Arcybiskup

Arcybiskup metropolita wileński

Arkiv_G_Grusas

Arcybiskup Gintaras Grušas urodził się 23 września 1961 r. w Waszyngtonie. Dorastał w rodzinie litewskich emigrantów, był zaangażowany w działalność litewskich środowisk katolickich na wychodźstwie. Był aktywny w życiu litewskiej parafii p.w. św. Kazimierza w Los Angeles, w Federacji „Przyszłość” (Ateitininkų federacija) zrzeszającej litewską młodzież katolicką, w latach 1983-1987 był przewodniczącym Światowego Związku Młodzieży Litewskiej i członkiem zarządu Światowej Wspólnoty Litewskiej.

Zanim wstąpił do seminarium skończył studia matematyczne i informatyczne na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA) a także pracował w korporacji IBM. Studia teologiczne podjął na franciszkańskim uniwersytecie w Steubenville w Ohio. Później dwa lata spędził na studiach w Rzymie, w Papieskim Kolegium św. Bedy. W 1992 r. w Wilnie uzyskał święcenia diakonatu i został mianowany sekretarzem generalnym Komitetu do spraw Podróży Duszpasterskiej Jana Pawła II na Litwę. Wrócił do Rzymu, gdzie – przebywając w litewskim Kolegium św. Kazimierza – kontynuował studia i uzyskał stopień licencjata teologii na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu.

25 czerwca 1994 r. w archikatedrze wileńskiej uzyskał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Audrysa Juozasa Bačkisa. W tym samym roku został wybrany na sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Litwy. W 1997 r. wrócił do Rzymu na Uniwersytet św. Tomasza, gdzie w 2001 r. uzyskał stopień doktora prawa kanonicznego. W latach 2001-2003 był rektorem Seminarium Duchownego św. Józefa w Wilnie, gdzie wykładał prawo kanoniczne. Od 2002 r. pełni obowiązki sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Litwy.

Zanim został arcybiskupem wileńskim był członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Wileńskiej i jej konsultorem. Przewodniczył komisji, która przygotowywała litewską redakcję Kodeksu Prawa Kanonicznego. Od 2006 r. był duszpasterzem Federacji „Przyszłość”, członkiem rady Papieskiego Kolegium św. Kazimierza, prezesem zarządu katolickiego wydawnictwa „Katalikų pasaulio leidiniai“ oraz wiceprezesem zarządu emigracyjnej organizacji litewskiej Lithuanian Catholic Religious Aid. W 2003 r. ks. Grušas otrzyma tytuł kapelana papieskiego.

2 lipca 2010 r. papież Benedykt XVI mianował go ordynariuszem polowym. Ks. Grušas otrzymał sakrę biskupią 4 września 2010 r. w archikatedrze wileńskiej. 26 października 2011 r. wybrano go na członka Rady Stałej Konferencji Episkopatu Litwy i na przewodniczącego Komisji Oświaty w Konferencji.

5 kwietnia 2013 r. papież Franciszek mianował biskupa Grušasa arcybiskupem metropolitą wileńskim. Jego ingres miał miejsce w dniu wspomnienia św. Jerzego – patrona archidiecezji, 23 kwietnia.

Arcybiskup zna cztery języki: litewski, angielski, włoski i francuski.

 

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt