Kunigų paskyrimai Vilniaus arkivyskupijoje

2019 m. gegužės 29 d. kunigams Vilniaus arkivyskupijoje įteikti šie paskyrimai:

dr. Hans Friedrich Fischer atleidžiamas iš Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos rezidento pareigų ir skiriamas Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijos rezidentu.

Mindaugas Bernotavičius atleidžiamas iš arkivyskupo asmeninio sekretoriaus ir Vilniaus akademinės sielovados koordinatoriaus bei Vilniaus akademinės sielovados centro vadovo pareigų ir skiriamas Vilniaus arkivyskupijos tribunolo Teisėju trejiems metams, Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos rezidentu ir Vilniaus akademinės sielovados centro sielovadininku.

Robertas Moisevič skiriamas arkivyskupo Gintaro Grušo asmeniniu sekretoriumi.

Francišek Jusiel atleidžiamas iš Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo Arkikatedros Bazilikos parapijos rezidento pareigų ir skiriamas Grigiškių Šventosios Dvasios parapijos rezidentu, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Žydrūnas Vabuolas atleidžiamas iš Druskininkų (Ratnyčios) Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos klebono ir Varėnos dekanato dekano pareigų ir skiriamas Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos parapijos rezidentu.

Medardas Čeponis atleidžiamas iš Švenčionių Visų Šventųjų parapijos klebono ir Švenčionių dekano pareigų ir skiriamas Druskininkų (Ratnyčios) Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos klebonu ir Varėnos dekanato dekanu.

Stanislav Matiukevič atleidžiamas iš Sudervės Švč. Trejybės parapijos klebono pareigų ir skiriamas Švenčionių Visų Šventųjų ir Reškutėnų Šv. Izidoriaus parapijų klebonu ir Švenčionių dekanato dekanu.

Kęstutis Masevičius atleidžiamas iš Druskininkų Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos klebono pareigų ir skiriamas Sudervės Švč. Trejybės ir Šilėnų Švč. M. Marijos parapijų klebonu.

Vaidas Vaišvilas atleidžiamas iš Dievo Gailestingumo šventovės rektoriaus pareigų ir skiriamas Druskininkų Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos klebonu.

Povilas Narijauskas skiriamas Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje rektoriumi.

Saulius Bužauskas atleidžiamas iš Vilniaus šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos vikaro ir Vilniaus Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazijos kapeliono pareigų ir išleidžiamas darbuotis „Marijos radijo“ programų direktoriumi.

Gabrielius Satkauskas atleidžiamas iš Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos propedeutinių metų kurso ugdytojo pareigų ir skiriamas Vilniaus šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos vikaru ir Vilniaus Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazijos kapelionu, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Valdemar Širvinski skiriamas Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos propedeutinių metų kurso ugdytoju.

Jan Kasiukevič atleidžiamas iš Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų ir Alionių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijų klebono pareigų ir skiriamas Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos rezidentu.

Vitold Michalovski atleidžiamas iš Šilėnų Švč. M. Marijos parapijos administratoriaus pareigų ir skiriamas Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų ir Alionių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijų klebonu.

Vidas Smagurauskas atleidžiamas iš Vidiškių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos klebono pareigų, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Pavelas Paukšto atleidžiamas iš Marcinkonių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado ir Kabelių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijų klebono pareigų bei nuo įpareigojimo pagelbėti sielovadoje Druskininkų Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos klebonui ir skiriamas Vidiškių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos klebonu bei įpareigojamas pagelbėti pastoracijoje Ignalinos Švč. M. Marijos Gimimo parapijos klebonui.

Raimundas Macidulskas atleidžiamas iš Švenčionėlių Šv. Edvardo parapijos klebono pareigų ir skiriamas Marcinkonių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado ir Kabelių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijų klebonu, įpareigojant pagelbėti Druskininkų Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos pastoracijoje.

dr. Valdas Girdžiušas atleidžiamas iš Reškutėnų Šv. Izidoriaus parapijos klebono pareigų ir nuo įpareigojimo pagelbėti Švenčionių Visų Šventųjų parapijos pastoracijoje ir skiriamas Švenčionėlių Šv. Edvardo parapijos klebonu, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Andžej Bylinski atleidžiamas iš Vilniaus Šventosios Dvasios parapijos administratoriaus pareigų, paliekant toliau galioti 2018 m. birželio 13 d. paskyrimą šios parapijos Vikaru.

Wojciech Górlicki skiriamas Vilniaus I dekanato vicedekanu, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Andžejus Ryšardas Jasinskas atleidžiamas iš Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Naujosios Vilnios Švč. M. Marijos Taikos Karalienės parapijos vikaru.

Valentinas Šiuša atleidžiamas nuo pareigos pagelbėti Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos pastoracijoje ir įpareigojamas pagelbėti Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo parapijos pastoracijoje, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Darius Marcinkevičius sugrįžta iš Šiaulių vyskupijos, ir yra skiriamas Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos Rezidentu.

Mozė Mitkevičius atleidžiamas iš Vilniaus arkivyskupijos Caritas sielovadininko ir Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos rezidento pareigų bei nuo įpareigojimo dalyvauti akademinės sielovados veikloje ir išleidžiamas doktorantūros studijoms į Romą.

Dovydas Grigaliūnas atleidžiamas iš Pabradės Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės, parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Ignalinos Švč. M. Marijos Gimimo parapijos vikaru, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Stanislav Valiukevič atleidžiamas iš Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Pabradės Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės, parapijos vikaru.