Ośrodki

Centrum Rodziny Archidiecezji Wileńskiej

Aušros Vartų g. 12, 01129 Vilnius
Tel. +370 5 264 4883
Faks. +370 5 212 1372
El. p. info@vasc.lt
http://www.vasc.lt

Coordinates of this location not found

Centrum Młodzieży Archidiecezji Wileńskiej

Aušros Vartų g. 12, 01129 Vilnius
Tel. +370 5 212 3493
Mob. +370 610 37 314, +370 684 09 266
Faks. +370 5 212 3493
El. p. vajcui@gmail.com
http://www.vajc.lt

Coordinates of this location not found

Centrum Katechetyczne Archidiecezji Wileńskiej

Aušros Vartų 12, 01303 Vilnius
Tel. +370 5 212 50 77
Mob. +370 670 21 492
El. p. katechetikoscentras@gmail.com
www.katechetika.lt

Coordinates of this location not found

Wileński miejski ośrodek duszpasterstwa akademickiego

Aušros Vartų g. 12, 01303 Vilnius
El. p.: studentai@vilnensis.lt
Tel. nr.: 8 672 80 958
Facebook

 
Coordinates of this location not found

Wileńskie Centrum pielgrzymkowe

Dominikonų g. 6, 01131 Vilnius
Mob. +370 677 21 591
El. p. piligrimai@vilnensis.lt
www.cityofmercy.lt

Coordinates of this location not found

Caritas

Odminių g. 12, 01122 Vilnius
Tel. +370 5 261 1014
Faks. +370 5 231 4396
El. p. info@vilnius.caritas.lt
vilnius.caritas.lt

Coordinates of this location not found

INSTYTUCJE

Wileńskie seminarium duchowne św. Józefa

Kalvarijų g. 325, 08420 Vilnius
Tel. +370 5 270 1602
El. p. rastine@vks.lcn.lt
http://www.seminarija.lt/

Coordinates of this location not found

Muzeum Dziedzictwa Kościelnego

Šv. Mykolo g. 9, 01124 Vilnius
Tel. +370 5 269 7803
El. p. muziejus@bpmuziejus.lt
www.bpmuziejus.lt/

Coordinates of this location not found

Dom Rekolekcyjny w Trynapolu

Verkių g. 70, 08406 Vilnius
Tel. +370 686 98 575
El. p. info@trinapolis.eu
Facebook / www.trinapolis.eu

Coordinates of this location not found

Centrum konferencyjne "Arkangelo"

Maironio g. 11, 01124 Vilnius
Coordinates of this location not found

Organizacje

Stowarzyszenia

Prałatura Krzyża Świętego i Opus Dei

Jogailos g. 7-14, 01116 Vilnius
Tel. +370 5 263 9175
E-mail: vilnius@opusdei.org

www.opusdei.lt

 

FEDERACJA „PRZYSZŁOŚĆ” (ATEITININKAI)

Vilniaus krašto ateitininkų vietovė
Aušros Vartų g. 12, 01303 Vilnius
www.ateitis.lt
www.facebook.com/Ateitininkai

BERNARDYŃSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ

Maironio g. 10, 01124 Vilnius
Daugiau informacijos

WSPÓLNOTA BETSATA

Verbų g. 8, Čekoniškių k., 14207 Vilniaus r.
Tel. +370 698 83 713
El. p. betzatos@gmail.com
www.betzata.lt

Comunione E Liberazione

RUCH FOCCOLARI

Žiemos g. 12, 01215 Vilnius
Tel. +370 5 215 3505
www.fokoliarai.lt

WSPÓLNOTA GALILEJSKA

OŚRODEK DUSZPASTERSTWA OSÓB ROZWIEDZIONYCH „BENDRAKELEIVIAI”

Didžioji g. 34, 01128 Vilnius
Tel.: +370 644 20 883
El. p. info@bendrakeleiviai.lt
www.bendrakeleiviai.lt
www.facebook.com/bendrakeleiviai

KOMITET IUSTITIA ET PAX

S. Skapo g. 4, 01122 Vilnius
Mob. +370 615 64 500
El. p. justitiaetpax@lcn.lt, sbmokymas@gmail.com

WSPÓLNOTA RODZIN Z KANY

Tel.: 8 655 96 606
El. p.: info@kana.lt

www.kana.lt

RYCERZE KOLUMBA

CENTRUM KRYZYSOWE DLA KOBIET W CIĄŻY

TERCJARZE DOMINIKAŃSCY

Lukiškių a. 10, 01107 Vilnius
Mob. +370 600 70 013
www.facebook.com/tretininkai

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE KOBIET LITWY

Aušros Vartų g. 7, 01304 Vilnius
El. p. lietuvos.katalikiu.moteru.sajunga@gmail.com

STOWARZYSZENIE KOLPINGA

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO NA LITWIE

Naugarduko g. 76-405, 03202 Vilnius
www.zhpnl.lt

NARODOWE STOWARZYSZENI SKAUTÓW EUROPY NA LITWIE

BRACTWO MŁODZIEŻY FRANCISZKAŃSKIEJ

Maironio g. 10, 01124 Vilnius
El. p. jaupra@yahoo.com
www.jaupra.lt

SCOUTING LITEWSKI

Smetonos g. 8-1, 01115 Vilnius
www.skautai.lt

SŁUŻBA POMOCY ZAKONU MALTAŃSKIEGO

 

 

Gedimino pr. 56b, 01110 Vilnius
El. p. info@maltieciai.lt
www.maltieciai.lt

LEGION MARYI

 

Vilniaus arkivyskupijos Gailestingumo Motinos Curia
Aušros Vartų g. 12,
Vilnius 01129

RUCH DZIECI MARYI

Sėlių g. 17, 08125 Vilnius
Tel.: +370 5 265 1933, +370 5 247 5477

NARODOWE STOWARZYSZENIE RODZIN I RODZICÓW

Aušros vartų g. 12, 01303 Vilnius
Mob. +370 673 77 345
El. p. info@mususeima.lt
www.nsta.lt

 

Domowy Kościół

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła.

CZŁONKOWIE DK
Członkami DK są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowana im formację. Małżeństwa włączają się do kręgów DK, aby sobie wzajemnie pomagać. “Równi usługują równym” (Humane vitae, 26).

DUCHOWOŚĆ
DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską , czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Więcej informacji o Domowym Kościele można znaleźć na stronie Domowego Kościoła: www.oaza.lt

HOSPICJUM IM. BŁ. KS. MICHAŁA SOPOĆKI

 

 

 

Rasų g. 4, 11350 Vilnius
Tel. +370 5 219 5762
El. p. hospisas@hospisas.lt
www.hospisas.lt

WSPÓLNOTA RODZIN ŚW. JÓZEFA

DOM ŚW. KRZYŻA

S. Daukanto a. 1, 01122 Vilnius
Tel. +370 5 269 1014
El. p. soc.centras@kryziausnamai.vargdieniu.lt
www.svkryziausnamai.vargdieniu.lt

„WIARA I ŚWIATŁO“

Mob. +370 655 59 252
El. p. tslietuva@gmail.com
www.ts.lcn.lt

RUCH VALANČIUKAI

RUCH NA RZECZ TRZEŹWOŚCI IM. BISKUPA MACIEJA WOŁONCZEWSKIEGO

Instytucje wychowawcze

Katalikiškas vaikų darželis „Mažutėliams“

Viešoji įstaiga

Kalvarijų g. 331, 08420 Vilnius
Mob. +370 686 38 254
El. p. darzelis.mazuteliams@gmail.com
www.mazuteliams.lt

MARIJOS MOKYKLA – FILIA W WILNIE

Mažoji akademija

Mažoji akademija – tai sistemingos akademinio lygio krikščionybės studijos su profesionaliais dėstytojais. Mažosios akademijos tikslas – platesniam visuomenės sluoksniui suteikti rimtų, patikimų ir gyvai pateikiamų žinių apie svarbiausius tikėjimo klausimus ir Bažnyčią, Šventąjį Raštą, krikščionybės istoriją ir krikščionišką meną, aktualiąją dabartį. Kursai nemokami.

www.lkma.lt

ŠV. JUOZAPO MOKYKLA

Viešoji įstaiga Steigėjai: šv. Juozapo šeimų bendruomenė ir Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija. Jeruzalės g. 21, 08420 Vilnius Mob. +370 671 31 604 El. p. juozapomokykla@gmail.com www.juozapomokykla.lt

Vilniaus jėzuitų gimnazija

Viešoji įstaiga
Įsteigta arkivyskupo dekretu 1995 06 19.

