Padėka pašvęstiesiems – minint Kristaus Paaukojimą šventykloje

2018 m. vasario 2-ąją, per Kristaus Paaukojimo šventę, Vilniaus arkivyskupijos pašvęstojo gyvenimo bendruomenių nariai kartu su ganytojais minėjo Pašvęstojo gyvenimo dieną.

Šventę kurijoje pradėjo arkivyskupas Gintaras Grušas. Pasak ganytojo, ši diena yra proga dėkoti pašvęstiesiems už jų tarnystę – ne tik matomą, kurią jie atlieka padėdami vargšams, ligoniams, jaunimui, bet ir už nematomą maldos tarnystę. Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio sukakčiai ganytojas prisiminė svarbų pašvęstųjų indėlį kovojant dėl Bažnyčios Lietuvoje laisvės. Arkivyskupas taip pat pristatė naująjį vyskupą augziliarą Darių Trijonį, kuris, kaip ir vyskupas Arūnas Poniškaitis, lankys parapijas ir pašvęstojo gyvenimo bendruomenes.

Po arkivyskupo sveikinimo žodžio vyskupas Darius kalbėjo apie Abraomo pašaukimą. Dievas pašaukia Abraomą jau nebe jauną, tuo parodydamas, kad kiekvieno žmogaus pašaukimas turi prasmę, nesvarbu, kokio amžiaus jis būtų. Kelionėje Abraomas patiria išbandymų, per kuriuos Dievas jį moko vis labiau gręžtis nuo savęs į Jį. Dievas veda Abraomą, taip pat ir kiekvieną iš mūsų, kviesdamas pasitikėti – Abraomui duotą pažadą jis išpildo po ilgo 25 metų laukimo.

Po konferencijos pasidaliję maldos už kunigus intencijomis pašvęstieji ėjo į Vilniaus Arkikatedrą baziliką, kur vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija, o po jos – šv. Mišios.

Šv. Mišioms vadovavo arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, koncelebravo J. Em. kardinolas Audrys Juozas Bačkis, vyskupas emeritas Jonas Boruta SJ, vyskupai augziliarai Arūnas Poniškaitis ir Darius Trijonis bei kunigai vienuoliai.

„Šiandien mes nešame procesijoje degančią žvakę – nešame Kristaus šviesą. Tai priminimas mums, kad ir gyvenimo kelyje privalome nešti Kristaus šviesą į pasaulį“, – kalbėjo arkivyskupas homilijoje. Pasak ganytojo, Lietuvos žmonės nutolę nuo Dievo ir vieni nuo kitų. Didžiulės emigracijos, savižudybių bangos, didelis priklausomybių mastas. „Tikrai esame viena sparčiausiai Europoje nykstančių šalių, – sakė arkivyskupas. – Reikia mums dvasinio atgimimo, atsigręžimo į Dievą, reikia šviesos pagonims apšviesti (plg. Lk 2, 32). Ir kas, jei ne pašvęstojo gyvenimo vyrai ir moterys, turi pirmiausia stovėti Dievo akivaizdoje užtardami Lietuvos žmones ir tada liudyti Lietuvos žmonėms Dievą. Kitaip tariant, kaip pranašė Ona, pirma šlovinti Dievą ir tada kalbėti apie Kūdikį visiems, kurie laukia išvadavimo iš vergystės piktajai dvasiai.“

Baigdamas homiliją arkivyskupas prašė pašvęstųjų užtarti Lietuvos žmones ir vasario 11-ąją, kai vyskupai paves Lietuvą Dievo Motinos globai, ir per visus šiuos ateinančius metus.

Po šv. Mišių pašvęstojo gyvenimo institutų nariai su ganytojais vaišinosi agapėje Vilniaus arkivyskupijos kurijoje.