Dla Pielgrzymów

Wierni z Litwy, Polski i bardziej odległych krajów pielgrzymują do Ostrej Bramy. Tutejszy wizerunek Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia uchodzi za cudowny i jest znany dzięki licznym przypadkom uzdrowień i innych otrzymanych tutaj łask. Matka Boska Ostrobramska czczona jest jako patronka kraju. Jest ona także znakiem zgody narodów, bo pobożność do niej łączy cztery narody i dwa wyznania: Litwinów, Polaków, Białorusinów i Rosjan, katolików i prawosławnych.

Archikatedra wileńska to główna świątynia archidiecezji i kraju, stanowi przestrzeń najważniejszych uroczystości katolickich, narodowych i państwowych. Tutaj, przy grobie patrona Litwy i opiekuna młodzieży – św. Kazimierza na modlitwie można spotkać i młodzieńców i starców. Tutaj każdego ranka mszę odprawia arcybiskup wileńska.

Zniszczone przez sowietów stacje wileńskiej kalwarii w ostatniej dekadzie zostały odtworzone i odbudowane. Są one żywym dowodem na to, że – jak się wyraził kardynał Bačkis – „zawsze znajdą się ludzie, którzy bez względu na porę roku nie boją się ani surowej aury, ani stromych podejść, ale postępują za Chrystusem niosąc swoje własne, osobiste krzyże”.

Już w 1604 r. jezuici wileńscy zorganizowali pierwszą pielgrzymkę błagalną z Wilna do Trok, prosząc Boga o oddalenie głodu i zarazy. Teraz tą samą drogą chętnie podążają grupy młodzieży szkolnej i akademickiej. Świątynia w Nowych Trokach stała się znana dzięki tamtejszemu obrazowi Najświętszej Maryi Panny, który w swej historii związany jest z postacią wielkiego księcia Witolda i osnuty legendami. Stare przekazy mówią, że w cudowny charakter tego obrazu wierzyli nie tylko katolicy i prawosławni, ale także poganie i wyznający islam Tatarzy upatrywali w nim źródło szczególnej opieki.

W naszych czasach katolicy szczególnie czczą Miłosierdzie Boże. Rozwój tej pobożności związany jest z obrazem Jezusa Miłosiernego namalowanym w Wilnie zgodnie z wizjami św. Faustyny i przy jej osobistym nadzorze. Obraz ten długie lata trafiał w różne miejsca, kiedyś uznano go nawet za zniszczony, teraz czczony jest w Wilnie, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, które w 2004 r. założył i poświęcił kard. Audrys Juozas Bačkis.

To w Wilnie skupione są świątynie najbogatsze w dzieła sztuki sakralnej, czczone przez wiernych wizerunki i relikwie świętych, jednak skromne kościółki parafialne (jak Suderwa, Połusze, Powiewiórka, Narwiliszki, Mielegiany), nawet te położone w najbardziej odległych częściach archidiecezji zadziwiają docierających tam pielgrzymów bogactwem architektury, sztuki, historii, a przede wszystkim – ducha.

Wileńskie Centrum Pielgrzymstwa