Zaproszenie Biskupów Litwy do mostu modlitwy

Drodzy Bracia i Siostry,
W maju rozpoczyna się najpiękniejszy czas w roku, kiedy ożywione po zimie i ozdobione kwiatami stworzenie głosi przesłanie życia. Za dar życia jesteśmy przede wszystkim wdzięczni Bogu, ale najbliższymi współpracownikami Pana w dawaniu życia są nasi rodzice. Według papieża Franciszka „mężczyzna i kobieta, ojciec i matka, są zarówno współpracownikami, jak i interpretatorami Boga Stwórcy. Pokazują swoim dzieciom macierzyńskie i ojcowskie oblicze Pana ”(por. AL, 172).
W naszym kraju mamy piękną tradycję obchodzenia Dnia Matki w pierwszą niedzielę maja i Dnia Ojca w pierwszą niedzielę czerwca. Tęsknimy za macierzyńskim ciepłem i ojcowskim słowem! Dlatego widząc ogromne znaczenie rodziny w życiu społeczeństwa i Kościoła, zapraszamy Was do wzięcia udziału we wspólnej modlitwie podczas nabożeństw majowych i czerwcowych, zwłaszcza od Dnia Matki do Dnia Ojca, która stanie się mostem, łączącym rodziców i dzieci oraz wzmocni rodziny. Mosty są budowane w celu połączenia różnych brzegów. Sakrament małżeństwa jednoczy różne osoby w rodzinę, która potrzebuje wsparcia Kościoła, państwa, społeczeństwa.
Odpowiadając na najgłębsze potrzeby rodziny, zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych i czerwcowych, prosząc o wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny oraz modląc się o łaski do Najświętszego Serca Jezusowego. Nic tak nie jednoczy rodziny, jak wspólna modlitwa jej członków, która jest największym jej dobrem.
Niech nasze rodziny, umocnione łaskami Pana, staną się miejscami komunii i modlitwy, autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi Kościołami domowymi.


Modlitwa do Świętej Rodziny
(według Amoris laetitia)
Jezu, Maryjo i Józefie,
z ufnością zwracamy się do was,
to Was rozświetliła prawdziwa miłość.
Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń i nasze rodziny
miejscem wspólnoty i modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.
Święta Rodzino z Nazaretu,
niech nie panuje w naszych rodzinach
przemoc, zamknięcie i podziały,
a każdy kto został zraniony albo zgorszony,
niech doświadczy pocieszenia i uleczenia.
Święta Rodzino z Nazaretu
pomóż wszystkim zrozumieć,
jak piękna jest rodzina w zamyśle Boga
i zachowaj ją świętą i nienaruszoną
Jezu, Maryjo i Józefie,
usłyszcie i wysłuchajcie naszego błagania.
Amen.


Modlitwa za Rodzinę – fundament społeczeństwa i państwa
Wszechmogący, wieczny Ojcze, pokornie prosimy w imię Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, przebacz grzechy popełnione przez nasz naród, daj nam moc przyjąć tych, którzy Cię odrzucają, pomóż zachować wolność Ojczyzny i chronić rodzinę — fundament społeczeństwa i państwa.
Ojcze, mocą swojej miłosiernej miłości powstrzymaj zło i oświeć rozum oraz serca ludzi, aby mogli wybierać dobro. Amen.