Ekumeninis kreipimasis, kviečiantis melstis už persekiojamus dėl tikėjimo

2022 metų sausio 25 dieną Vilniuje vykusių ekumeninių pamaldų už kriškščionių vienybę metu krikščioniškų Bažnyčių atstovai pasirašė ekumeninį kreipimąsi. Juo kviečia melstis už visus, kurie yra persekiojami dėl savo tikėjimo ir įsitikinimų.

Kasmet sausio 18–25 dienomis yra švenčiama Maldos už krikščionių vienybę savaitė.


Ekumeninis kreipimasis

„Daug gali karšta teisiojo malda“ (Jok 5, 16b). Užbaigdami maldos už krikščionių vienybę savaitę šiais žodžiais kreipiamės į visus krikščionis ir kviečiame savo maldose palaikyti tuos, kurie yra persekiojami dėl savo tikėjimo ir įsitikinimų.

Ypač šiomis dienomis mūsų žvilgsnis krypsta į seseriškos tautos krikščionę Päivi Räsänen, prašant jai ir visiems teisinį persekiojimą dėl savo tikėjimo patiriantiems krikščionims tikėjimo laisvės, Dievo sustiprinimo ir šiuose išbandymuose reikalingų malonių. Šiomis dienomis Helsinkyje (Suomija) vyksta teismo procesas, kuriame nagrinėjama Suomijos parlamento narės Päivi Räsänen byla dėl „neapykantos kalbos“. Jis prasidėjo po to, kai 2019 metų birželį parlamentarė socialiniuose tinkluose išreiškė abejonę, ar krikščionims tinka remti LGBT renginį „Pride 2019“, ir pridėjo nufotografuotą ištrauką iš Laiško Romiečiams (1, 24–27).

Palaikome ir drąsiname savo maldomis Päivi Räsänen ir Suomijos evangelikų liuteronų Misijos diecezijos vyskupą Juhaną Pohjolą, taip pat sulaukusį kaltinimų dėl P. Räsänen teksto publikavimo.

Prisiminkime maldoje mūsų seseris ir brolius visame pasaulyje, kurie šiandien negali susirinkę melstis, nešioti kryželio, turėti Biblijos, kurie šmeižiami ir persekiojami žodžiu, kurių gyvybei gresia pavojus, nes yra krikščionys.

Tegul kiekvienas žmogus, išgyvenantis sunkumus dėl savo įsitikinimų, patiriantis diskriminaciją ar religinį persekiojimą, būna apgaubtas mūsų maldų, kad kuo greičiau būtų pripažįstamas ir gerbiamas jo orumas, kurį Dievas suteikia kiekvienam iš mūsų.

„Šaukiuosi tavęs, VIEŠPATIE, skubėk pas mane, išgirsk mano balsą, kai tavęs šaukiuosi. Priimk mano maldą kaip smilkalus, o mano iškeltas rankas kaip vakarinę auką“ (Ps 141, 1–2).

 

Romos Katalikų Bažnyčios Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas

Stačiatikių Bažnyčios Vilniaus ir Lietuvos arkivyskupas metropolitas Inokentij

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis

Laisvųjų Krikščionių Bažnyčios vyskupas Artūras Rulinskas

Lietuvos Naujosios Apaštalų Bažnyčios vyskupas Artūras Strelčiūnas

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios atstovas katechetas Holger Lahayne

Lietuvos Evangelikų Sekmininkų Bažnyčios atstovas Tomas Mačeliūnas

Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų Katalikų bažnyčios kun. t. Tadej Volodymyr Godovanets OSBM