C. Z. P.

Często zadawane pytania:

  • W sprawach ogólnych informacji udziela sekretariat Kurii Archidiecezji Wileńskiej.
  • W sprawach związanych z filmowaniem i informowaniem mediów informacji udziela koordynator Kurii do spraw komunikacji.
  • W sprawach dotyczących pomocy rodzinie oraz kursów przedmałżeńskich należy się kontaktować z Archidiecezjalnym Centrum Rodziny.
  • W sprawach dotyczących młodzieży i jej działalności należy się zwracać do Archidiecezjalnego Centrum Młodzieży.
  • W sprawach dotyczących katechizacji i nauczania religii należy się kontaktować z Archidiecezjalnym Centrum Katechetyki.
  • W sprawach dotyczących przygotowania do sakramentów należy kontaktować się własną parafia.
  • W razie potrzeby pomocy społecznej dla siebie lub innych należy się kontaktować z Caritas Archidiecezji Wileńskiej.
  • Msze św. i kontakty parafii Archidiecezji.
  • Lista kontaktowa duchownych archidiecezji wileńskiej.
  • W sprawach dotyczących ważności ślubu kościelnego należy się zwracać do Sądu Kościelnego.