Akt poświęcenia Litwy Najświętszej Maryi Pannie, Patronce Litwy

Akt poświęcenia Litwy Najświętszej Maryi Pannie, Patronce Litwy

11 lutego 2018 r., Troki

Najświętsza Panno Maryjo, Ty – ze względu na pragnienie Miłosiernego Boga, aby uratować człowieka – zgodziłaś się zostać Jego pokorną służebnicą i byłaś przy swoim Synu, kiedy złożył życie, jako doskonałą ofiarę Ojcu.
Natchnieni Twoim przykładem – o Pełna Łaski – polecamy się Twej Matczynej opiece, którą otaczasz każdego, kto się do Ciebie ucieka. Twemu Niepokalanemu Sercu polecamy Litwę.
Zawierzamy Ci dzieci, prosząc, aby w łasce wiary wyrosły na uczciwych obywateli swojej Ojczyzny.
Zawierzamy Ci młodzież, aby odważnie szukała prawdy i zdecydowanie odpowiadała na powołanie.
Zawierzamy Ci małżeństwa, aby rodziny Litwy wiernie trwały w świętym związku sakramentalnym, tworzyły mocne wspólnoty miłości oraz były fundamentem jedności społeczeństwa.
Zawierzamy Ci pragnienia uczciwie pracujących ludzi, prosimy, żeby praca nie była wyłącznie środkiem prowadzącym do dobrobytu, ale do uświęcenia i gorliwego głoszenia Dobrej Nowiny.
Zawierzamy Ci cierpliwość ludzi strapionych, chorych i starszych. Niech ich życie będzie natchnieniem dla nas wszystkich do pełnienia uczynków miłosierdzia i niesienia bezinteresownej pomocy.
Zawierzamy Ci pragnienia ludzi, którzy dążą do stworzenia społeczeństwa opartego na chrześcijańskich wartościach. Niech Litwa zawsze cieszy się prawdziwą wolnością.
Maryjo, która od lat z wielkoksiążęcych Trok matczyną troską otaczasz nasz kraj, dopomóż nam, abyśmy żyli tak, jak pragnie tego Twoje Niepokalane Serce. Pomóż nam, byśmy swoimi czynami oddawali chwałę Bogu, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

POBIERANIE >> Akt poświęcenia Litwy Najświętszej Maryi Pannie, Patronce Litwy (PDF)