Arkivysk. G. Grušas: Jonas Paulius II drąsino mus nebijoti išpažinti tikėjimą

Bernardinai.lt skelbia pokalbį su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu apie organizacinius darbus laukiant popiežiaus Jono Pauliaus II vizito į Lietuvą 1993 m. Arkivyskupas tuo metu buvo Popiežiaus apsilankymo Lietuvoje komiteto generalinis sekretorius. Valstybė dar buvo visai neseniai atgavusi nepriklausomybę, o jau 1993 metais į Lietuvą suplanavo atvykti popiežius. Kaip Lietuva sutiko šią žinią? … Daugiau

Kaip pasirengti popiežiaus Pranciškaus vizitui į Lietuvą?

Visi geros valios žmonės kviečiami rengtis sutikti popiežių Pranciškų Lietuvoje rugsėjo 22–23 dienomis. Lietuvos vyskupai siūlo gaires, kurios apima penkis pasirengimo žingsnius: tiek pavieniai žmonės, tiek bendruomenės yra kviečiamos pažinti, melstis, bendrauti, dalyvauti ir gyventi tuo, ką išgirs popiežiaus apsilankymo metu. Gaires sudaro konkretūs pasiūlymai tikintiesiems ir visiems geros valios … Daugiau

Popiežiaus žinia Pasaulinei komunikavimo priemonių dienai

Gegužės 13 d., Šeštinių sekmadienį, Bažnyčioje minime Pasaulinę komunikavimo priemonių dieną. Pirmą kartą minėti šią progą pakvietė popiežius Paulius VI prieš 52 metus, jau tuo metu įžvelgęs, kad komunikacijos priemonės keičia žmonių ir bendruomenių kultūrinį, socialinį bei religinį gyvenimą, kad tikintiesiems svarbu domėtis komunikacijos tema ir melstis už komunikacijos priemones … Daugiau

Seime vyko konferencija, skirta Trakų Dievo Motinai, Lietuvos globėjai

Gegužės 7 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko tarptautinė konferencija „Dievo Motina – Tautų ir valstybių globėja“, skirta Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus minėjimo metams. Renginys sutraukė gausų būrį dalyvių:  dvasininkų, visuomenininkų, svečių iš kaimyninių valstybių, moksleivių. Konferencijos dayvius pasveikino Apašatališkasis nuncijus  arkivyskupas Pedro Lopez Quintana, … Daugiau

Naujame „Bitutės“ numeryje – žvilgsnis į Dievo Motiną

Naujausiame žurnalo vaikams numeryje „Bitutės“ skaitytojas Jokūbas klausia kunigo Antano Saulaičio, kodėl Marija visur vaizduojama tokia jauna, nors jinai buvo Jėzaus mama ir gyveno dar ilgiau už jį. Atsakymas turbūt rūpi daugeliui, o rasite jį naujame numeryje. Neveltui pasakojimą apie naują numerį pradedu būtent šiuo klausimu – gegužės-birželio „Bitutė“ daug … Daugiau

Pagerbti Gyvybės kultūros puoselėtojai

2018 m. gegužės 5 dieną, Vilniaus rotušėje įvyko Gyvybės apdovanojimai, skirti pagerbti labiausiai prie gyvybės kultūros puoselėjimo prisidėjusius žmones, iniciatyvas ar organizacijas. Apdovanojimai kasmet įteikiami minint Pasaulinę gyvybės dieną, kuri Lietuvoje nuo 1998 m. švenčiama paskutinį balandžio sekmadienį. Gyvybės apdovanojimų, kuriuos organizavo žurnalas „Ateitis“, portalas „Bernardinai.lt“ ir žurnalas „Apžvalga“, tikslas … Daugiau

Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2018-05-04

Mielieji, Šį sekmadienį – Motinos diena. Daugelyje parapijų po šv. Mišių motinoms bus teikiamas ypatingas palaiminimas, o mirusioms mamoms meldžiama amžinojo poilsio Dievo artume. Ką tik pasirodė nauja knyga apie popiežių – „Kitoks Pranciškus“ (aut. Deborah Castellano Lubov). Tai keturiolikos pokalbių su popiežiaus giminaičiais, bičiuliais ir bendražygiais iš viso pasaulio … Daugiau

„Kitoks Pranciškus“ – nauja pokalbių knyga apie popiežių

„Didis ir paveikus Pranciškaus prieraišumas prie Dievo Sūnaus daro įspūdį netgi netikintisiems. Tikrai daugybė jų išreiškė nuostabą ir susidomėjimą popiežiumi, taigi vienaip ar kitaip ir Dievo Žodžiu. Tai ženklas, kad Šventoji Dvasia savo Bažnyčioje yra kaip niekad gyva.“ – kardinolas Pietro Parolinas, Vatikano valstybės sekretorius. Katalikų pasaulio leidiniai išleido naują … Daugiau

Atvirų durų diena Vilniaus kunigų seminarijoje

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija 2018 m. gegužės 12 d. kviečia į Atvirų durų dieną. Atvirų durų diena skirta ne tik mąstantiems apie kunigystės kelią ar ketinantiems stoti į seminariją, bet visiems norintiems daugiau sužinoti apie kunigo pašaukimą ir pasirengimą kunigystei, būsimųjų kunigų gyvenimą, studijas, kasdienybę, apžiūrėti seminarijos patalpas bei … Daugiau

Trakų Dievo Motinai skirta konferencija LR Seime

Gegužės 7 d. Lietuvos Respublikos Seime vyks tarptautinė konferencija „Dievo Motina – Tautų ir valstybių globėja“, skirta Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus minėjimo metams. Trakų šventovės Dievo Motinos paveikslas – unikalus tikėjimo ir Lietuvos istorijos paminklas, menantis Didžiojo kunigaikščio Vytauto pamaldumą Marijai, Lietuvos valstybingumo raidą, … Daugiau

Vilniaus arkivyskupas su sostinės meru aptarė pasirengimą popiežiaus vizitui

Ketvirtadienį, balandžio 26d., Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas su Vilniaus miesto meru Remigijumi Šimašiumi aptarė pasirengimo popiežiaus Pranciškaus vizitui rugsėjo 22–23 dienomis Vilniuje klausimus. Popiežius Pranciškus per dvi dienas Lietuvoje susitiks su žmonėmis Vilniuje ir Kaune, o vėliau lankys Latviją ir Estiją. Arkivyskupas G. Grušas susitikime su Vilniaus meru R. Šimašiumi … Daugiau

Skelbiamas giesmės, skirtos Popiežiaus atvykimui į Lietuvą, konkursas

Muzikos kūrėjai kviečiami dalyvauti jaunimo giesmės, skirtos popiežiaus Pranciškaus atvykimui į Lietuvą, konkurse. Dalyviams reikia sukurti giesmę, atitinkančią vizito šūkį „Kristus Jėzus – mūsų viltis“ (1 Tim 1,1). Konkursui teikiamas kūrinys turėtų būti parašytas lietuvių kalba, ne ilgesnis nei 6 minučių, tinkamas atlikti gausiems kolektyvams. Privalumas – jei kūrinio priegiesmis … Daugiau

Marijos radijo laidoje – apie pasiruošimą popiežiaus vizitui

„Marijos radijas“ parengė laidą „Aktualijos“, kurioje kalbino kun. br. Saulių Rumšą OP – pasiruošimo popiežiaus vizitui Lietuvoje organizacinio komiteto generalį sekretorių. Laidoje pasakojama apie pasiruošimą popiežiaus Pranciškaus atvykimui į Lietuvą šių metų rugsėjo 22–23 dienomis. Apie programą, popiežiaus vizito šūkį ,,Kristus Jėzus – mūsų viltis!“ ir koordinacinio komiteto veiklą laidos svečią kalbina … Daugiau

