Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2019-04-12

Mielieji,

Verbų arba Kristaus kančios sekmadieniu prasideda Didžioji savaitė. Kviečiame dalyvauti Didžiojo Tridienio ir Šv. Velykų Mišiose ir pamaldose Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose.

Didžiojo Ketvirtadienio rytą 10.00 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje bus švenčiamos Krizmos Mišios, kuriose kviečiame kartu melstis su Vilniaus vyskupais ir kunigais.

Krizmos Mišios yra švenčiamos kartą metuose vyskupijos katedroje, jomis pabaigiamas gavėnios laikotarpis ir įžengiama į Didįjį Tridienį. Jų metu šventinami aliejai: ligonių, katekumenų ir šventoji krizma. Šie aliejai naudojami Velyknakčio iškilmėje bei visus metus teikiant sakramentus. Ypatinga Krizmos Mišių dalis – kunigiškų pažadų, duotų šventimų metu, atnaujinimas.

Gavėnios rekolekcijos Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose
Didžioji savaitė ir Šv. Velykos Vilniaus Arkikatedroje
Dievo Gailestingumo savaitės programa (taip pat lenkų k. ir anglų k.)
Kviečiame teikti nominacijas „Gyvybės apdovanojimams“ (iki balandžio 21 d.)

Kalendorius:
Balandžio 12 d. 19.00 val. Gavėnios koncertas Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčioje
Balandžio 13 d. 10.00 val. Talka Betzatos bendruomenės namuose
Balandžio 13 d. 12.00 val. Edukacinis užsiėmimas šeimoms „Verbų sekmadienis“ Bažnytinio paveldo muziejuje (būtina registracija)
Balandžio 13 d. 15.00 val. Koncertas „Tenebres“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Balandžio 13 d. 18.00 val. Krikščioniško kino klubo Gavėnios kino seansas „Romero“ Vilniaus joanitų vienuolyne
Balandžio 13 d. 19.00 val. Gailestingumo šventovės ansamblio albumo „Kantičkos“ pristatymo koncertas
Balandžio 14 d. 16.00 val. Choro „Adoramus“ sakralinės muzikos koncertas Vilniaus Išganytojo (joanitų) bažnyčioje
Balandžio 14 d. 16.00 val. Vilniaus Arkikatedroje skambės Joseph Haydn „Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai ant kryžiaus“
Balandžio 16 d. 17.00 val. Knygos „Tėvo Stanislovo Paberžė“ pristatymas Bažnytinio paveldo muziejuje
Balandžio 17 d. 17.00 val. Paskaita „Ikonų tapymo tradicijos Vilniuje XIX a. pab.–XXI a. pr.“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Balandžio 18 d. 10.00 val. Krizmos Mišios Vilniaus Arkikatedroje
Balandžio 18–21 d. Velykų Tridienio rekolekcijos jaunimui Vilniaus Išganytojo (joanitų) bažnyčioje (būtina registracija)
Balandžio 19 d. 15.00 val. Kryžiaus Kelio procesija iš Vilniaus Arkikatedros į Trijų Kryžių kalną
Balandžio 19 d. 18.00 val. Kristaus Kančios pamaldos Vilniaus Arkikatedroje
Balandžio 20 d. 21.00 val.  Velyknakčio liturgija Vilniaus Arkikatedroje
Balandžio 21 d. Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimas (Velykos)

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Vilniaus universitete veiklą pradeda „Magis“ klubas – jėzuitų sielovados programa 18–35 m. jaunimui
Atvira palaikymo grupė išgyvenantiems skyrybas (Vilniuje, Šeimos ir asmens saviugdos centre „Bendrakeleiviai“)
Vilniaus Pal. J. Matulaičio socialinis centras ieško biuro administratoriaus (-ės)
Druskininkų Šv. apašt. Baltramiejaus parapija rengia fotografijų konkursą „Nugalėk blogį gerumu“
VA „Carito“ Laikinieji namai kviečia prisidėti rengiant Velykų pietus namų gyventojams
Akimirkos iš VA „Carito“ Užsieniečių integracijos programos dalyvių naujųjų metų šventės persiškai (nuotraukos)

Kviečiame informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info.