200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijos vargonininkams

2018 rugsėjo 30

Spalio 6 d. Vilniaus arkivyskupijos ir kitų Lietuvos vyskupijų parapijų vargonininkai rinksis į Nacionalinės vargonininkų asociacijos organizuojamų Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijų paskaitas. Studijų paskaitos vyks Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, Šv. Kryžiaus (bonifratrų) bažnyčioje, Šv. Onos bažnyčioje ir Šv. Jonų bažnyčios Oginskių koplyčioje.

Tikimasi, kad studijas baigę vargonininkai padės kelti bažnytinės muzikos Lietuvoje lygį, stiprins bendruomenių dvasingumą ir ženkliau prisidės prie bendrojo kultūrinio gyvenimo.  Jį pabaigę parapijų vargonininkai gebės profesionaliau dirbti su choru, tinkamai pasirinkti liturginį repertuarą, kokybiškiau griežti vargonais solo ir akomponuoti, harmonizuoti ir transponuoti giesmes, bus susipažinę su pagrindiniais Bažnyčios dokumentais apie muziką ir liturginės muzikos šaltiniais, turės grigališkojo choralo ir vargonų sandaros pagrindus.

Pirmas studijų kursas truks nuo 2018 m. spalio iki 2019 m. birželio mėn.

Nacionalinės vargonininkų asociacijos informacija

Kategorijos: Vyskupijoje

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt