Sinodo kelias Vilniaus arkivyskupijoje

2021 metų spalį Bažnyčia pradėjo sinodinį kelią. Kelias, pavadintas „Dėl sinodinės Bažnyčios: bendrystė, dalyvavimas ir misija“, iškilmingai atidarytas Romoje 10 d., o spalio 17-ąją – vyskupijose visame pasaulyje.


Vilniaus arkivyskupijoje sinodinis kelias pradėtas spalio 17 d. šv. Mišiomis Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Šv. Mišias aukojo arkivyskupas Gintaras Grušas. Nuotraukos iš šv. Mišių čia.


2021 m. gruodžio 11 dieną Vilniuje vyko parapijų ir bendruomenių koordinatorių mokymai. Aprašymas ir nuotraukos čia.


Iki 2022 m. birželio mėnesio vyko sinodiniai susitikimai parapijose, bendruomenėse, organizacijose, kai kur jie tęsiasi ir toliau. Pagal iš šių susitikimų gautas ir asmeniškai atsiųstas įžvalgas Vilniaus arkivyskupijos sinodinio kelio komanda parengė įžvalgų sintezę. Kviečiame susipažinti su dokumentu čia.


2022 m. birželio 18 d. Vilniuje susitiko parapijų, bendruomenių koordinatoriai ir grupelių moderatoriai, jiems buvo pristatyta arkivyskupijoje gautų įžvalgų sintezė. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje švęstos priešsinodinio susitikimo šv. Mišios. Nuotraukų albumas čia


Arkivyskupijos sinodinio kelio įžvalgos perduotos nacionalinei sinodo komandai. Remiantis vyskupijų apibendrinimais parengtas Nacionalinis Sinodinio kelio Lietuvoje įžvalgų apibendrinimo tekstas.


Sinodinis kelias, į kurį visą Dievo Tautą pakvietė popiežius Pranciškus, nesibaigia, o mes tik pradėjome juo eiti. Šioje kelionėje įsiklausome vienas į kitą ir į Šventąją Dvasią, kad pažintume, ką ji kalba Bažnyčiai.


Popiežius Pranciškus kviečia visą Bažnyčią keliauti sinodiškai, t.y. keliauti drauge ir atnaujinti šį keliavimą. Sinodiškumas yra ne tiek įvykis ar šūkis, kiek stilius ir buvimo būdas, kuriais Bažnyčia įgyvendina savo misiją pasaulyje. Bažnyčios misija reikalauja visai Dievo tautai keliauti drauge, kiekvienam nariui atliekant jo ar jos esminį vaidmenį vienybėje su kitais.

Sinodui skirta interneto svetainė lietuvių kalba – sinodas.katalikai.lt

Oficiali sinodo svetainė užsienio kalbomis – synod.va.

Aktuali informacija ir naudinga medžiaga

Kiekviena Vatikano II Susirinkimo sesija prasidėdavo malda Adsumus Sancte Spiritus,– šie pirmieji lotyniškojo originalo žodžiai reiškia „Stovime priešais Tave, Šventoji Dvasia“. Šia istorine malda buvo šimtmečiais meldžiamasi Bažnyčios susirinkimuose, sinoduose ir kitose asamblėjose; jos autoriumi laikomas šv. Izidorius Sevilietis (g. apie 560 m. – 636 m. balandžio 4 d.) Pradėdami sinodinį procesą šia malda kviečiame Šventąją Dvasią darbuotis mumyse, kad galėtume būti bendruomenė ir malonės tauta. Sinodo kelionei, truksiančiai nuo 2021-ųjų iki 2023 metų, siūlome čia pateikiamą paprastesnę versiją (1), kad ja galėtų lengviau melstis bet kuri grupė ar liturginis sambūris.

Maldos lapeliai spausdinimui | A4 lape 4 vnt.; A4 lapas |Lenkų kalba: A4 lape 4 vnt.

Arkivyskupas Gintaras Grušas ragina visus Vilniaus arkivyskupijos žmones kartu maldoje išgirsti, kur Dievas veda savo Bažnyčią ir į kokią misiją mus šiandien kviečia.

Pradedant sinodo vyskupijos etapą šv. Mišias Vilniaus Katedroje 12.30 val. aukos arkivyskupas Gintaras Grušas, jas transliuos LRT Plius.

Arkivyskupas Gintaras Grušas kviečia į sinodinį kelią (vaizdo žinia)

Brangieji,
Kreipiamės į Jus perteikdami popiežiaus Pranciškaus kvietimą sinodiniame kelyje aktyviai įsitraukti į Bažnyčios atnaujinimo procesą, išsakyti maldos tyloje ir apmąstymų gelmėje subrandintas bei Šventosios Dvasios įkvėptas įžvalgas. Sinodinio kelio metu turime pažvelgti į tai, kaip mes kartu – dvasininkai ir pasauliečiai – kuriame Bažnyčios bendruomenę, ir pradėti reikėtų nuo mažiausios parapijos ar maldos sambūrio. 

Visas Lietuvos vyskupų kreipimosi tekstas

Popiežius Pranciškus sušaukdamas šį sinodą visą Bažnyčią kviečia apmąstyti temą, kuri yra esmingai svarbi jos gyvenimui ir misijai: „Sinodalumo kelias yra būtent tai, ko Dievas laukia iš Bažnyčios trečiajame tūkstantmetyje“ (2). Ši kelionė, kuria tęsiama Vatikano II Susirinkime pasiūlyta Bažnyčios atsinaujinimo („aggiornamento“) kryptis, yra drauge dovana ir užduotis: keliaudama drauge ir kartu apmąstydama jau įveiktą kelią, Bažnyčia galės iš patirties mokytis, kokie procesai gali padėti jai gyventi bendrystėje, įgyvendinti dalyvavimą ir atsiverti misijai. Mūsų „keliavimas drauge“ yra iš tikrųjų tai, kas veiksmingiausiai sudabartina ir išreiškia Bažnyčios kaip keliaujančios ir misionieriškos Dievo tautos esmę.

Visas Parengiamojo dokumento tekstas

Bendradarbiaujant parapijoms bei vyskupijoms galima atrasti naujų ir kūrybiškų būdų padaryti šį sinodinį procesą vaisingą. Šis sinodinis procesas nelaikytinas sunkia našta, konkuruosiančia su vietine pastoracija. Priešingai, tai proga skatinti kiekvienos vietinės Bažnyčios sinodinį bei pastoracinį atsivertimą, kad ji vaisingiau misionieriautų.

Dokumentas lietuvių kalba parsisiųsti (pdf)