Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2018-02-02

Mielieji,
Lietuvos vyskupai kviečia visus tikinčiuosius vasario 11 d. jungtis į Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai aktą. Iškilmingas šv. Mišias Lietuvos vyskupai aukos 12 val. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje.
Šiandien minima Kristaus Paaukojimo (Grabnyčių) šventė, bažnyčiose šventinamos žvakės.
Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai malda
Arkivysk. G. Grušas – dėl Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo
VA „Carito“ Laikinuosiuose namuose veiklą pradeda Priklausomybių konsultacinis punktas
Vasario 16 d. iškilmingai švęsime Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį
Vasario 2 d. 16:30 val. Kristaus Paaukojimo ir Pašvęstojo gyvenimo dienos Švč. Sakramento adoracija ir šv. Mišios Katedroje
Vasario 2–4 d. Savaitgalis vyrams apie Eucharistiją Senuosiuose Trakuose (būtina registracija)
Vasario 3 d. 9:00 val. Tarptautinė mokslinė konferencija Vilniaus kunigų seminarijoje, skirta atkūrimo 25-mečiui
Vasario 3 d. 9:15 val. Ekumeninė diena jaunimui „Krikščionių vienybė – misija įmanoma?“ Vilniuje
Vasario 3 d. 15:30 val. Ekskursija po parodą „Siuvinėtas dangus“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Vasario 6 d. 17:00 val. Paskaita „Adomas Stanislovas Krasinskis: pirmasis impeditus Vilniaus vyskupo soste“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Vasario 6 d. 18:00 val. Prasideda susitikimai akademiniam jaunimui lenkų kalba Vilniuje
Vasario 8 d. 17:00 val. Prasideda pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo grupės susitikimai Vilniuje (būtina registracija)
Vasario 9 d. Baigiasi registracija į kvalifikacinį seminarą mokytojams „Lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programa“
Vasario 9–11 d. Marijos mokyklos Žiemos rekolekcijos Vilniuje (būtina registracija)
Vasario 9 d. 19:00 val. Prasideda kursas sutuoktiniams Vilniaus Kalvarijų parapijoje (būtina registracija)
Vasario 10 d. 9:00 val. VA ministrantų KREPŠINIO turnyras 3×3 Vilniuje (komandų registracija iki 02-01)
Vasario 10–11 d. „Garstyčios grūdo“ tylos rekolekcijos merginoms Vilniuje (Būtina registracija)
Vasario 10 d. 12:00 val. Edukacija šeimoms „Šviečiu Lietuvai“ Bažnytinio paveldo muziejuje (būtina registracija)
Vasario 10 d. 17:00 val. Kamerinės muzikos koncertas Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje
Vasario 11 d. Pasaulinė ligonių diena
Vasario 11 d. 12:00 val. Lietuvos paaukojimas Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai Trakuose
Vasario 11 d. 15:00 val. Dr. B. Ulevičiaus paskaita „Eucharistija ir sakramentinis gyvenimas“ Vilniuje

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Vilniaus Dominikonai kviečia registruotis į ALFA kursą;
Akimirkos iš parapijų ir bendruomenių jaunimo lyderių seminaro;
Seminaristai sveikino J. Em. kard. Audrį Juozą Bačkį su gimtadieniu;
Nuo kovo mėn. „Bendrakeleiviuose“ susitikimai vaikams, išgyvenantiems tėvų skyrybas;
Visų Šventųjų šeimos paramos centras kviečia savanoriauti;
Visų Šventųjų šeimos paramos centro kalėdinės šventės įspūdžiai;
Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje vyksta katechezės suaugusiems ir jaunimui;
Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslas keliauja per Pilaitės parapijos šeimas;
Filmas apie kunigą jėzuitą Antaną Saulaitį SJ.
Kviečiame informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Tapti „Vilniaus arkivyskupijos žinių“ prenumeratoriumi galima el. paštu išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.