200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Įsteigta Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko parapija

2018 kovo 29
Nemėžio bažnyčia
Nemėžio bažnyčia, https://goo.gl/rxmn9s

2018 m. kovo 29 d. Vilniaus arkivyskupijoje įsteigta Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko parapija. Parapijos klebonu paskirtas kun. Vytautas Rudis, kuris ir iki šiol buvo Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko bažnyčios rektorius. Parapija priklausys Naujosios Vilnios dekanatui.

Vilniaus rajone, Nemėžyje susibūrusi tikinčiųjų bendruomenė nuo 2011 m. meldėsi savoje Šv. Rapolo Kalinausko bažnyčioje, kuri priklausė Vilniaus Šv. Teresės parapijai.

Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas dekrete, kuriuo įsteigiama parapija, rašo: „Pavedu šioje naujoje parapijoje gyvenančius Kristaus tikinčiuosius ir visus žmones, taip pat joje tarnausiančius dvasininkus parapijos Globėjo Šventojo Rapolo Kalinausko užtarimui.“ Įsteigus parapiją bus geriau užtikrinama Vilniaus r. Nemėžio seniūnijoje ir aplinkinėse vietovėse gyvenančių Kristaus tikinčiųjų sielovada.

Naujos parapijos teritorija apibrėžiama vakaruose nuo Liepkalnio gatvės susikirtimo su Minsko plentu, toliau į rytus Minsko plentu iki Ukrainiečių g., šia gatve iki susikirtimo su upe, upe į pietus iki susikirtimo su Nemėžio seniūnijos riba, šia riba į šiaurę ir toliau iki susikirtimo su Skaidiškių kaimo riba, Minsko plentu į šiaurės vakarus iki antrojo susikirtimo su Skaidiškių kaimo riba, šia riba į pietus iki susikirtimo su Nemėžio seniūnijos riba, šia riba iki susikirtimo su Vilniaus m. sav. Rasų seniūnijos riba, šia riba iki Liepkalnio gatvės, šia gatve iki susikirtimo su Minsko plentu.

Įsteigus Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko parapiją keičiasi su ja besiribojančių Vilniaus Šv. Teresės, Vilniaus (Pavilnio) Kristaus Karaliaus ir šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės, Rukainių Šv. arkangelo Mykolo, Rudaminos Švč. M. Marijos, Gerosios Patarėjos, parapijų ribos.

Vilniaus arkivyskupijoje nuo šiol veikia 96 parapijos ir 12 rektoratų.

Vilniaus arkivyskupijos kurijos informacija

Kategorijos: Parapijose, Vyskupijoje

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt