Boże Miłosierdzie w nowym cyfrowym życiu przed wizytą papieża

Model 3D da milionom katolików na całym świecie dostęp do obrazu Bożego Miłosierdzia   Wilno jest ważną destynacją dla katolików, przyciągającą tysiące wierzących każdego roku Obraz Miłosierdzia Bożego jest znany na całym świecie, ale niewielu wie, że oryginał znajduje się w Wilnie Model 3D będzie przedstawiony w czasie wizyty papieża … Daugiau

Czytamy Ewangelię z Franciszkiem: Pójść za naszym Mistrzem i Panem

16 Września XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA B Mk 8,27-35 Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam Jezusa, który w drodze do Cezarei Filipowej pyta uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?». Odpowiedzi są różne – niektórzy uważają Go za Jana Chrzciciela, który ożył, inni za Eliasza albo jednego z wielkich proroków. Po tym Jezus patrząc … Daugiau

Zostań częścią obrazu Jezusa Miłosiernego

Organizatorzy wizyty papieża na Litwie zachęcają wszystkich przysłać zdjęcie i zostać częścią obrazu Jezusa Miłosiernego. Obraz Jezusa Miłosiernego, złożony z mnóstwa małych zdjęć portretowych, będzie wyświetlony 22 września o godz. 15.00 na ekranach umieszczonych na Placu Katedralnym, podczas oczekiwania przez młodzież na papieża Franciszka. Za pośrednictwem strony www.papalvisit.lt każdy może … Daugiau

Do pieśni, napisanej na cześć wizyty Papieża, powstał teledysk!

  Do pieśni młodzieży ,,Jezus Chrystus – moja nadzieja”, napisanej na cześć wizyty Papieża, powstał teledysk. W nim, w sposób dokumentalny pokazana jest codzienność ludzi oraz przedstawiony jest Kościół dnia dzisiejszego na Litwie. Reżyserem filmu jest Armas Rudaitis, który powrócił na Litwę po półrocznym pobycie w Stambule.   Widzowie będą mogli w teledysku zobaczyć ludzi, którzy swoim życiem świadczą o … Daugiau

Czytamy Ewangelię z Franciszkiem: Jezus – wielkim „budowniczym mostów“

9 Września XXIII Niedziela zwykła B Mk 7,31-37   Dzisiejsza Ewangelia opowiada o uzdrowieniu głuchoniemego przez Jezusa. Według papieża Franciszka ten cud, ukazuje, jak Jezus przywraca pełną komunikację człowieka z Bogiem i innymi ludźmi. Cud ma miejsce na terenie Dekapolu, czyli na terytorium w pełni pogańskim; dlatego ów głuchoniemy, przyprowadzony do … Daugiau

Czytamy Ewangelię z Franciszkiem: „Gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje“

2 Września XXII Niedziela zwykła B Mk 7,1-8.14-15.21-23 Ewangelia tej niedzieli przedstawia nam dysputę między Jezusem a niektórymi faryzeuszami i uczonymi w Piśmie. Dyskusja dotyczy wartości «tradycji starszych», które Jezus, nawiązując do proroka Izajasza, nazywa «zasadami podanymi przez ludzi», a które nigdy nie powinny zajmować miejsca «przykazania Bożego». Rozmówcy stosowali te … Daugiau

Opublikowano trasy przejazdu papieża Franciszka w Wilnie i Kownie

Miesiąc przed wizytą papieża Franciszka na Litwie opublikowano trasy przejazdu papieża w Wilnie i Kownie, na których ludzie będą mieli możliwość spotkać i przywitać papieża Franciszka, który pojedzie papamobilem. Papież Franciszek przybywa na Litwę żeby się spotkać z wiernymi, dlatego w wielu miejscach zrezygnowano z zamkniętych pojazdów, zamiast tego będzie on jechał … Daugiau

Czytamy Ewangelię z Franciszkiem: Kim jest dla mnie Jezus?

26 Sierpnia XXI Niedziela zwykła B J 6, 60–69 Dzisiejszej niedzieli kończymy czytanie szóstego rozdziału Ewangelii według św. Jana, w którym znajduje się mowa o «Chlebie Życia». Po słowach Jezusa, że On jest chlebem, który zstąpił z nieba, i da swoje ciało jako pokarm, a krew swoją jako napój, widzimy, że … Daugiau

Czytamy Ewangelię z Franciszkiem: „Błogosławiona, która uwierzyła”

15 Sierpnia Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Łk 1, 39–56 Dziś Kościół obchodzi jedno z najważniejszych świąt ku czci Najświętszej Maryi Panny — uroczystość Jej Wniebowzięcia. Po zakończeniu ziemskiego życia Matka Chrystusa została wzięta z ciałem i duszą do nieba, czyli do chwały życia wiecznego, do pełnej komunii z Bogiem. … Daugiau

Czytamy Ewangelię z Franciszkiem: Do zamkniętego serca wiara nie przenika

12 Sierpnia XIX Niedziela zwykła B J 6,41-51 Już kolejną Niedzielę w liturgii Mszy św. czytamy krótki fragment z szóstego rozdziału Ewangelii według św. Jana, gdzie po dokonaniu wielkiego cudu rozmnożenia chleba, Jezus wyjaśnia ludziom znaczenie tego «znaku». Ludzie szukają i słuchają Jezusa, ponieważ są zachwyceni cudem rozmnożenia chleba. Zamierzali wybrać … Daugiau

Abp Gintaras Grušas: Siła świadectwa Franciszka da impuls naszej wierze i nadziei

„Z radością, a jednocześnie z wielkim optymizmem czekamy na tę wizytę. Franciszek zawsze umacnia wiarę ludzi, a także pomnaża ich nadzieję. Jego przyjazd zbiega się z dwudziestą piątą rocznicą historycznej podróży papieża Jana Pawła II. Jednak obie wizyty znacznie się od siebie różnią. O ile Jan Paweł II przyjechał na początku naszej … Daugiau

Ojciec św. odwiedzi Litwa w dniach 22–23 września 2018 roku

Jego Świątobliwość Papież Franciszek przyjął zaproszenie od władz państwowych oraz biskupów i w dniach 22-25 września w 2018 r., odbędzie podróż apostolską do krajów bałtyckich i odwiedzi Wilno oraz Kowno na  Litwie, Rygę oraz Agłonę na Łotwie, a także  Tallin w Estonii. Program podróży zostanie wkrótce opublikowany.  

Intencje modlitewne

 Intencje modlitewne z okazji stulecia odrodzenia Państwa Litewskiego  oraz jubileuszu 300-lecia koronacji Matki Bożej Trockiej, Patronki Litwy Grudzień 2017 Za księży i parafian, aby ich wspólnoty pozostawały żywymi rodzinami uczniów Chrystusa. Matko Kościoła, módl się za nami. Styczeń 2018 Za dążenie do jedności chrześcijan, aby świat uwierzył w prawdę Chrystusa … Daugiau

Akt poświęcenia Litwy Najświętszej Maryi Pannie, Patronce Litwy

Akt poświęcenia Litwy Najświętszej Maryi Pannie, Patronce Litwy 11 lutego 2018 r., Troki Najświętsza Panno Maryjo, Ty – ze względu na pragnienie Miłosiernego Boga, aby uratować człowieka – zgodziłaś się zostać Jego pokorną służebnicą i byłaś przy swoim Synu, kiedy złożył życie, jako doskonałą ofiarę Ojcu. Natchnieni Twoim przykładem – … Daugiau

List pasterski z okazji Światowego Dnia Ubogich

Umiłowani Bracia i Siostry, W niedzielę 19 listopada po raz pierwszy obchodzimy Światowy Dzień Ubogich, który został ogłoszony przez papieża Franciszka na zakończenie Roku Miłosierdzia. Współczucie i decyzja o udzieleniu pomocy bliźniemu nie może ograniczyć się tylko do Roku Jubileuszowego, dlatego ten dzień będzie zachęcał wspólnoty chrześcijańskie na całym świecie … Daugiau

Papież Franciszek mianował ks. Darius’a Trijonis’a biskupem pomocniczym archidiecezji wileńskiej

Ojciec Święty na biskupa pomocniczego archidiecezji wileńskiej mianował kapłana diecezji telszańskiej ks. Dariusa Trijonisa, aktualnie administratora parafialnego katedry w Telszach, powierzając mu biskupią stolicę tytularną Fissiany. Darius Trijonis urodził się 21 kwietnia 1973 roku w Telszach. Po ukończeniu szkoły średniej w Telszach, w latach 1991-1996 studiował w Seminarium Duchownym (Telsze). … Daugiau

Kościół w Trokach będzie bazyliką

Kościół p. w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach uzyskał szczególną uwagę papieża Franciszka – kościołowi zostanie nadany honorowy tytuł bazyliki. 3 września w Trokach podczas Mszy  św. Odpustowej o godz. 10 (w jęz. polskim), o godz. 12 (w jęz. litewskim) arcybiskup wileński Gintaras  Grušas odczyta dekret Stolicy Apostolskiej, którym … Daugiau