Vilniaus arkivyskupija | Puslapis nerastas

Nieko nerasta

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt

Paskaita „Adomas Stanislovas Krasinskis: pirmasis impeditus Vilniaus vyskupo soste“ Bažnytinio paveldo muziejuje

2018 vasario 6 17:00 - 2018 vasario 6 18:30

2018 m. vasario 6 d., antradienį, 17 val. Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9, Vilnius) vyks istorikės habil. dr. Aldonos Prašmantaitės paskaita „Adomas Stanislovas Krasinskis: pirmasis impeditus Vilniaus vyskupo soste“. Renginys nemokamas. Maloniai kviečiame dalyvauti!

Paskaita yra ciklo, skirto susipažinti su Vilniaus vyskupo institucija, dalis. Paskaitų ciklas organizuojamas tęsiant Liudo Jovaišos knygoje „Vilniaus vyskupai ir jų portretai“ pradėtą pažintį su Vilniaus vyskupijos ganytojais.

Šeštoje ciklo paskaitoje pristatomas 1810 m. Voluinėje gimęs Vilniaus vyskupas Adomas Stanislovas Krasinskis. Būsimojo vyskupo karjeros pradžia itin sėkminga: baigęs studijas Vilniaus Romos katalikų dvasinėje akademijoje, tapo katalikų mokyklos Peterburge mokytoju. Toliau buvo Vilniaus katedros pamokslininko pareigos, klebonavimas Giedraičių parapijoje, vieta Vilniaus kapituloje bei penkeri metai Sankt Peterburgo Romos katalikų dvasinėje kolegijoje. Tapęs vyskupu ganytojas ištikimai rūpinosi vyskupijos gerove: siekė pakelti dvasininkų išsilavinimo lygį, kovojo su alkoholizmu, neapleido skurdžiai gyvenančių tikinčiųjų. Vyskupui Krasinskiui teko ir vienas iš sudėtingesnių to laikotarpio iššūkių – palaikyti gerus santykius su valstybės valdžia. Dėl lojalumo Imperijos valdžiai vyskupas neteko patriotiškai nusiteikusios visuomenės dalies palankumo, o vėliau, nesutikęs pasmerkti sukilimo ir paremti kunigams paskirto mirties nuosprendžio, prarado ir generalgubernatoriaus Muravjovo pasitikėjimą. Gana trumpas vyskupavimo laikotarpis (pradėjo 1856 m.) 1863 m. baigėsi vyskupo ištrėmimu į Viatką, kur jis praleido 20 metų. 1882 m. iš tremties sugrįžęs vyskupas apsilankė Romoje ir pirmasis Vilniaus vyskupų istorijoje pateikė atsistatydinimo prašymą popiežiui.

Daugiau informacijos: www.bpmuziejus.lt, tel. 8 5 269 7800, el. p. muziejus@bpmuziejus.lt

Žymės: Vyskupijoje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt