Sausio 18 d. prasideda Maldos už krikščionių vienybę savaitė

Sausio 18–25 dienomis bus švenčiama Maldos už krikščionių vienybę savaitė. 

Parapijos, bažnyčios kviečiamos organizuoti ekumenines pamaldas už krikščionių vienybę visos ekumeninės savaitės metu, kad labiau būtų išgyventa vienybės išraiška mažose bendruomenėse. Melskimės vieni už kitus ir ypatingai melskime taikos Ukrainoje ir visame pasaulyje. 

Šiais metais pasirinkta savaitės tema: „Mokykitės daryti gera. Atsidėkite teisingumui“ (Iz 1, 17). 2023 m. Maldos už krikščionių vienybę savaitės temą ir medžiagą parengė Minesotos Bažnyčių tarybos suburta JAV krikščionių grupė. Daugelį metų Minesota pasižymėjo rasine nelygybe nacionaliniu mastu. JAV Bažnyčių istorijoje rasiniai klausimai yra tarp pagrindinių bažnytinio susiskaldymo veiksnių. Štai kodėl malda, ypač malda už krikščionių vienybę, įgyja dar didesnę reikšmę esmingai kovojant su atskirtimi tarp žmonių, pasižyminčių vienodu orumu, sukurtų pagal Dievo paveikslą ir panašumą.

Krikščionių vienybės savaitė yra tradicinė kasmetinė iniciatyva, kuria primenama Kristaus malda už savo mokinius: „Tegul visi bus viena! Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs“ (Jn 17, 21). Tuo pat metu primenamas ir krikščionių susiskaldymas, atstumiantis daugybę žmonių nuo Dievo pažinimo.

Sausio 18–25 d. visos Bažnyčios kviečiamos dalyvauti Maldos už krikščionių vienybę savaitėje, tiksliau, aštuondienyje: melstis už tarpusavio vienybę, aplankyti ir geriau pažinti vienas kitą, tęsti draugystę ir šiai savaitei pasibaigus. Kartais draugystei užsimegzti pakanka geranoriškumo, o kartais tenka narplioti per šimtmečius atsiradusias nuoskaudas, gydyti vienas kitam padarytas žaizdas, atsiprašyti už klaidas (plg. Tarptautinė teologijos komisija, Atminimas ir susitaikymas: Bažnyčia ir praeities kaltės).

Įvadas į temą ir ekumeninių pamaldų tvarka, 2023

Medžiaga lenkų kalba