200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Kristaus Paaukojimo ir Pašvęstojo gyvenimo dienos šv. Mišios Katedroje

2018 vasario 2 16:30 - 2018 vasario 2 18:30

Vasario 2 d., penktadienį, švenčiant Kristaus Paaukojimą (Grabnyčias) minima Pašvęstojo gyvenimo diena, meldžiamasi už vienuolius, vienuoles ir naujus pašaukimus į vienuolijas. Šią dieną taip pat šventinamos žvakės.

Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje Dievui pašvęstojo gyvenimo žmonės rinksis dėkoti Dievui už savo pašaukimą ir melsti naujų pašaukimų. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti.

16.30 – Švenčiausiojo Sakramento adoracija Vilniaus Arkikatedroje
17.30 – Šv. Mišios

Viešpaties Paaukojimo šventė graikų vadinta Hypapante, nes keturiasdešimtą dieną po gimimo Jėzus buvo Juozapo ir Marijos nuneštas į šventyklą, vykdant Mozės Įstatymą. Tikinti ir džiūgaujanti tauta pasitinka Išganytoją – „šviesą pagonims apšviesti ir Izraelio tautos garbę“.

Žymės: Vyskupijoje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt