Odezwa biskupów z okazji aktu poświęcenia Litwy Niepokalanemu Sercu Maryi, Patronki Litwy

11 lutego br. o godz. 12.00 w bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach biskupi Litwy będą celebrowali uroczystą Mszę św., podczas której zostanie dokonany akt poświęcenia Litwy Niepokalanemu Sercu Maryi, Patronki Litwy. Na czym polega istota tego aktu?
Akt poświęcenia Litwy Najświętszej Maryi Pannie – to akt wiary, poprzez który:

  • pokładamy ufność w Maryi, którą Jezus na krzyżu powierzył nam wszystkim w osobie św. Jana jako Matkę: „Oto Matka twoja“ (J, 19, 27);
  • odnawiamy wiarę naszych ojców, dzięki której Litwa od dawna jest znana jako „ziemia Maryi“, przed 300 laty zaś Jej obraz w Trokach został ukoronowany przez papieża, a Ona sama zyskała miano Patronki Litwy;
  • w przededniu 16 lutego, gdy będziemy obchodzili 100. rocznicę odzyskania przez Litwę Niepodległości, zawierzamy opiece i wstawiennictwu Maryi teraźniejszość i przyszłość Litwy, z wdzięcznością upamiętniając wszystkich, którzy przyczynili się do odbudowy niepodległości.

Zapraszamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa 11 lutego w tym wspólnym akcie wiary. Zachęcamy do gromadzenia się zarówno w Trokach, jak i w każdej parafii na Litwie oraz do wypowiedzenia jednym głosem wspólnie ze swoimi księżmi podczas Mszy św., przed wyznaniem wiary, słów aktu poświęcenia Litwy Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi, Patronki Litwy.
Tych, którzy nie mogą przybyć do Trok czy do swojego kościoła, zachęcamy, aby włączyć się do tego aktu wiary za pośrednictwem telewizji LRT oraz radia Maryja, które będą nadawały bezpośrednią transmisję z uroczystości w bazylice trockiej.
W tym jubileuszowym roku Matki Bożej Trockiej często odmawiajmy modlitwę poświęcenia Litwy Najświętszej Maryi Pannie w parafiach, wspólnotach, rodzinach lub osobiście.
Niech Najświętsza Maryja Panna ma w opiece Litwę i niech codziennie kieruje nasze spojrzenie ku swojemu Synowi, zachęcając do wsłuchania się w Jego słowa i naśladowania Go. Wszak Chrystus Jezus jest naszą nadzieją! (por. 1 Tm, 1, 1).

Biskupi Litwy


Akt poświęcenia Litwy Najświętszej Maryi Pannie, Patronce Litwy

11 lutego 2018 r., Troki

Najświętsza Panno Maryjo, Ty – ze względu na pragnienie Miłosiernego Boga, aby uratować człowieka – zgodziłaś się zostać Jego pokorną służebnicą i byłaś przy swoim Synu, kiedy złożył życie, jako doskonałą ofiarę Ojcu.
Natchnieni Twoim przykładem – o Pełna Łaski – polecamy się Twej Matczynej opiece, którą otaczasz każdego, kto się do Ciebie ucieka. Twemu Niepokalanemu Sercu polecamy Litwę.
Zawierzamy Ci dzieci, prosząc, aby w łasce wiary wyrosły na uczciwych obywateli swojej Ojczyzny.
Zawierzamy Ci młodzież, aby odważnie szukała prawdy i zdecydowanie odpowiadała na powołanie.
Zawierzamy Ci małżeństwa, aby rodziny Litwy wiernie trwały w świętym związku sakramentalnym, tworzyły mocne wspólnoty miłości oraz były fundamentem jedności społeczeństwa.
Zawierzamy Ci pragnienia uczciwie pracujących ludzi, prosimy, żeby praca nie była wyłącznie środkiem prowadzącym do dobrobytu, ale do uświęcenia i gorliwego głoszenia Dobrej Nowiny.
Zawierzamy Ci cierpliwość ludzi strapionych, chorych i starszych. Niech ich życie będzie natchnieniem dla nas wszystkich do pełnienia uczynków miłosierdzia i niesienia bezinteresownej pomocy.
Zawierzamy Ci pragnienia ludzi, którzy dążą do stworzenia społeczeństwa opartego na chrześcijańskich wartościach. Niech Litwa zawsze cieszy się prawdziwą wolnością.
Maryjo, która od lat z wielkoksiążęcych Trok matczyną troską otaczasz nasz kraj, dopomóż nam, abyśmy żyli tak, jak pragnie tego Twoje Niepokalane Serce. Pomóż nam, byśmy swoimi czynami oddawali chwałę Bogu, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.