200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Kunigų susirinkime – apie Kalvarijų Kryžiaus kelio jubiliejų

2019 gegužės 31
2016 Sekminės Vilniaus Kalvarijose. Nuotraukos autorius Dainius Tunkūnas
2016 Sekminės Vilniaus Kalvarijose. Nuotraukos autorius Dainius Tunkūnas

Gegužės 29 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Vilniaus arkivyskupijos sielovadoje besidarbuojančių kunigų susirinkimas. Po Valandų liturgijos Dieninės maldos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas pasveikino visus kunigus, kurie švenčia gimimo ar kunigystės jubiliejų, kvietė išsaugoti ištikimybę savo pašaukimui.

Prof. habil. dr. Alfonsas Motuzas, daug metų tyrinėjantis liaudiškojo pamaldumo tradicijas, Vilniaus Kalvarijų 350 metų įsteigimo jubiliejaus proga pasidalijo įžvalgomis iš neseniai išleistos knygos „Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio vadovo maldynas ir giesmynas“. Knygoje apibendrinti daugelio metų moksliniai tyrinėjimai. Profesorius pasakojo, kad Vilniaus Kalvarijos yra vienos iš maždaug 400 Europos Kalvarijų. Jos buvo pastatytos 1669 m. vyskupų Jurgio Tiškevičiaus, Jurgio Bialozaro, Gotardo Jono Tyzenhauzo ir Aleksandro Kazimiero Sapiegos pastangomis. Prie pamaldumo puoselėjimo labai prisidėjo pranciškonų, domininkonų ir jėzuitų vienuolijos. Vilniaus Kalvarijos unikalios tuo, jog iškelta liaudies pamaldumo svarba, atlaidai švenčiami tris dienas, tradicijos siejamos su Sekminių iškilme, atkartotos pamaldumų analogijos, kultas vystomas pagonybės, reformacijos ir stačiatikybės aplinkoje. Kryžiaus kelyje maldininkai stabteli ir pagerbia kryžių, kuris kabo ant kryžiaus formos pušies kamieno; vienoje iš stočių brenda per upelį ir taip prisimena savo krikštą; kopdami į kalną klausosi dūdmaišio, kurio muzikinė tradicija siekia Senojo Testamento laikus; o moterys, minėdamos Veronikos patarnavimą, vienoje iš stočių išpina kasas. Vilniaus Kalvarijos išsiskiria ir tuo, jog yra pastatytos kaip padėkos ženklas (votas) už pergalę prieš maskvėnus.

Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčios 600 metų pašventinimo proga sukurtas dokumentinis-vaidybinis filmas (režisierius ir scenarijaus autorius – Filip‘as Piunowski). Susirinkime parodyta filmo ištrauka. Filmas yra katechetinio pobūdžio, jame supažindinama su bažnyčios gyvavimo tradicijomis remiantis vaiko patirtimi.

Susirinkime aptarti ir einamieji reikalai, buvo priminta, kad rengiant krikšto pažymą į užsienio šalis reikia naudoti nustatytos F1.14 formos blanką. Šeštinių rinkliava skiriama katalikiškoms informavimo priemonėms palaikyti.

Susirinkimo pabaigoje arkivyskupas kai kuriems kunigams įteikė naujus paskyrimo dekretus.

-ksb-

 

Žymės:

Kategorijos: Parapijose, Vyskupijoje

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt