Papież Franciszek mianował ks. Darius’a Trijonis’a biskupem pomocniczym archidiecezji wileńskiej

Ojciec Święty na biskupa pomocniczego archidiecezji wileńskiej mianował kapłana diecezji telszańskiej ks. Dariusa Trijonisa, aktualnie administratora parafialnego katedry w Telszach, powierzając mu biskupią stolicę tytularną Fissiany.
Darius Trijonis urodził się 21 kwietnia 1973 roku w Telszach. Po ukończeniu szkoły średniej w Telszach, w latach 1991-1996 studiował w Seminarium Duchownym (Telsze).
18 maja 1997 r. Darius Trijonis został wyświęcony na księdza diecezji w Telszach.
W latach 1997-1999 studiował w Rzymie i uzyskał licencjat z teologii na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Po powrocie na Litwę, do 2002 roku, pełnił obowiązki prefekta i wykładowcy w seminarium diecezjalnym. W latach 2002-2006 studiował w Instytucie Wyższym Teologii MoralnejAlfonsianum” w Rzymie i uzyskał doktorat z teologii moralnej. W 2005 r. został wicerektorem i wykładowcą w seminarium do 2007 r. W 2006 roku wykładał katechetykę na uniwersytecie w Kłajpedzie. W latach 2007-2008 był prefektem studiów w seminarium w Telszach. W 2008 r. został proboszczem parafii Świętej Rodziny w Plikach. Od 2010 r. do 2015 r. był zastępcą sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Litwy. Od 2015 r. pełnił obowiązki administratora katedry w Telszach.