200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Dievo Gailestingumo savaitė, 2019

2019 balandžio 21 0:00 - 2019 balandžio 28 23:00

Nuo šv. Velykų iki Atvelykio, kurį šv. Jonas Paulius II paskelbė Dievo gailestingumo sekmadieniu, Vilniuje, Dievo Gailestingumo šventovėje (Dominikonų g. 12) švenčiama Dievo gailestingumo savaitė. Šiemet ši savaitė bus minima balandžio 18–28 d.

Dievo Gailestingumo šventovė atidaryta visą parą. Tarp šv. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija, bus klausoma išpažinčių. Visi atvykę kunigai maloniai kviečiami drauge švęsti Eucharistiją!

Balandžio 18 d., Didysis ketvirtadienis
IŠ TO VISI PAŽINS, KAD ESATE MANO MOKINIAI, JEI MYLĖSITE VIENI KITUS
14.45 val. iškilminga Valandų liturgija. Dieninė.
15.00 val. Gailestingumo valanda
19.00 val. Rožinio malda
19.30 val. Valandų liturgija. Vakarinė.
20.00 val. Paskutinės vakarienės pamaldos. Kojų plovimo apeigos.

Balandžio 19 d., Didysis penktadienis
Šiandien atvesk man visą žmoniją, o ypač visus nusidėjėlius, ir panardink juos mano gailestingumo vandenyne. Taip paguosi mane, gailiai kenčiantį dėl prarastų sielų.
14.45 val. iškilminga Valandų liturgija. Dieninė.
15.00 val. Gailestingumo valanda
19.00 val. Rožinio malda
19.30 val. Valandų liturgija. Vakarinė.
20.00 val. Kryžiaus pagerbimo pamaldos. Malda prie kryžiaus iki Didžiojo šeštadienio.

Balandžio 20 d., Didysis šeštadienis
Šiandien atvesk man kunigų ir vienuolių sielas ir panardink į mano neišmatuojamą gailestingumą. Jos man suteikė stiprybės ištverti karčią kančią, per jas kaip latakais mano gailestingumas liejasi visiems žmonėms.
14.45 val. iškilminga Valandų liturgija. Dieninė.
15.00 val. Gailestingumo valanda
19.00 val. Rožinio malda
20.00 val. iškilmingos Velykų nakties šv. Mišios. Atsinešti žvakę Krikšto pažadams atnaujinti.

Balandžio  21 d., Šv. Velykos
O MANO DŽIAUGSME, KRISTUS PRISIKĖLĖ!
Šiandien man atvesk ir mano gailestingumo vandenyne panardink visas pamaldžias ir ištikimas sielas. Jos guodė mane kryžiaus kelyje, buvo paguodos lašas kartėlio jūroje.
10.00 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Vaidas Vaišvilas.
12.00 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Vaidas Vaišvilas.
14.30 val. Rožinio malda
15.00 val. Gailestingumo valanda
15.45 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba)
16.00 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Edvard Dukel.
18.00 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Elijas Markauskas.
19.00 val. Rožinio malda
19.30 val. iškilminga Valandų liturgija. Vakarinė.
20.00 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Andrius Narbekovas
22.00 val. tiesioginė Marijos radijo transliacija. Šlovinimas, naktinė Švč. Sakramento adoracija.
Dalyvauja Vilniaus miesto parapijų jaunimo grupės, akademinis jaunimas.

Balandžio 22 d., pirmadienis, antroji Velykų siena
Šiandien atvesk man pagonis ir tuos, kurie manęs dar nepažįsta; ir apie juos aš galvojau savo karčios kančios metu, o jų būsimasis uolumas guodė mano širdį. Panardink juos mano gailestingumo vandenyne.
10.00 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Vaidas Vaišvilas.
11.30 val. Rožinio malda
12 val. šv. Mišios. Aukoja kardinolas Audrys Juozas Bačkis.
13.30 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Mykolas Sotničenka.
14.30 val. Rožinio malda
15.00 val. Gailestingumo valanda
15.45 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba)
16.00 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Francišek Jusel.
18.00 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Dainius Matiukas.
19.00 val. Rožinio malda
19.30 val. iškilminga Valandų liturgija. Vakarinė.
20.00 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Andrius Narbekovas. Po šv. Mišių giedama Rožinio malda.
22.00 val. tiesioginė Marijos radijo transliacija. Šlovinimas, naktinė Švč. Sakramento adoracija.
Dalyvauja Vilniaus miesto parapijų jaunimo grupės, akademinis jaunimas.

