Vilniaus arkivyskupija | Puslapis nerastas

Nieko nerasta

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt

Kristaus Paaukojimo ir Pašvęstojo gyvenimo dienos šv. Mišios Katedroje

2018 vasario 2 16:30 - 2018 vasario 2 18:30

Vasario 2 d., penktadienį, švenčiant Kristaus Paaukojimą (Grabnyčias) minima Pašvęstojo gyvenimo diena, meldžiamasi už vienuolius, vienuoles ir naujus pašaukimus į vienuolijas. Šią dieną taip pat šventinamos žvakės.

Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje Dievui pašvęstojo gyvenimo žmonės rinksis dėkoti Dievui už savo pašaukimą ir melsti naujų pašaukimų. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti.

16.30 – Švenčiausiojo Sakramento adoracija Vilniaus Arkikatedroje
17.30 – Šv. Mišios

Viešpaties Paaukojimo šventė graikų vadinta Hypapante, nes keturiasdešimtą dieną po gimimo Jėzus buvo Juozapo ir Marijos nuneštas į šventyklą, vykdant Mozės Įstatymą. Tikinti ir džiūgaujanti tauta pasitinka Išganytoją – „šviesą pagonims apšviesti ir Izraelio tautos garbę“.

Žymės: Vyskupijoje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt