Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijos vargonininkams

Spalio 6 d. Vilniaus arkivyskupijos ir kitų Lietuvos vyskupijų parapijų vargonininkai rinksis į Nacionalinės vargonininkų asociacijos organizuojamų Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijų paskaitas. Studijų paskaitos vyks Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, Šv. Kryžiaus (bonifratrų) bažnyčioje, Šv. Onos bažnyčioje ir Šv. Jonų bažnyčios Oginskių koplyčioje.

Tikimasi, kad studijas baigę vargonininkai padės kelti bažnytinės muzikos Lietuvoje lygį, stiprins bendruomenių dvasingumą ir ženkliau prisidės prie bendrojo kultūrinio gyvenimo.  Jį pabaigę parapijų vargonininkai gebės profesionaliau dirbti su choru, tinkamai pasirinkti liturginį repertuarą, kokybiškiau griežti vargonais solo ir akomponuoti, harmonizuoti ir transponuoti giesmes, bus susipažinę su pagrindiniais Bažnyčios dokumentais apie muziką ir liturginės muzikos šaltiniais, turės grigališkojo choralo ir vargonų sandaros pagrindus.

Pirmas studijų kursas truks nuo 2018 m. spalio iki 2019 m. birželio mėn.

Nacionalinės vargonininkų asociacijos informacija