Vysk. Darius Trijonis aplankė Vilniaus pataisos namus

Balandžio 19 d. Vilniaus vyskupas augziliaras Darius Trijonis lankėsi Vilniaus pataisos namuose, kur kartu su pranciškonais konventualais t. Mareku ir t. Juzefu aukojo šv. Mišias, vienam jaunuoliui suteikė Sutvirtinimo sakramentą, pašventino naują maldos kambarį.

Susitikęs su nuteistaisiais vyskupas kalbėjosi apie priklausomybių problemą, perėjusių skaudžius gyvenimo liūnus teiravosi, kaip padėti atsitiesti sunkumus išgyvenančiam žmogui. Iš nuteistųjų vyskupas išgirdo, jog bet kokiame nuopuolyje svarbu, kad žmogus neliktų vienas su savo savigrauža, kad šalia būtų bičiulis, kolega, artimasis, neleidžiantis užsidaryti kaltės neviltyje.

Pataisos namų gyventojai vyskupui parodė savo gyvenamąsias erdves, biblioteką, virtuvę, ganytojo dėmesį atkreipė ant sienų kabantys nuteistųjų tapyti paveikslai.

„Ir šioje pašaukimų savaitėje paprašiau jų maldos už kunigus, kuriems yra sunku. Viešpats, turbūt, geriausiai išklauso tą maldą, kuri kyla iš sugrudusios širdies“ – sakė vysk. Darius Trijonis.