauskas
09.00  Šv. Mišios. Aukoja kun. Juozapas Minderis
10.00  Šv. Mišios. Aukoja kun. Ruslan Vilkelk
11.30  Rožinio malda
12.00  Šv. Mišios. Aukoja Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas
13.30  Šv. Mišios. Aukoja kun. Arūnas Kesilis
14.30  Rožinio malda
15.00  Gailestingumo valanda
15.45  Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba)
16.00  Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Jurgis Vitkovski
18.00  Šv. Mišios. Aukoja kun. Kęstutis Palikša
19.00  Rožinio malda
19.30  Iškilminga Valandų liturgija – Vakarinė
20.00  Šv. Mišios. Aukoja kun. Mindaugas Šlaustas
Po šv. Mišių giedamas Rožinis
22.00  Giedama Evangelija pagal Joną. Tiesioginė Marijos radijo transliacija iš šventovės
Šlovinimas, evangelizacija gatvėje, naktinė Švč. Sakramento adoracija. Meldžiasi Vilniaus miesto parapijų jaunimas.

Balandžio 6 d., penktadienis
Šiandien atvesk man sielas, kurios yra skaistyklos kalėjime ir panardink jas į mano gailestingumo bedugnę, tegul mano kraujo srovės atvėsins jų karštį. Visas šias sielas aš labai myliu, jos atsilygina mano teisingumui; tu gali suteikti joms palengvėjimą. Iš mano Bažnyčios lobyno semk visus atlaidus ir aukok už jas… Jei tik žinotum jų kančią, nuolat už jas aukotum dvasinę išmaldą ir mokėtum jų skolas mano teisingumui.
07.00  Šv. Mišios. Aukoja kun. Vaidas Vaišvilas
08.00  Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Elijas Markauskas
09.00  Šv. Mišios. Aukoja kun. Juozapas Minderis
10.00  Šv. Mišios. Aukoja kun. Andžej Šuškevič
11.30  Rožinio malda
12.00  Šv. Mišios. Aukoja Vilniaus arkivyskupo augziliaras vysk. Darius Trijonis
13.30  Šv. Mišios. Aukoja kun. Edvardas Kirstukas
14.30  Rožinio malda
15.00  Gailestingumo valanda
15.45  Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba)
16.00  Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Jaroslav Spiridovič
17.00  Šv. Mišios (prancūzų kalba). Tiesioginė Radio Espérance transliacija
18.00  Šv. Mišios. Aukoja kun. Mozė Mitkevičius
19.00  Rožinio malda
19.30  Iškilminga Valandų liturgija – Vakarinė
20.00  Šv. Mišios. Aukoja kun. Mindaugas Bernotavičius
Po šv. Mišių giedamas Rožinis. Užtarimo malda
22.00  Tiesioginė Marijos radijo transliacija iš šventovės
Šlovinimas, evangelizacija gatvėje, naktinė Švč. Sakramento adoracija. Meldžiasi Vilniaus miesto parapijų jaunimas.

Balandžio 7 d., šeštadienis
Šiandien atvesk man atšalusias sielas ir panardink jas į mano gailestingumo bedugnę. Šios sielos skaudžiausiai žeidžia mano širdį. Didžiausią pasibjaurėjimą Alyvų sode man kėlė drungna siela. Dėl jos pasakiau: Tėve, atitolink nuo manęs šitą taurę, jei tokia yra Tavo valia. Paskutinis gelbėjimosi ratas joms yra griebtis mano gailestingumo.
07.00  Šv. Mišios. Aukoja kun. Vaidas Vaišvilas
08.00  Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Valentin Dulko
09.00  Šv. Mišios. Aukoja kun. Juozapas Minderis
10.00  Šv. Mišios. Aukoja kun. Miroslav Grabovski
11.30  Rožinio malda
12.00  Šv. Mišios. Aukoja Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas
13.30  Šv. Mišios. Meldžiasi pranciškonai pasauliečiai
14.30  Rožinio malda
15.00  Gailestingumo valanda
15.45  Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba)
16.00  Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Andžej Šuškevič
18.00  Šv. Mišios. Aukoja kun. Vilius Sikorskis
19.00  Rožinio malda
19.30  Iškilminga Valandų liturgija – Vakarinė
21.00  Ekumeninė Šviesos kelio procesija iš Aušros Vartų į Dievo Gailestingumo šventovę. Atsinešti žvakių. Pasibaigus procesijai šventovėje bus giedamas Apreiškimas Jonui (Apocalypsis Joannis). Tiesioginė Marijos radijo transliacija iš šventovės.
Šlovinimas, evangelizacija gatvėje, naktinė Švč. Sakramento adoracija. Meldžiasi Vilniaus miesto parapijų jaunimas.

Balandžio 8 d., Dievo Gailestingumo sekmadienis
MALONĖ IR RAMYBĖ JUMS NUO TO, KURIS YRA, KURIS BUVO IR KURIS ATEIS
07.00  Šv. Mišios. Aukoja kun. Vaidas Vaišvilas
08.00  Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Szymon Wiklo
09.00  Šv. Mišios. Aukoja kun. Marek Dettlaff OFM Conv.
10.00  Šv. Mišios. Aukoja kun. Virginijus Česnulevičius
12.00  Šv. Mišios. Aukoja Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Transliacija per LRT Kultūrą
13.30  Šv. Mišios. Aukoja kun. Ričardas Doveika
15.00  Dievo Gailestingumo vainikėlis
15.30  Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja Vilniaus arkivyskupo augziliaras vysk. Arūnas Poniškaitis
17.00  Šv. Mišios (anglų kalba). Aukoja Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas ir Apaštališkasis nuncijus arkivysk. Pedro Lopez Quintana. EWTN Global Catholic Network televizijos transliacija į JAV ir daugelį kitų šalių įvairiuose žemynuose
18.30  Šv. Mišios. Aukoja kun. Viktor Kudriašov
20.00  Šv. Mišios. Aukoja kun. Hans Friedrich Fischer. Meldžiasi Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos bendruomenė
22.00  Šv. Mišios (prancūzų kalba). Tiesioginė Radio Espérance transliacija

Šv. Faustinos namelį (V. Grybo g. 29 A, Vilnius) Gailestingumo savaitę galima aplankyti nuo 1017 val.

www.gailestingumas.lt

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt