Vilniaus arkikatedroje – kunigystės šventimai

Džiugiai pranešame, kad 2018 m. balandžio 21 d., šeštadienį, 11 val. Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas diakonui Gabrieliui Satkauskui suteiks kunigystės šventimus.

Balandžio 22 d., sekmadienį, 12.30 val. Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje Gabrieliaus Satkausko primicijų šventė – naujai įšventintas kunigas aukos pirmąsias šv. Mišias.

Kviečiame visą Vilniaus arkivyskupijos bendruomenę ruoštis šiems svarbiems įvykiams ir dalyvauti juose meldžiantis ir dėkojant Dievo akivaizdoje.