Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2019-06-14

Mielieji,

Šiandien, birželio 14 d., minime Gedulo ir vilties dieną bei kankinį pal. Teofilių Matulionį. Per vyskupo Teofiliaus užtarimą melskime Aukščiausiojo malonių.

Sekmadienį švęsime Švenčiausiąją Trejybę.

Kitą šeštadienį, birželio 22 d., visus kviečiame į Videniškius (Molėtų r.), į Garbingojo Mykolo Giedraičio paskelbimo palaimintuoju padėkos iškilmes.

Lietuvoje lankosi Dvasininkų kongregacijos sekretorius arkivysk. J. C. Patrón Wong
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija laukia kandidatų
Arkivyskupo G. Grušo pamokslas Sekminėse, Verkių Kalvarijose
Kviečiame į vasaros stovyklas, 2019 (pildoma)

Kalendorius:
Birželio 14–16 d. Pal. Teofiliaus Matulionio minėjimas Kaišiadorių katedroje
Birželio 14 d. 17.30 val. Gedulo ir vilties diena. Šv. Mišios Vilniaus Katedroje
Birželio 14 d. 18.00 val. Kultūros nakties renginiai Vilniaus bažnyčiose
Birželio 15 d. 8.30 val. Susitikimas „Begalinis pasaulis: žemiško gyvenimo pabaiga“ brolių joanitų vienuolyne
Birželio 15 d. 15.00 val. Maurice’o Durufle „Requiem“ skambės Bažnytinio paveldo muziejuje
Birželio 16 d. 10.30 val. Paskaita „Prekyba žmonėmis šalia mūsų: kaip apsaugoti savo vaikus, save ir šalia esantį“ Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijoje
Birželio 16 d. 16.00 val. Šv. Kryžiaus studentų bendruomenė kviečia į „Džiaugsmo pikniką“
Birželio 18 d. 17.30 val. Šv. Mišios už a. a. arkivysk. Julijoną Steponavičių Vilniaus Katedroje
Birželio 19–20 d. Šlovinimo susitikimai su YWAM Vilniaus Bernardinų bažnyčioje
Birželio 19 d. 17.00 val. Ekskursija „Markučių dvaro istorija ir Šv. Barboros koplyčios architektūra“
Birželio 20 d. 9.00 val. Seminaras „Pastoracinis žvilgsnis į seksualines priklausomybes“
Birželio 20 d. 12.00 val. Šv. Mišios už „bernardinai.lt“
Birželio 20 d. 18.00 val. Pasaulinės pabėgėlių dienos minėjimas Vilniuje
Birželio 22 d. 10.00 val. Padėkos šv. Mišios už Garbingojo Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju
Birželio 23 d. 12.30 val. Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė (Devintinės) Vilniuje

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras kviečia ministrantus į stovyklą
VA „Carito“ Motinos ir vaiko namai siūlo mamoms iš Vilniaus laikiną pagalbą apgyvendinant ir sprendžiant šeimos problemas
Vasaros ketvirtadieniais – vargonų koncertai Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Betzatos bendruomenė siūlo darbą ir ieško padalinio vadovo
Sekmadienį Valkininkuose – šv. Antano atlaidai ir šventė
Broliai joanitai ieško savanorių įsipareigoti nuolatinei adoracijai koplytėlėje
Visų Šventųjų šeimos paramos centras kviečia paremti vasaros stovyklą
Vilniaus arkivyskupijos akademinė sielovada kviečia vykti į festivalį „Welcome to Paradise“
Iki birželio 28 d. vyksta Lietuvos jaunimo dienų giesmės konkursas
Vilniaus kunigų seminarijoje lankėsi arkivysk. J. C. Patrón Wong, Dvasininkų Kongregacijos Vatikane sekretorius
Vilniaus kunigų seminarijos baigiamieji mokslo metų renginiai (nuotraukos)
Vyko Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro stovykla (nuotraukos)
Mokslo metų pabaigos šventė Šv. Juozapo mokykloje (nuotraukos)
Parudaminio parapijos tikintieji vyko į pal. M. Giedraičio iškilmę Krokuvoje (nuotraukos)

Kviečiame informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.