Intencje modlitewne

 Intencje modlitewne z okazji stulecia odrodzenia Państwa Litewskiego  oraz jubileuszu 300-lecia koronacji Matki Bożej Trockiej, Patronki Litwy

Grudzień 2017 Za księży i parafian, aby ich wspólnoty pozostawały żywymi rodzinami uczniów Chrystusa. Matko Kościoła, módl się za nami.
Styczeń 2018 Za dążenie do jedności chrześcijan, aby świat uwierzył w prawdę Chrystusa i w ten sposób przyczynił się do nadejścia doby pokoju. Królowo Pokoju, módl się za nami.
Luty 2018 Za Litwę, aby wszystkie jej dzieci z poczuciem odpowiedzialności strzegli i pielęgnowali dar wolności. Patronko Litwy, módl się za nami.
Marzec 2018 Za przywódców państwa litewskiego i polityków, aby zapewnili sprawiedliwość wszystkim ludziom, a szczególnie tym najsłabszym. Matko dobrej rady, módl się za nami.
Kwiecień 2018 Za najbardziej potrzebujących miłosierdzia, aby po przyjęciu Bożego przebaczenia swoim życiem głosili zwycięstwo Chrystusa. Matko Zbawiciela, módl się za nami.
Maj 2018 Za powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego, aby odważnie i hojnie odpowiedzieli na powołanie Boże. Matko łaski Bożej, módl się za nami.
Czerwiec 2018 Za dzieci i młodzież, aby żyli wzniosłymi radościami, czystymi pragnieniami i śmiałym poświęceniem. Gwiazdo Zaranna, módl się za nami.
Lipiec 2018 Za rodziny, aby pojmowali zgodę jako możliwość wzajemnego akceptowania swoich różnic i niedostatków. Królowo rodzin, módl się za nami.
Sierpień 2018 Za krzewicieli wiary, aby wszystkim przekazali darowaną przez Chrystusa pełnię życia. Stolico mądrości, módl się za nami.
Wrzesień 2018 Za papieża Franciszka i wszystkich pasterzy, aby szerzyli w Kościele, na Litwie i na całym świecie doniosłe znaczenie panowania Bożego. Królowo Apostołów, módl się za nami.
Październik 2018 Za misjonarzy i wszystkich chrześcijan, aby z misyjną radością świadczyli o Ewangelii w swoim najbliższym otoczeniu. Gwiazdo nowej ewangelizacji, módl się za nami.
Listopad 2018 Za obrońców wolności i tych, którzy oddali życie za Ojczyznę, aby ich poświęcenie przyniosło pokój Litwie i światu. Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Grudzień 2018 Za osieroconych, bezrobotnych i bezdomnych, za ofiary handlu ludźmi i uchodźców, za ludzi samotnych i opuszczonych, aby dzięki dobroci ludzi doświadczyli miłości Bożej. Dobra Matko, módl się za nami.