List Biskupów Litwy na czas Wielkiego Postu

Drodzy Bracia i Siostry!
Trwamy w okresie Wielkiego Postu. W tym roku ten czas całkowicie różni się od tego, czego doświadczaliśmy zazwyczaj. Rozprzestrzenianie się koronawirusa na świecie zatrzymało ciągły pęd nas wszystkich i nakłoniło nas do spojrzenia na siebie i na świat nowymi oczami. W tym czasie, zatem, kiedy stykamy się ze szczególną sytuacją na świecie, mamy okazję w Wielkim Poście na nowo usłyszeć zaproszenie Kościoła do nawrócenia i wiary w Ewangelię. To oznacza, poświęcenie więcej czasu na modlitwę, zwrócenie się do Pana, głębsze spojrzenie na sens naszego życia, naszych bliskich, naszych wspólnot oraz naszych ubogich. Kto by pomyślał, że tegoroczny Wielki Post zaprosi nas do wypełnienia celu, który nas w tych dniach zjednoczył? Zostaliśmy zatrzymani w ruchu, odwołano przeróżne spotkania, wreszcie ucichł hałas.
Chrześcijanin, pomimo otaczających go okoliczności, jest wezwany do dostrzeżenia nowych możliwości. Przecież Bóg wciąż działa na świecie, nie przestał rozmawiać z człowiekiem, nasze życie jest dla Niego bardzo ważne. Co chciałby, zatem, nam powiedzieć nasz Pan w tym szczególnym czasie? Zaprasza nas na długie wielkopostne rekolekcje. Ich celem jest: skupienie się, wyciszenie, a przede wszystkim poświęcenie czasu Bogu. Ten czas – to wspaniała okazja, aby więcej pobyć sam na sam ze sobą, a także ze swoją rodziną, oraz pobyć w bliskości z Panem. To naprawdę dobra okazja, aby otworzyć Pismo Święte i stamtąd zaczerpnąć pocieszenia i odwagi. To czas, aby poczytać książkę o tematyce duchowej, spojrzeć na swoje wnętrze oraz przyjść do kościoła, aby w ciszy pomodlić się i popatrzeć na Pana, obecnego w tabernakulum.
Biskupi Litwy wydali już wskazówki, dotyczące zachowania się w kościele w tym szczególnym czasie. Mogą się one zmieniać wraz ze zmianą sytuacji w naszym kraju. Należy jednak podkreślić, że zostaną podjęte wszelkie wysiłki, aby kościoły były otwarte przy jednoczesnym przestrzeganiu wymogów władz cywilnych, dotyczących zgromadzeń w miejscach publicznych. Wierzymy, że Najświętszy Sakrament, w którym jest obecny żywy, zmartwychwstały Jezus jest źródłem największej pociechy i siły. Pamiętajmy, że zwłaszcza w tej chwili mamy siebie nawzajem. Święty Paweł głosił: „Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie czy ucisk?” (Rz 8, 35) Jezus w Najświętszym Sakramencie jest Bożym darem dla naszego życia i zdrowia. Możemy zaprosić Jezusa do naszych serc nawet wtedy, gdy nie możemy fizycznie przyjść na Mszę Świętą do kościoła. Uczestniczmy we Mszy Świętej w naszych domach, oglądając albo słuchając jej poprzez transmisję w litewskiej telewizji, radiu Maryja albo przez internet.
Ukochani w Chrystusie, chcemy zachęcić was, abyście nie bali się tego czasu ale wręcz przeciwnie, abyście widzieli w nim okazję do wielkopostnego skupienia. Obecnie na Litwie podejmowane są ogromne wysiłki, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Tutaj chodzi o prewencję. Dlatego nie możemy na siebie patrzeć jakby wszyscy wokół nas byli zarażeni. Doświadczając strachu, powinniśmy przezwyciężyć go w modlitwie, która jest lekiem na niepokój i zamieszanie. Nadmierny i nieuzasadniony stres może również prowadzić do infekcji. Lęk i napięcie bardzo wyczerpują potrzebną nam siłę. A kto może nam ją przywrócić? Nadzieja dana nam przez Ojca Niebieskiego, którą dostrzegamy w podarowaniu Jezusa Chrystusa światu. Kto mógłby nas w tej chwili pocieszyć, jeżeli nie nasz Pan, w którego rękach jest nasze życie i świat?
Drodzy nam w Chrystusie, chcielibyśmy zaoferować wam możliwość duchowej pomocy, sposób na umocnienie wiary. O oddziaływaniu wiary opowiadają cuda, dotyczące uzdrowień dokonanych przez Jezusa. „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła” – to słowa, które nasz Pan często mówił do tych, którzy doświadczyli cudów uzdrowienia. Pismo Święte wyjaśnia, że wiara wzmacnia człowieka pod każdym względem. Wykorzystajmy ten czas na rozwój naszej wiary! W tym czasie zapraszamy wszystkich, aby:

  1. Codzienne rozważać Pismo Święte, co może być wspaniałym pocieszeniem i zachętą.
  2. Odnowić codzienne odmawianie Różańca i Koronki do Miłosierdzia Bożego, prosząc w modlitwie o zdrowie fizyczne i duchowe.
  3. Dopóki nie można w kościele, to uczestniczyć we Mszy Świętej transmitowanej.
  4. Pogodzić się z Bogiem i ze sobą nawzajem. Jeśli będziemy mieli taką możliwość wyspowiadajmy się, to umocni naszego ducha i ciało.
  5. Więcej pobyć z naszymi dziećmi, członkami rodziny. Jeżeli trzeba przeprośmy i pojednajmy się z nimi. To będzie najlepszym wzmocnieniem naszej odporności – powrót do serdecznej miłości.
  6. Odkryć, w jaki sposób za pomocą internetu można rozważać wspólnotowo Pismo Święte i modlić się razem w grupach.
  7. Codziennie o 20:00, modlić się w rodzinie modlitwą do świętego Józefa, w której od wieków wierni zwracają się do Świętego Józefa – Opiekuna Kościoła i Orędownika w każdej próbie. To będzie nasz modlitewny most, łączący nas z Panem i ze sobą nawzajem. To właśnie Chrystus przypomina nam, aby zwracać się z prośbą o pomoc do Świętego Józefa. W tej porze modlitwy, o 20:00, na Litwie będą dzwonić kościelne dzwony.

Do Ciebie, św. Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem i dopomóż nam w potrzebach naszych. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędu i zepsucia. Potężny Wybawco nasz, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci – mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.
Biskupi Litwy
W Uroczystość św. Józefa, 19 marca 2020 r.