Mažoji akademija kviečia gilintis į krikščionybę. 2023 m. pavasario kursai

Mažoji akademija, įsikūrusi po Lietuvių katalikų mokslo akademijos stogu, kviečia studijuoti visus, norinčius susiformuoti savarankišką, rimtai argumentuotą požiūrį į Dievą ir tikėjimą, įgyti ir tobulinti žinias apie krikščionybę ir krikščionio gyvenimą.

2023 pavasario semestre Mažojoje akademijoje vyks 7 kursai, skirti supažindinti su krikščionybės istorija, menu ir literatūra, Šventuoju Raštu, dvasingumu, sakramentais ir krikščionybės paveldu Vilniuje.

Didžioji dalis užsiėmimų vyks gyvai (susitiksime Lietuvių katalikų mokslo akademijoje, Pilies g. 8, Vilniuje). Du kursai, skirti gilinimuisi į Šventąjį Raštą ir krikščionišką dvasingumą vyks nuotoliniu būdu, jungiantis per Zoom programėlę.

Prie gyvai vyksiančių kursų nurodoma, kur jie vyks (auditorija), prie nuotolinių, – kad vyks nuotoliniu būdu.

Registracija į kursus – www.lkma.lt


UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS, pavasario semestras, 2023 m.

VILNIAUS VIENUOLYNAI. ISTORIJA IR PAVELDAS. 2

Pirmadieniais, sausio 16 d. – kovo 20 d., 18.00. LKMA Auloje

Dėstyt. Martynas Jakulis, Tojana Račiūnaitė, Liudas Jovaiša, Regimanta Stankevičienė


SEPTYNIOS DORYBĖS: KRIKŠČIONIŠKASIS ATSPARUMO IR LAIMINGO GYVENIMO RECEPTAS

Antradieniais, kovo 7 d. – balandžio 18 d., 18.30. Nuotoliniu būdu prisijungiant per Zoom programą

Dėstyt. dr. Jūratė Micevičiūtė


VILNIAUS SIUŽETAI SENOJOJE RAŠTIJOJE (XVI–XVII A.)

Antradieniai, kovo 7 d. – balandžio 11 d., 18.00. LKMA Auloje

Dėstyt. dr. Mintautas Čiurinskas ir dr. Ona Dilytė-Čiurinskienė


KNYGŲ KLUBAS. VILTIS

Trečią mėnesio antradienį, 18.30, LKMA Mažojoje auditorijoje

Dėstytoja dr. Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė


ATIDUSIS SKAITYMAS. EVANGELIJA PAGAL MORKŲ

Trečiadieniais, sausio 18 d. – kovo 1 d., 18.00, gyvi susitikimai LKMA Mažojoje auditorijoje

Dėstyt. ses. Rima Malickaitė CC


ŽVILGSNIO DIALOGAS ŠVENTAJAME RAŠTE IR GYVENIME

Trečiadieniai, kovo 1 d. – balandžio 5 d., 18.30. Nuotoliniu būdu prisijungiant per Zoom programą

Dėstyt. ses. Linda Ceple


ŠVENTIEJI SAKRAMENTAI – SEPTYNI STEBUKLINGI DIEVO BUVIMAI MUMS IR MUMYSE

Ketvirtadieniais, vasario 2, 9, 23, kovo 2, 9, 16, 23, 30 d., 18 val.

Dėstyt. kun. Gabrielius Satkauskas


DVASINĖS PRATYBOS „EIK Į SAVO KAMBARĖLĮ“ palydi ses. Rima Malickaitė CC, ketvirtadieniais, spalio 13 d. – 2023 m. gegužė,  18.00, LKMA Mažoji auditorija.

Mažosios akademijos klausytojų rekolekcijos numatomos kovo 24–26 d. Besidominčius klausytojus prašome kreiptis į ses. Rimą.


Registracija į kursus privaloma. Registracija priimama tik užpildžius anketą ir sumokėjus registracijos mokestį (mokestis nurodomas prie konkretaus kurso).

Registracija į 2023 m. pavasario semestro kursus vyksta iki sausio mėnesio pabaigos arba kol yra laisvų vietų. Registracija į kursus čia. Besiregistruojantys įsipareigoja be rimtos priežasties nepraleisti daugiau nei 10 proc. paskaitų.

Daugiau informacijos