Kunigų susirinkime kalbėta apie komunikaciją ir Šv. Mortos grupę

Š. m. kovo 7 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Vilniaus arkivyskupijos sielovadoje besidarbuojančių kunigų susirinkimas. Po Dieninės liturginės maldos Lietuvos kariuomenės vyr. kapelionas kun. Virginijus Veilentas, bendradarbiavęs atkuriant lietuvišką katalikišką spaudą ir darbavęsis Vatikano radijo lietuviškų laidų redakcijoje, kalbėjo apie interviu žiniasklaidai ypatumus. Prelegentas pabrėžė, kad žiniasklaida gali būti įrankis pozityviai informacijai teikti ir Evangelijos žiniai skelbti. Prieš duodant interviu reikalinga pasitarti su vyskupu, o sutikus kalbėtis – svarbu gerai pasirengti ir kalbėti tomis temomis, kuriomis esame kompetentingi, teikti tą informaciją, kurią gerai žinome.

Vilniaus arkivyskupijos komunikacijos koordinatorė Živilė Peluritienė padėkojo tiems, kurie iškilus poreikiui bendradarbiauja su žiniasklaida. Viena iš tokių situacijų – religinės šventės, kai kasmet žurnalistai ieško pašnekovų, galinčių pakomentuoti šventės prasmę ir tradicijas, nes žmonėms tai įdomu. Kartais žurnalistai nežino apie įdomias, naujas iniciatyvas, todėl kalbant įprastais klausimais galima apie jas papasakoti. Kai žurnalistai nori filmuoti bažnyčioje, tai leidžiama daryti suderinus su kurija iš anksto. Svarbu atsakingai naudoti feisbuko paskyrą. Jei ja seniai nesinaudojama – uždaryti.

Susirinkime kalbėta ir apie Šv. Mortos grupės iniciatyvą. Šios grupės iniciatyva – telkti žmones, įvairias institucijas, kad būtų kuo glaudžiau bendradarbiaujama kovojant su prekyba žmonėmis, įvairiomis vergovės formomis ir išnaudojimu. Į prevencinę veiklą įsijungia policija, savivaldybės, Caritas. Bendradarbiauti kviečiami ir parapijų kunigai, kad žmonės būtų tinkamai informuojami apie gresiančius pavojus ir laiku gautų tinkamą pagalbą.

Kitas kunigų susirinkimas vyks 2018 m. balandžio 11 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje.

-ksb-