Didžioji g. 32, 01128 Vilnius
Tel. +370 5 261 5436
El. p. admin@vjg.lt
www.vjg.lt

VILNIAUS PALAIMINTOJO TEOFILIAUS MATULIONIO KATALIKIŠKOJI GIMNAZIJA

Viešoji įstaiga

Architektų g. 85, 04208 Vilnius
Tel./faks. +370 5 244 9463
El. p. rastine@ptmg.lt
www.ptmg.lt

Grupy

GRUPA MATKI BOŻEJ

AKADEMIA PEDAGOGIKI RODZINNEJ J. KENTENICHA

KATALIKO BALSAS

Aušros vartų g. 12, Vilnius
Tel. +370 679 29 323
El. p. info@katalikobalsas.lt
www.katalikobalsas.lt

GRUPA MODLITWY W INTENCJI KSIĘŻY

Kalvarijų g. 331A, Vilnius
Mob. +370 682 456 65
El. p. emausas@gmail.com

MATKI W MODLITWIE

SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE

Mass-media, działalność wydawnicza

Ateitis

Tverečiaus g. 22-2, 01217 Vilnius
Tel. +370 616 34 013
El. p. zurnalas@ateitis.lt
www.ateitieszurnalas.lt

Bitutė

Tel. +370 682 0242
El. p. redakcija@bitute.lt
www.bitute.lt

Žurnalas „Jėzuitai“

LOGOS

Laisvės pr. 60, 05120 Vilnius
Tel. +370 5 242 1963
El. p. logos@post.omnitel.net
www.litlogos.eu

Lietuvos Biblijos draugija

Basanavičiaus g. 16A–117, 03224 Vilnius
Tel.: +370 5 213 1975, +370 5 265 2656
lbd@biblijosdraugija.lt
www.biblijosdraugija.lt

Magnificat

 

 

 

M. K. Paco g. 4, 10309 Vilnius
Mob.: +370 679 89 044
El. p.: info@magnificat.lt, platinimas@magnificat.lt
www.magnificat.lt

Magnificat vaikams

 

 

 

M. K. Paco g. 4, 10309 Vilnius
Mob. +370 679 31 105
El. p.: vaikams@magnificat.lt
www.magnificat.lt/vaikams

Naujasis Židinys-Aidai

 

 

Pilies g. 8, 01123 Vilnius
El. p. nzidinys@nzidinys.lt
www.nzidinys.lt

Saleziečių žinios

Erfurto g. 3, 04220 Vilnius
Tel. +370 5 244 7666
El. p. salezinios@yahoo.it

Spotkania

Dominikonų g. 8, 01131 Vilnius
Tel. +370 600 25 293
El. p. spotkaniagazeta@wp.pl

KATALIKŲ PASAULIO LEIDINIAI

 

 

 

Pylimo g. 27/14, 01309 Vilnius
Tel.: +370 5 212 2422
El. p. info@katalikuleidiniai.lt
www.katalikuleidiniai.lt

BERNARDINAI.LT

 

 

 

Maironio g. 10-6, 01124 Vilnius
Tel. +370 673 45416
El. p. redakcija@bernardinai.lt
www.bernardinai.lt

Katalikų radijo Mažoji studija

Pilies g. 4, 01123 Vilnius
Tel. +370 5 260 9646
El. p. info@mstudija.lt
www.mstudija.lt

Marijos radijas

 


Aušros vartų g. 12, 01303 Vilnius
Tel. +370 5 272 4310

Radijas girdimas ir internetu: www.marijosradijas.lt