Balandžio 23 d., antradienis
Šiandien man atvesk ir mano gailestingumo vandenyne panardink eretikų bei atskilusiųjų sielas. Kai aš karčiai kentėjau, jie draskė mano kūną ir širdį, tat yra mano Bažnyčia. Jiems sugrįžus į Bažnyčios vienybę, mano žaizdos užgytų, ir taip jie palengvintų mano kančią.
8.00 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Elijas Markauskas.
9.00 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Vaidas Vaišvilas.
10.00  val. šv. Mišios. Aukoja kun. Gintaras Černius.
11.30 val. Rožinio malda
12.00 val. šv. Mišios. Aukoja Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.
13.30 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Vitalij Kisiel. Gieda Agnus Dei bendruomenė iš Vokietijos ir Izraelio.
14.30 val. Rožinio malda
15.00 val. Gailestingumo valanda
15.45 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba)
16.00 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Andžej Bogdzevič.
18.00 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Audrius Undraitis. Gieda Agnus Dei bendruomenė iš Vokietijos ir Izraelio.
19.00 val. Rožinio malda
19.30 val. iškilminga Valandų liturgija. Vakarinė.
20.00 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Vygintas Gudeliūnas.
Po šv. Mišių giedama Rožinio malda.
22.00 val. tiesioginė Marijos radijo transliacija. Šlovinimas, naktinė Švč. Sakramento adoracija.
Dalyvauja Vilniaus miesto parapijų jaunimo grupės, akademinis jaunimas.

Balandžio 24 d., trečiadienis
Šiandien atvesk man romias, nuolankias bei vaikelių sielas ir panardink jas į mano gailestingumą. Šios sielos labiausiai panašios į mano širdį, jos stiprino mane skausmingoje mano agonijoje; mačiau jas kaip žemiškus angelus, budėsiančius prie mano altorių. Ant jų aš išlieju malonių sroves. Tik nuolanki siela pajėgia priimti mano malonę, šiomis sielomis aš pasitikiu.
8.00 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Elijas Markauskas.
9.00 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Vaidas Vaišvilas.
10.00 val. šv. Mišios. Meldžiasi kunigai.
11.30 val. Rožinio malda
12.00 val. šv. Mišios. Aukoja Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas.
13.30 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Egidijus Venskus. Gieda Agnus Dei bendruomenė iš Vokietijos ir Izraelio.
14.30 val. Rožinio malda
15.00 val. Gailestingumo valanda
15.45 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba)
16.00 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Valentin Dulko.
18.00 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Andrejus Lazarevas. Gieda Agnus Dei bendruomenė iš Vokietijos ir Izraelio.
19.00 val. Rožinio malda
19.30 val. iškilmingaValandų liturgija. Vakarinė.
20.00 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Benas Audrius Martusevičius.
Po šv. Mišių giedama Rožinio malda.
22.00 val. tiesioginė Marijos radijo transliacija. Šlovinimas, naktinė Švč. Sakramento adoracija.
Dalyvauja Vilniaus miesto parapijų jaunimo grupės, akademinis jaunimas.

Balandžio 25 d. ketvirtadienis
Šiandien atvesk man sielas, kurios ypač garbina ir šlovina mano gailestingumą, ir jame jas panardink. Šios sielos ypač sielvartavo dėl mano kančios ir dėl to labiausiai persiėmė mano dvasia. Jos yra gyvas mano atjaučiančios širdies atspindys. Būsimajame gyvenime šios sielos švies ypatinga šviesa, nė viena nepateks į pragaro ugnį, kiekvieną jų aš apginsiu, ypač mirties valandą.
8.00 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Elijas Markauskas.
9.00 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Rimvydas Jurkevičius.
10.00 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Ričardas Doveika.
11.30 val. Rožinio malda
12.00 val. šv. Mišios. Aukoja Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM.
13.30 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Marius Venskus.  Gieda Agnus Dei bendruomenė iš Vokietijos ir Izraelio.
14.30 val. Rožinio malda
15.00 val. Gailestingumo valanda
15.45 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba)
16.00 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Ronald Kuzmickas. Gieda Agnus Dei bendruomenė iš Vokietijos ir Izraelio.
18.00 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Mindaugas Šlaustas. Gieda Agnus Dei bendruomenė iš Vokietijos ir Izraelio.
19.00 val. Rožinio malda
19.30 val. iškilminga Valandų liturgija. Vakarinė.
20.00 val. šv. Mišios. Aukoja Vilnius vyskupas augziliaras Darius Trijonis.
Po šv. Mišių giedama Rožinio malda.
22.00 val. giedama Evangelija pagal Joną. Tiesioginė Marijos radijo transliacija. Šlovinimas, naktinė Švč. Sakramento adoracija.
Dalyvauja Vilniaus miesto parapijų jaunimo grupės, akademinis jaunimas.

