Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2023-01-18

Mielieji,

sausio 18–25 dienomis švenčiama Maldos už krikščionių vienybę savaitė. Parapijos, bažnyčios kviečiamos organizuoti ekumenines pamaldas už krikščionių vienybę, melstis vieni už kitus ir ypatingai melsti taikos Ukrainoje ir visame pasaulyje.

Sausio 25 dieną švenčiant 700 metų sukaktį nuo kunigaikščio Gedimino laiškų krikščioniškam pasauliui, kviečiame į maldą už Vilnių ir vilniečius miesto širdyje – Vilniaus Katedroje 17.30 val. Simboliška, kad laiškas, kuriame paminėtas Vilnius, parašytas Šventojo apaštalo Pauliaus atsivertimo dieną – sausio 25 d. Laiške kunigaikštis Gediminas, tarsi Saulius tapęs apaštalu Pauliumi, ketina pasikeisti: „Nes nuo šiol norime ne kam nors pakenkti, bet visiems padėti ir stiprinti taiką, brolystę ir tikrą gailestingumą su visais Kristaus ištikimaisiais amžina sutartimi.“

Šį sekmadienį – Dievo Žodžio sekmadienis. Skelbdamas šią šventę popiežius Pranciškus siekia atkreipti didesnį dėmesį į Šventojo Rašto svarbą, kad jis kasdien būtų uoliau skaitomas, iškilmingiau skelbiamas, giliau apmąstomas ir būtų tikinčiųjų maldos bei švenčių šerdis.

Švč. Sakramento adoracija Vilniaus arkivyskupijoje (sausis–vasaris)
Arkivyskupo Gintaro Grušo pamokslas Laisvės gynėjų dieną
Mažoji akademija kviečia gilintis į krikščionybę. 2023 m. pavasario kursai

Kalendorius:
Sausio 18–25 d. Maldos už krikščionių vienybę savaitė
Sausio 18 d. 17.00 val. Knygos „Naujasis Testamentas. Evangelija pagal Matą ir Evangelija pagal Morkų“ sutiktuvės Vilniuje
Sausio 19 d. 17.00 val. A. a. Vysk. Jono Borutos SJ atminimo vakaras Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse
Sausio 19 d. 20.00 val. Taizé pamaldos Vilniaus Kalvarijose
Sausio 21 d. 12.00 val. Edukacija šeimoms „Žuvis, balandis, akis ir kryžius: simboliai Vilniaus katedros lobyne“
Sausio 21 d. 18.00 val. Koncertas Pal. kun. M. Sopočkos hospisui paremti Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje
Sausio 25 d. 16.00 val. Ekskursija mokytojams po Bažnytinio paveldo muziejų
Sausio 25 d. 17.30 val. Malda už Vilnių ir vilniečius miesto 700 metų gimtadienio proga
Sausio 26 d. 17.30 val. VILNIUS BUNDA – jungtinės Vilniaus charizmatinių bendruomenių pamaldos Katedroje
Sausio 27–29 d. Studentus į akademiją „Mūsų draugai, mūsų priešai“ kviečia ateitininkai
Sausio 27–28 d. Paskaitų ciklas „Įžengimas į apokalipsę“ su br. Alain–Marie de Lassus CSJ, 4 dalis (internetu)
Vasario 4 d. Konferencija „Vilnius krikščioniškoje Europoje: tarpmiestiniai istorijos ryšiai“ Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Vasario 7 d. 19.00 val. Prasideda DominiBeta – kursas apie Sakramentus

Piligriminės kelionės į Marijampolę pas pal. Jurgį Matulaitį:
Sausio 27 d. su Katedros bendruomene
Sausio 28 d. su Dievo Gailestingumo šventovės bendruomene

Rekolekcijos jaunimui:
Sausio 20–22 d. „Kiek aš nedegu – tiek negyvenu“ su Dievo Gailestingumo šventovės bendruomene
Vasario 16–19 d. MAGIS tylos rekolekcijos jaunimui (18–35 metų)
Vasario 17–19 d. KAIROS rekolekcijos studentams

ALFA kursai prasideda:
Sausio 26 d. pas brolius joanitus Vilniuje
Sausio 26 d. Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje
Vasario 1 d. Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje
Vasario 3 d. Vilniaus Šv. Kryžiaus namuose (senjorams)

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Naujausias Seminarijos žurnalo „Teesie“ numeris apie viltį ir kančią
Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro anonsas apie planuojamas „augimo aikšteles“ jaunimui
Nuo vasario 8 d. mamos buriasi į palaikymo ratus (susitikimi vyks joanitų vienuolyne)
Gavėnios tylos rekolekcijos pas Dievo Apvaizdos seseris Utenoje (keli variantai)
Knyga „Gimėme ir niekada nemirsime. Kjaros Korbelos Petrilo istorija“ – pirmoji „Magnificat leidinių“ elektroninė knyga
Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje – šeimadienis ir Šv. Juozapato ikonos pašventinimas (nuotraukos)
Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ naujienos:
TV laidoje – drąsūs Nuteistųjų konsultavimo centro lankytojų liudijimai apie kelionę į laisvę
Socialinio centro „Betanija“ darbuotojai dalijasi apie darbą gatvėje žiemą

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info