Kun. Gabrielius Satkauskas – naujai įšventintas arkivyskupijos kunigas

2018 m. balandžio 21 d. Vilniaus arkivyskupijai buvo džiugi diena – kunigystės šventimus iš arkivyskupo Gintaro Grušo priėmė diakonas Gabrielius Satkauskas. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje vykusioms iškilmingoms šv. Mišioms ir apeigoms vadovavo arkivyskupas Gintaras Grušas, koncelebravo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Vilniaus vyskupai augziliarai: Arūnas Poniškaitis ir Darius Trijonis, Vilniaus šv. Juozapo … Daugiau

Vilniaus arkikatedroje – kunigystės šventimai

Džiugiai pranešame, kad 2018 m. balandžio 21 d., šeštadienį, 11 val. Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas diakonui Gabrieliui Satkauskui suteiks kunigystės šventimus. Balandžio 22 d., sekmadienį, 12.30 val. Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje Gabrieliaus Satkausko primicijų šventė – naujai įšventintas kunigas aukos pirmąsias šv. Mišias. Kviečiame visą … Daugiau

Vysk. Darius Trijonis aplankė Vilniaus pataisos namus

Balandžio 19 d. Vilniaus vyskupas augziliaras Darius Trijonis lankėsi Vilniaus pataisos namuose, kur kartu su pranciškonais konventualais t. Mareku ir t. Juzefu aukojo šv. Mišias, vienam jaunuoliui suteikė Sutvirtinimo sakramentą, pašventino naują maldos kambarį. Susitikęs su nuteistaisiais vyskupas kalbėjosi apie priklausomybių problemą, perėjusių skaudžius gyvenimo liūnus teiravosi, kaip padėti atsitiesti … Daugiau

Malda ruošiantis Šv. Tėvo vizitui

Lietuvos vyskupų konferencija priėmė sprendimą, kad, ruošiantis popiežiaus Pranciškaus vizitui, šv. Mišiose sekmadieniais būtų kalbama malda prieš baigiamąjį šv. Mišių palaiminimą: Melskime už mūsų Šventąjį Tėvą Pranciškų, kad Viešpats Dievas, išrinkęs jį vyriausiuoju vyskupu, saugotų jį sveiką ir tvirtą savo Bažnyčiai – šventajai Dievo tautai valdyti, o mums, jo atvykimo belaukiantiems, padėtų … Daugiau

Lietuvos vyskupų Velykinis ganytojiškasis laiškas

Brangūs broliai ir seserys, sveiki sulaukę šventų Velykų – Kristaus prisikėlimo šventės! Šiandien prisikėlimo šviesa įveikė tamsumas. Šiandien Kristus, nugalėjęs nuodėmę ir mirtį, mums visiems dangaus vartus atvėrė. Velykos – tai Pascha, perėjimas iš mirties į gyvenimą, iš vergovės į Dievo vaikų laisvę. Dievas „iš grynos meilės, laisvu savo valios … Daugiau

Krizmos Mišiose – kvietimas kunigams į tarnystę su džiaugsmu

Didžiojo Ketvirtadienio rytą Vilniaus šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje buvo švenčiamos Krizmos (arba Šventųjų aliejų) Mišios, kuriose kartu su Vilniaus vyskupais meldėsi beveik 100 arkivyskupijos kunigų. Šv. Mišioms vadovavo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, koncelebravo vysk. Arūnas Poniškaitis, vysk. Darius Trijonis ir 93 kunigai. Vilniaus šv. Juozapo kunigų … Daugiau

Vilniaus Lazdynų ligoninėje planuojama nauja koplyčia

Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje (Lazdynuose) besigydantys tikintieji ir jų artimieji, tikimasi, netrukus galės melstis naujai įrengtoje koplyčioje – pradedamos rinkti aukos jos statybai. Ligoninės kapelionas kun. Kęstutis Ralys atkreipia dėmesį, jog Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje veikia didžiausias skubios pagalbos centras Lietuvoje, į kurį žmonės dėl ligos ar traumos dažnai patenka … Daugiau