200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Kunigų susirinkime kalbėta apie komunikaciją ir Šv. Mortos grupę

2018 kovo 8
NGK. Nuotr. autorius Evaldas Lasys

Š. m. kovo 7 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Vilniaus arkivyskupijos sielovadoje besidarbuojančių kunigų susirinkimas. Po Dieninės liturginės maldos Lietuvos kariuomenės vyr. kapelionas kun. Virginijus Veilentas, bendradarbiavęs atkuriant lietuvišką katalikišką spaudą ir darbavęsis Vatikano radijo lietuviškų laidų redakcijoje, kalbėjo apie interviu žiniasklaidai ypatumus. Prelegentas pabrėžė, kad žiniasklaida gali būti įrankis pozityviai informacijai teikti ir Evangelijos žiniai skelbti. Prieš duodant interviu reikalinga pasitarti su vyskupu, o sutikus kalbėtis – svarbu gerai pasirengti ir kalbėti tomis temomis, kuriomis esame kompetentingi, teikti tą informaciją, kurią gerai žinome.

Vilniaus arkivyskupijos komunikacijos koordinatorė Živilė Peluritienė padėkojo tiems, kurie iškilus poreikiui bendradarbiauja su žiniasklaida. Viena iš tokių situacijų – religinės šventės, kai kasmet žurnalistai ieško pašnekovų, galinčių pakomentuoti šventės prasmę ir tradicijas, nes žmonėms tai įdomu. Kartais žurnalistai nežino apie įdomias, naujas iniciatyvas, todėl kalbant įprastais klausimais galima apie jas papasakoti. Kai žurnalistai nori filmuoti bažnyčioje, tai leidžiama daryti suderinus su kurija iš anksto. Svarbu atsakingai naudoti feisbuko paskyrą. Jei ja seniai nesinaudojama – uždaryti.

Susirinkime kalbėta ir apie Šv. Mortos grupės iniciatyvą. Šios grupės iniciatyva – telkti žmones, įvairias institucijas, kad būtų kuo glaudžiau bendradarbiaujama kovojant su prekyba žmonėmis, įvairiomis vergovės formomis ir išnaudojimu. Į prevencinę veiklą įsijungia policija, savivaldybės, Caritas. Bendradarbiauti kviečiami ir parapijų kunigai, kad žmonės būtų tinkamai informuojami apie gresiančius pavojus ir laiku gautų tinkamą pagalbą.

Kitas kunigų susirinkimas vyks 2018 m. balandžio 11 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje.

-ksb-

Žymės:

Kategorijos: Vyskupijoje

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt