Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2018-05-04

Mielieji,

Šį sekmadienį – Motinos diena. Daugelyje parapijų po šv. Mišių motinoms bus teikiamas ypatingas palaiminimas, o mirusioms mamoms meldžiama amžinojo poilsio Dievo artume.

Ką tik pasirodė nauja knyga apie popiežių – „Kitoks Pranciškus“ (aut. Deborah Castellano Lubov). Tai keturiolikos pokalbių su popiežiaus giminaičiais, bičiuliais ir bendražygiais iš viso pasaulio rinkinys.

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas interviu Bernardinai.lt atsako, kodėl norint susituokti reikalingas Sutvirtinimo sakramentas.

Arkivyskupijos sielovadoje besidarbuojančių kunigų susirinkime kalbėta apie dvasininkų ir pasauliečių bendravimą.

Kitą sekmadienį (gegužės 12 d.) Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia į atvirų durų dieną. Atvirų durų diena skirta ne tik mąstantiems apie kunigystės kelią ar ketinantiems stoti į seminariją, bet visiems, norintiems daugiau sužinoti apie kunigo pašaukimą ir pasirengimą kunigystei, būsimųjų kunigų gyvenimą, studijas, kasdienybę, apžiūrėti seminarijos patalpas bei susipažinti su jos istorija.

Minint Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metus, LR Seimas kviečia į Tarptautinę konferenciją „Dievo Motina – Tautų ir valstybių globėja“ LR Seime.

 

Kalendorius:

Gegužės 4–6 d. Rekolekcijos „Apie žodžio galią. Kaip pakeisti mąstymą?“ su dr. Irena Neumueler (lenkų k., būtina registracija)
Gegužės 4–6 d. Biblinės rekolekcijos su t. Kazimieru Milaševičiumi OSB Senuosiuose Trakuose ( registracija baigta)
Gegužės 5 d. 15:00 val. Gyvybės apdovanojimai 2018
Gegužės 5 d. 15:30 val. Ekskursija po parodą „Siuvinėtas dangus“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Gegužės 6 d. 9:30 val. Motinos dienos koncertas „Iš širdies į širdį“ Pilaitės parapijoje
Gegužės 6 d. 11:00 val. Mažasis priklausomų asmenų bendruomenės „Aš esu“ šeimadienis
Gegužės 7 d. 9:30 val. Konferencija „Dievo Motina – Tautų ir valstybių globėja“ LR Seime
Gegužės 7 d. 18:00 val. Paskaita tėvams „Pyktis savo vaikams. Apie ką jis mus informuoja?“ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centre Vilniuje
Gegužės 8 d. 9:00 val. Šv. Mišios už Vilniaus arkivyskupiją ir jos bendradarbius Katedroje
Gegužės 8 d. 18:00 val. Vidinio išgydymo pamaldos Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje
Gegužės 8 d. 19:30 val. Taizé Gailestingumo vakaras Joanitų vienuolyne Vilniuje
Gegužės 9 d. 18:00 val. Seminaras studentams „Ar Šv. Raštas gali būti knyga man ir apie mane?“ su kun. Moze Mitkevičiumi Vilniuje
Gegužės 11–13 d. Seminaras jaunimui „Pažink save“ Senuosiuose Trakuose (būtina registracija)
Gegužės 11 d. Prasideda maldų Šventajai Dvasiai devyndienis
Gegužės 12 d. 11:00 val. Atvirų durų diena Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje

 

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:

Šv. Juozapo Darbininko šventė seminaristų šeimoms Vilniaus kunigų seminarijoje (nuotraukos);
Gailestingumo keliu po Vilnių keliavo piligrimai. Kita piligrimystė – gegužės 26 d. (nuotraukos);
Atgarsiai iš sutvirtinamųjų susitikimo su arkivyskupu;
VA Šeimos centras skelbia birželio mėnesio grupes sužadėtiniams ir besilaukiančioms šeimoms;
Vilniaus akademinės sielovados centras kviečia vykti į katalikišką jaunimo festivalį Prancūzijos kalnuose;
Padėkos šv. Mišios LKMA Mažosios akademijos intencija Vilniaus Katedroje (gegužės 8 d.) ;
Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios Gospel choras pasirodys paramos koncerte;
VA Carito Užsieniečių integracijos programa ieško socialinės integracijos koordinatoriaus;
Priklausomų asmenų bendruomenė „Aš esu“ renka uždarą psichoedukacinę priklausomų asmenų artimųjų grupę.

 

Kviečiame informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Tapti „Vilniaus arkivyskupijos žinių“ prenumeratoriumi galima el. paštu išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.