List pasterski biskupów: Dar Jezusa Zmartwychwstałego

LIST PASTERSKI BISKUPÓW LITWY NA WIELKANOC
Dar Jezusa Zmartwychwstałego
9 kwietnia 2020r.
Drodzy Bracia i Siostry!
Błogosławionych Świąt Wielkanocnych! Powstanie z martwych naszego Pana Jezusa Chrystusa jest najradośniejszą nowiną jaką usłyszała ludzkość! Pozdrawiamy was w to największe święto naszej wiary! Ono ogłasza, że Bóg nawiedził ziemię w osobie Jezusa Chrystusa, który uczył, pocieszał i leczył ludzi, a chociaż był niesprawiedliwie osądzony i zabity, to trzeciego dnia powstał z martwych. Zmartwychwstanie Jezusa ukazało, jaki jest cel ludzkiego życia – jesteśmy stworzeni do wieczności. Co prawda, już przed zmartwychwstaniem Chrystusa ludzkość wierzyła, że istnieje życie po śmierci, ale to jednak po tym szczególnym wydarzeniu Wielkiej nocy wszyscy otrzymaliśmy potężną podstawę nadziei, która wypełnia się w słowach Jezusa: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie” (J 11, 25). Ta tajemnica naszej wiary jest niezmiernie ważna, bo właśnie od niej zależy nasze wieczne przeznaczenie! Według Apostoła Pawła „w nadziei już jesteśmy zbawieni” (Rz 8, 24). Nasz Nauczyciel i Pan obiecuje nam niebo, jeśli przyjmiemy Jego miłość i przyjaźń.
W tym roku świętujemy Wielkanoc w niecodzienny sposób. Jednoczymy się z Jezusem, który także został zmuszony, z powodu zagrożenia swojego życia, do podróżowania na święta w Jerozolimie „nie jawnie, lecz skrycie” (J 7, 10) I nas warunki kwarantanny zmuszają do przeżywania najważniejszego święta naszej wiary „jakby w ukryciu”. Nie możemy publicznie przychodzić do kościoła i gromadzić się, aby przeżywać Wielkanoc. Pandemia, panująca na całym świecie, przypomina nam o kruchości zarówno naszej fizycznej egzystencji, jak i naszego bezpieczeństwa. W tych dniach doświadczamy wiele niepewności, które niepokoją nasze serca. Lecz te warunki nie mogą „skraść” naszej radości i pokoju – tych cennych darów naszego zmartwychwstałego Pana. Przecież Chrystus wielokrotnie pocieszał i zachęcał swoich uczniów, aby zaufali Temu, który jest Panem historii i świata.
„Nie bójcie się” (Mt 28, 5), mówi Anioł Pański do zasmuconych kobiet, które przyszły tego ranka do grobu Jezusa. Chrystus Zmartwychwstały wielokrotnie ukazywał się przestraszonym uczniom, mówiąc: „Pokój wam” (J 20,19), by potem polecić im: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15). Wszystkie te słowa zostały dzisiaj powiedziane przez Pana także i nam. Nasze powołanie chrześcijańskie wzywa nas, aby nieść światu pokój i pocieszenie, pochodzące od Jezusa Zmartwychwstałego.
My, chrześcijanie, wiemy, że do Zmartwychwstania idzie się przez krzyż. To jest tajemnica Wielkanocy. Wiara chrześcijańska pokazuje, że cierpienie może być zbawcze, ponieważ nawet w nim objawia się łaska Boża. Często dzięki przeżyciu własnej kruchości człowiek odkrywa Boga. W tej próbie globalnej pandemii można znaleźć nieskończenie wiele sposobów, by przylgnąć do Boga. Zaufajmy, że nasz świat zmieni się na lepsze.
„Ujrzał i uwierzył”, tak Ewangelia opisuje ucznia, który pierwszy przybył do grobu (J 20,8). I my nie przestawajmy szukać przejawów zmartwychwstania Chrystusa w naszym życiu. Uciekajmy się do naszego Mistrza Chrystusa, nawet jeśli z ludzkiego punktu widzenia wydaje się, że nie ma podstaw do nadziei. Zjednoczmy się w modlitwie w te wyjątkowe dni! Niech okoliczności tego czasu nie powstrzymują naszej miłości i radości! Módlmy się za bliskich dotkniętych chorobą i cierpieniem. W szczególności pamiętajmy i wspierajmy w modlitwie naszych lekarzy i personel medyczny, przedstawicieli władz cywilnych, policję naszego kraju, funkcjonariuszy wojskowych i wszystkich, którzy poświęcają się, aby pomagać innym. Ten wyjątkowy czas zaprasza nas do przemyślenia na nowo sensu naszego życia! Niech owocem tego będzie na nowo odkryte przesłanie Wielkanocne, że przejście Chrystusa przez cierpienie i śmierć wiedzie do Zmartwychwstania. Niech Pan nas pocieszy, że nawet po najtrudniejszych próbach czeka nas Zmartwychwstanie!
Alleluja! Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!
Biskupi Litwy