Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-01-28

Mielieji,

Šventasis Tėvas vasario mėnesį kviečia melstis už vienuoles ir kitas pašvęstojo gyvenimo atstoves, dėkodami už jų misiją ir drąsą, kad jos rastų naujų sprendimų mūsų laikų iššūkiams įveikti.

Trečiadienį, vasario 2 dieną, Bažnyčia švenčia Kristaus Paaukojimą (Grabnyčias) ir mini Pasaulinę pašvęstojo gyvenimo dieną.
Už krikščionių vienybę melstasi ekumeninėse pamaldose
Ekumeninis kreipimasis, kviečiantis melstis už persekiojamus dėl tikėjimo
ALFA kursai Vilniaus arkivyskupijoje, 2022 m. žiema
Švč. Sakramento adoracija Vilniaus arkivyskupijoje (sausis)
Informacija apie Sinodinį kelią Vilniaus arkivyskupijoje: https://www.vilnensis.lt/sinodas/

Kalendorius:
Sausio 27–30 d. Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos tituliniai atlaidai
Sausio 29 d. Paskutinė galimybė aplankyti prakartėlių parodą ir parodą apie šv. Dominyką ir šv. Hiacintą Bažnytinio paveldo muziejuje
Sausio 31 – vasario 2 d. KAIROS rekolekcijos studentams (būtina registracija)
Sausio 31 d. 18.30 val. Krikščioniškos maldos mokyklų pamokos su kun. Mindaugu Malinausku SJ (internetu)
Vasario 1 d. 9.00 val. Šv. Mišios už VA Carito Pagalbos patyrusiems smurtą ir prekybos žmonėmis aukoms bendruomenę
Vasario 2 d. Pašvęstųjų diena Vilniaus arkivyskupijoje
Vasario 4–6 d. Šventosios Marijos iš Nazareto, Bažnyčios Motinos, krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos sesija Vilniuje
Vasario 5 d. 12.00 val. Šeimų edukacija „Ledinė žvakė“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Vasario 23 d. 19.00 val. Nuotoliniai ALFA kursai pradedami Vilniaus Šv. apašt. Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje
Vasario 24 d. 19.00 val. ALFA kursas lenkų kalba pradedamas Vilniaus Šv. apašt. Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje (internetu)

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Arkikatedros bendruomenė kviečia kurti šv. Kazimiero statulėles ir kurti filmukus apie šventąjį
Mažoji Akademija kviečia gilintis į krikščionybės temas pavasario semestro kursuose
VA Šeimos centras dalijasi paskaitų ciklu „Penkios naudos tėvams, auginantiems vaikus iki 3-ejų metų“(vaizdo įrašai) ir besilaukiančias šeimas kviečia į nuotolinius joms skirtus užsiėmimus kovo mėn.
Lietuvos šeimos centras kviečia į katechezę šeimai internetu, moderatorių mokymus, nuotolinę programą Meilė greta netobulumo ir programą Būti drauge
Adolfo Damušio politinių studijų dienoms kviečiama teikti pasiūlymus pranešimams, susietus su LKB kronika
Mokytojams ir mokiniams – nuotoliniai knygos vaikams „Kronika. Slaptos knygos istorija“ pristatymai
Ateitininkai kviečia studentus į žiemos akademiją „Ateitis prasideda šiandien“
Iki vasario 16 dienos vyksta motyvacinių anketų pildymas į priešmokyklines grupes ir I klases Vilniaus Šv. Juozapo mokykloje, taip pat  mokykla kviečia prisijungti ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėją
VDU Katalikų teologijos fakultetas kviečia į neformaliųjų studijų programas
Maldos už krikščionių vienybę savaitę seminarijos bendruomenė lankėsi pas evangelikus liuteronus (nuotraukos)
VA Carito naujienos:
Apie pagalbą nuteistiesiems sugrįžti į gyvenimą laisvėje (vaizdo įrašas)
Nuotolinis seminaras apie savanorystę su migrantais (vasario 3 dieną)

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info