Orędzie Biskupów Litwy, dotyczące rozpoczęcia drogi synodalnej

Drodzy wierni i wszyscy ludzie dobrej woli,

Kościół to lud Boży podróżujący przez historię. W tej podróży ważne jest, aby ufać towarzyszom podróży, rozmawiać z nimi, dzielić się i wymieniać doświadczeniami. Jako tajemniczy „nieznajomy” podróżuje z nami nasz Pan Jezus Chrystus, wyjaśniając nam Pisma, zapraszając do łamania chleba i rozpalając nadzieję w naszych sercach (por. Łk 24, 13-35).

Trzeba jednak wyruszyć w podróż. To właśnie ma na myśli Papież Franciszek, zapraszając cały Kościół na drogę synodalną, którą będziemy kroczyć, słuchając słowa Bożego, odpowiadając na wyzwania współczesnego świata i szukając najlepszego sposobu realizacji tej misji, do której Pan nas powołał.

Žodis sinodas reiškia keliavimą drauge. „Keliaudama drauge ir kartu apmąstydama jau įveiktą kelią, Bažnyčia galės iš patirties mokytis, kokie procesai gali padėti jai gyventi bendrystėje, įgyvendinti dalyvavimą ir atsiverti misijai“ (PD, 1).

W Kościołach lokalnych pierwszy etap synodu rozpocznie się 17 października 2021 roku i potrwa do kwietnia 2022 roku. Na tym etapie jesteśmy wezwani do wsłuchiwania się na modlitwie w głos Ducha Świętego, prowadzącego nas w Kościele i pozostania otwartymi na niespodzianki, które Duch z pewnością będzie przygotowywał dla nas na tej drodze (por. DP, 2).

Celem pierwszego etapu drogi synodalnej jest zapoczątkowanie szerokiego procesu konsultacji z udziałem pasterzy i wiernych Kościoła oraz wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcieliby mówić o Kościele. W najbliższym czasie, również i w litewskich diecezjach, będą organizowane spotkania konsultacyjne, które będą odbywać się przy parafiach, w różnych grupach oraz na platformach internetowych. Mają one za cel wsłuchać się w głos członków ludu Bożego. Niech to będzie „dzielenie się pasją do wspólnej misji ewangelizacyjnej” (DP, 14). Droga synodalna jest przede wszystkim pełnym nadziei procesem duchowym, prowadzącym do uznania własnej wartości, dzielenia się i nawrócenia.

Najmilsi,
zwracamy się do Was, abyście przyjęli zaproszenie Papieża Franciszka na drogę synodalną, aktywnie włączając się do procesów odnowy Kościoła, modląc się w ciszy oraz przeprowadzając głębokie i dojrzałe refleksje, inspirowane przez Ducha Świętego. Na drodze synodalnej musimy przyjrzeć się, jak wspólnie – duchowni i świeccy – budujemy wspólnotę Kościoła, zaczynając od odkrywania potrzeb najmniejszych parafialnych czy modlitewnych grup.

Czując się współodpowiedzialni za Kościół, musimy znaleźć sposób wspólnego spotkania się i poszukiwania woli Bożej. Zaprośmy na drogę synodalną także tych, którzy z różnych powodów są daleko od Kościoła lub na marginesie społeczeństwa, ponieważ równie ważne jest usłyszenie i ich głosu. Wiara rodzi się, gdy ludzie są doceniani: przez wysłuchanie ich wołania, pomaga się im przezwyciężać trudności, docenia się ich otwartość, potwierdza się ich godność w oczach Boga i przywraca wspólnocie (por. Vademecum 4.1).

Konsultaciniuose susitikimuose popiežius Pranciškus kviečia apmąstyti šiuos pamatinius klausimus: kaip keliaujama drauge šiandien mūsų dalinėje Bažnyčioje? Kokius žingsnius Dvasia kviečia mus žengti, kad augtume keliaudami drauge? (plg. PD, 26). Sinodinio proceso šerdis yra klausytis Dievo klausantis vienas kito. Mes klausomės vienas kito, kad geriau girdėtume Šventosios Dvasios balsą, bylojantį mūsų šiandienos pasaulyje (plg. Vademecum, 4.1). Atvira širdimi tad melskime Šventosios Dvasios įkvėpimo ir vedimo!

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,
zgromadzeni w Imię Twoje.
Ty jedynie nas prowadź,
zamieszkaj w naszych sercach, pokaż nam drogę,
którą mamy iść i naucz jak mamy nią podążać. (Modlitwa Synodalna)

Niech Duch Święty kieruje nami na drodze synodalnej i prowadzi wszystkich do pełni prawdy!

Biskupi Litwy

15 października 2021 r.