200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Ekumeninėse pamaldose melstasi už krikščionių vienybę 

2019 sausio 28
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos nuotrauka

Minint Maldos už krikščionių vienybę savaitę, sausio 25 d. Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčioje vyko tradicinės ekumeninės pamaldos. Šių metų savaitės temą „Tik to, kas teisu, teisingai tesieksi“ (Įst 16, 18–20) parinko Indonezijos bažnyčios.

Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje kartu meldėsi Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, kun. Ričardas Dokšas, Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios vicesuperintendentas kun. Raimondas Stankevičius, Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos vyresnysis pastorius Gabrielius Lukošius, Laisvųjų Krikščionių Bažnyčios pastorius Artūras Rulinskas, Lietuvos Naujosios Apaštalų Bažnyčios vyskupas Artūras Strelčiūnas, kunigas Janas Drevnickis, krašto evangelistas Darius Ezerskis, evangelistas Jurgis Gavėnia, Stačiatikių Bažnyčios Lietuvoje sekretoriato vadovo padėjėjas kun. Maksimas Krutolevič ir diakonas Vitalis Dauparas, Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios klebonas kun. Vinkentij Vasil Pelykh OSBM, Katalikų Bažnyčios Vilniaus arkivyskupijos ganytojai, kunigai, seminaristai ir tikintieji. Pamaldoms vadovavo Vilniaus vyskupas Arūnas Poniškaitis. Pamaldose giedojo Dievo Gailestingumo šventovės ansamblis.

Sakydamas pamokslą Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis kalbėjo, jog dažnai „kaip žmonės, kaip bažnyčios, kaip visuomenės siekiame ne to, kas iš Dievo ateina, bet to, ką piktoji dvasia mums kartais parodo kaip pažadą: štai turėsi džiaugsmą, štai čia turėsi gyvenimą, čia turėsi taiką. Ir kai mes sakome „teisu, teisinga“ – kas tai yra?“ Vyskupas atkreipė dėmesį, kad dažnai teisingumą suprantame kaip tai, kas „man yra teisu ir teisinga“, trokštame, kad pasaulis, Bažnyčia, artimieji pasikeistų pagal mane – „ne taip, kaip Dievas nori, bet pagal mano teisingumą ir valią“. Iš tiesų tai yra neteisingumas, kurį mes teisingumu vadiname, puikybė, kuri nubloškė žmoniją nuo Dievo į begalinę tamsą, iš gyvenimo į mirtį, nuolatinė pagunda, kuri skaldo mus kiekviename žingsnyje.

Primindamas Maldos už krikščionių vienybę savaitės temą „Tik to, kas teisu, teisingai tesieksi“ vyskupas M. Sabutis linkėjo suprasti, kad siekdami teisumo, kuris yra Kristus, mes turime tik vieną priemonę, vienintelį dalyką, kurį galime padaryti – tai dalintis meile. Ir tai daryti ne tik šią savaitę. Baigdamas pamokslą ganytojas sakė: „Ir prisiminkime – nebūkime skolingi vienas kitam nieko, kaip tik tarpusavio meilę.“

Ekumeninių pamaldų metu vyko rinkliava, skirta Lietuvos Biblijos draugijai. Po pamaldų visi buvo kviečiami pasilikti agapėje.

Ekumeninių pamaldų nuotraukas galite rasti Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos feisbuko paskyroje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt