Už krikščionių vienybę melstasi ekumeninėse pamaldose

Nuotraukos autorius Miroslav Domanskij

Švenčiant Maldos už krikščionių vienybę savaitę, 2022 metų sausio 25 dieną Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčioje vyko tradicinės ekumeninės pamaldos. Jose melstasi už krikščionių vienybę, Bažnyčių atstovai pasirašė kreipimąsi ir pakvietė melstis už visus, patiriančius persekiojimą dėl tikėjimo. Be to, šiuo metu Romos Katalikų Bažnyčioje vykstant sinodiniam keliui, pamaldų dalyviai buvo pakviesti pasidalinti įžvalgomis, kaip galime bendradarbiauti skleisdami Evangelijos žinią pasaulyje.

Šiais metais meldžiantis už krikščionių vienybę apmąstoma tema „Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“ (Mt 2, 2). Medžiagą šiai savaitei paruošė Artimųjų Rytų krikščionys.

Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje kartu su susirinkusiais tikinčiaisiais už krikščionių vienybę meldėsi Romos Katalikų Bažnyčios Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, vyskupas Darius Trijonis, kun. Saulius Rumšas, Stačiatikių Bažnyčios Lietuvoje arkivyskupas metropolitas Inokentijus ir kancleris kun. Vitalijus Mockus, Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, kun. Ričardas Dokšas, Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios atstovas katechetas Holger Lahayne, Laisvųjų Krikščionių Bažnyčios vyskupas Artūras Rulinskas, Lietuvos Naujosios Apaštalų Bažnyčios vyskupas Artūras Strelčiūnas, kunigas Janas Drevnickis, kr. evangelistas Darius Ezerskis, Lietuvos evangelikų Sekmininkų Bažnyčios atstovas Tomas Mačeliūnas, Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios kunigai t. Tadej Volodymyr Godovanets OSBM ir t. Mykolaj Ruslan Mykosovskyi OSBM. Pamaldoms vadovavo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.

Ekumeninėse pamaldose homiliją sakęs vyskupas Darius Trijonis priminė, kad ekumeninių pamaldų tema šiemet kreipia mūsų visų žvilgsnį į ženklą – „Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“ (Mt 2, 2). „Mes, kaip krikščionys, tikime, jog Dievas mus apdovanojo daugiau, nei mes galime tikėtis. Jis ne tik duoda ženklus, bet ir pats tampa vienas iš mūsų, Jis ateina į mūsų pasaulį, kad mus sustiprintų ir padėtų eiti šios žemės keliu. Dar daugiau – kiekvienas žmogus yra pašauktas būti tuo Dievo meilės ženklu kitam“,  – sakė vysk. D. Trijonis.

Po homilijos pamaldų dalyviai grupelėse buvo pakviesti aptarti: ką Šventoji Dvasia nori mums pasakyti, žvelgiant į šiandienos iššūkius, kuriuos išgyvename visuomenėje ir bendruomenėse? Kokios veiklos ir sritys galėtų būti bendradarbiavimo erdvė vieniems su kitais? Kokiais naujais būdais galėtume skelbti krikščionišką žinią sekuliariame pasaulyje? Grupelių įžvalgos buvo užrašytos ant šios ekumeninės savaitės simbolio – žvaigždžių, jos bus perduotos Vilniaus arkivyskupijos sinodinio kelio komandai.

Pamaldų pabaigoje krikščioniškų Bažnyčių atstovai pasirašė ekumeninį kreipimąsi. Juo kviečia melstis už visus, kurie yra persekiojami dėl savo tikėjimo ir įsitikinimų. Kreipimosi tekstas.

Pamaldose giedojo Gražina Trekur, Gitana Gricienė, Dailius Kavalevskis ir Viktoras Urbis.

Daugiau nuotraukų iš ekumeninių pamaldų – Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos feisbuko paskyroje.