200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Padėkos šv. Mišios už Garbingojo Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju

2019 birželio 22 10:00 - 2019 birželio 22 16:00

2018 m. lapkričio 7 d. Popiežius Pranciškus paskelbė palaimintuoju mūsų tautietį Dievo tarną Mykolą Giedraitį. Tai džiugi žinia Lietuvai ir Lenkijai, kur ilsisi jo žemiškieji palaikai. Lietuvos vyskupams nutarus, Lietuvoje iškilmingos Padėkos šv. Mišiose už Garbingojo Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju vyks 2019 m. birželio 22 d. (šeštadienį) Videniškių šv. Lauryno parapijos bažnyčioje (Molėtų r.), Kaišiadorių vyskupijoje. Kviečiame atvykti ir kartu melstis!
Programos pradžia – 10 val. (malda, giesmės, katechezė).
Šv. Mišios – 12 val. (tikintieji kviečiami rinktis ir šventoriuje, kur bus įrengtas ekranas ir įgarsinimas).
po šv. Mišių – agapė, bendrystė, muzika.
Mykolas Giedraitis gimė apie 1425 m. Videniškiuose arba Giedraičiuose, dabartiniame Molėtų r., Kaišiadorių vyskupijoje. Įstojo į šv. Augustino regulos vienuolyną Bystryčioje, šalia Astravo – Baltarusijoje. Vėliau išvyko į Augustinijonų vienuolyną Krokuvoje, kur visą likusį gyvenimą tarnavo šv. Morkaus bažnyčioje. Mirė 1485 m. Krokuvoje. Dar jam gyvam esant ėmė sklisti garsas apie jo šventumą. Žmonės per jo užtarimą patyrė Dievo malonių – stebuklų. Palaimintojo Mykolo Giedraičio gyvenimo aprašymas ir maldos.

Šalia Videniškių parapijos bažnyčios yra išlikęs Šv. Augustino regulos vienuolyno pastatas. Videniškių vienuolyną 1617 m. fundavo vaivada Martynas Marcelijus Giedraitis ir kartu su broliu, vyskupu Merkeliu Giedraičiu, Videniškiuose pastatė (parapinę) bažnyčią. Vėliau bažnyčioje, dešinėje pusėje, buvo įrengta Dievo tarnui Mykolui skirta koplyčia su altoriumi ir paveikslu, išlikusi iki šių dienų. Po koplyčia esančiame rūsyje laidojami Giedraičių giminės atstovai.

INFORMACIJA PILIGRIMAMS: pamaldų metu (šventoriuje) rekomenduojama turėti sulankstomas kėdutes ir lietpalčius, agapės maistas – kareiviška košė, arbata ir maldininkų atsivežtas maistas.

www.kaisiadoriuvyskupija.lt

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt