Papież Franciszek mianował ks. Darius’a Trijonis’a biskupem pomocniczym archidiecezji wileńskiej

2017 Wrzesień 29
Bernardinai.lt nuotr.

Ojciec Święty na biskupa pomocniczego archidiecezji wileńskiej mianował kapłana diecezji telszańskiej ks. Dariusa Trijonisa, aktualnie administratora parafialnego katedry w Telszach, powierzając mu biskupią stolicę tytularną Fissiany.

Darius Trijonis urodził się 21 kwietnia 1973 roku w Telszach. Po ukończeniu szkoły średniej w Telszach, w latach 1991-1996 studiował w Seminarium Duchownym (Telsze).

18 maja 1997 r. Darius Trijonis został wyświęcony na księdza diecezji w Telszach.

W latach 1997-1999 studiował w Rzymie i uzyskał licencjat z teologii na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Po powrocie na Litwę, do 2002 roku, pełnił obowiązki prefekta i wykładowcy w seminarium diecezjalnym. W latach 2002-2006 studiował w Instytucie Wyższym Teologii MoralnejAlfonsianum” w Rzymie i uzyskał doktorat z teologii moralnej. W 2005 r. został wicerektorem i wykładowcą w seminarium do 2007 r. W 2006 roku wykładał katechetykę na uniwersytecie w Kłajpedzie. W latach 2007-2008 był prefektem studiów w seminarium w Telszach. W 2008 r. został proboszczem parafii Świętej Rodziny w Plikach. Od 2010 r. do 2015 r. był zastępcą sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Litwy. Od 2015 r. pełnił obowiązki administratora katedry w Telszach.

Kategorie: Diecezja, Litwa

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt