Švč. Sakramento adoracija Vilniaus arkivyskupijoje (sausis)

Lietuvos vyskupijose vyksta nuolatinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Šiais metais kviečiama melstis:

Už pandemijos varginamus,
už šeimas, ypač patiriančias didelių sunkumų,
už naujus pašaukimus į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą
ir kad Dievas stiprintų jau einančius šio pašaukimo keliu

Vilniaus arkivyskupijoje adoracija 2021 metais vyksta birželio 16 d.; liepos 17 d.; rugpjūčio 18 d.; lapkričio 124 d. ir nuo gruodžio 19 d.

Vilniaus Išganytojo (joanitų) Sausio 21 d. 7.30 val. Sausio 21 d. 18.30 val.
Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės) Sausio 22 d. 8.00 val. Sausio 22 d. 20.00 val.
Vilniaus Dievo Apvaizdos (Švč. Jėzaus Širdies parapija) Sausio 23 d. 8.00 val. Sausio 23 d. 19.00 val.
Vilniaus Šv. Jono Bosko Sausio 24 d. 7.30 val. Sausio 24 d. 20.00 val.
Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo Sausio 25 d. 8.00 val. Sausio 25 d. 21.00 val.
Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II Sausio 26 d. 8.00 val. Sausio 26 d. 20.00 val.
Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio Sausio 27 d. 8.00 val. Sausio 27 d. 20.00 val.
Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Sausio 28 d. 8.00 val. Sausio 28 d. 20.00 val.
Kristaus Prisikėlimo koplyčia (Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, Lazdynai) Sausio 29 d. 9.00 val. Sausio 29 d. 18.00 val.