Balandžio 26 d., penktadienis
Šiandien man atvesk ir mano gailestingumo bedugnėje panardink įkalintuosius skaistykloje. Tegul mano kraujo srovės malšina tai, kas juos degina. Visos tos sielos man brangios, nes jos vykdo mano teisingumą, o tu gali joms padėti. Iš mano Bažnyčios lobyno semk visus atlaidus ir aukok už jas… Jei tik tu žinotum, kaip jos kenčia, be paliovos aukotum dvasinę išmaldą ir mokėtum jų skolas mano teisingumui.
8.00 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Elijas Markauskas.
9.00 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Vaidas Vaišvilas.
10.00 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Aloyzas Volskis.
11.30 val. Rožinio malda
12.00 val. šv. Mišios. Aukoja Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.
13.30 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Eduardas Kirstukas. Gieda Agnus Dei bendruomenė iš Vokietijos ir Izraelio.
14.30 val. Rožinio malda
15.00 val. Gailestingumo valanda
15.45 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba)
16.00 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Jaroslav Spiridovič. Gieda Agnus Dei bendruomenė iš Vokietijos ir Izraelio.
17.00 val. šv. Mišios (prancūzų kalba). Tiesioginė RadioEspérancetransliacija.
18.00 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Dainius Lukonaitis. Gieda Agnus Dei bendruomenė iš Vokietijos ir Izraelio.
19.00 val. Rožinio malda
19.30 val. iškilminga Valandų liturgija. Vakarinė.
20.00 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Mindaugas Bernotavičius.
Po šv. Mišių giedama Rožinio malda. Užtarimo malda.
22.00 val. tiesioginė Marijos radijo transliacija. Šlovinimas, naktinė Švč. Sakramento adoracija.
Dalyvauja Vilniaus miesto parapijų jaunimo grupės, akademinis jaunimas.

Balandžio 27 d., šeštadienis
Šiandien atvesk man atšalusias sielas ir panardink mano gailestingumo bedugnėje. Jos skaudžiausiai žeidžia mano širdį. Didžiausią pasibjaurėjimą Alyvų sode man kėlė abejinga siela. Kaip tik dėl jos aš sakiau: „Tėve, jeigu tokia yra Tavo valia, atitolink nuo manęs šitą taurę.“ Paskutinė atšalusiųjų viltis yra šauktis mano gailestingumo.
8.00 val. šv. Mišios (lenkų kalba) Aukoja kun. Elijas Markauskas.
9.00 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Vaidas Vaišvilas.
10.00  val. šv. Mišios. Aukoja kun. Vaidas Vaišvilas.
11.30 val. Rožinio malda
12.00 val. šv. Mišios. Aukoja Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
13.30 val. šv. Mišios. Meldžiasi pranciškonai pasauliečiai.
14.30 val. Rožinio malda
15.00 val. Gailestingumo valanda
15.45 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba)
16.00 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Miroslav Grabovski. Gieda Agnus Dei bendruomenė iš Vokietijos ir Izraelio.
18.00 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Arūnas Kesilis. Gieda Agnus Dei bendruomenė iš Vokietijos ir Izraelio.
19.00 val. Rožinio malda
19.30 val. iškilminga Valandų liturgija. Vakarinė.
21.00 val. ekumeninė Šviesos kelio procesija iš Aušros Vartų į Dievo Gailestingumo šventovę. Atsinešti žvakių. Pasibaigus procesijai šventovėje bus giedamas Apreiškimas Jonui (Apocalypsis Joannis). Tiesioginė Marijos radijo transliacija.
Šlovinimas, naktinė Švč. Sakramento adoracija.
Dalyvauja Vilniaus miesto parapijų jaunimo grupės, akademinis jaunimas.

Balandžio 28 d., Dievo Gailestingumo šventė
MALONĖ IR RAMYBĖ JUMS NUO TO, KURIS YRA, KURIS BUVO IR KURIS ATEIS
7.00 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Vaidas Vaišvilas.
8.00 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Meldžiasi piligrimai iš Lenkijos.
9.00 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Vaidas Vaišvilas.
10.00 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Mindaugas Bernotavičius. Gieda Agnus Dei bendruomenė iš Vokietijos ir Izraelio.
12.00 val. šv. Mišios. Aukoja Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Televizijos transliacija per LRT „Kultūros“ kanalą.
13.30 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Ramūnas Norkus.
15.00 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis
15.30 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja Vilniaus vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis. Gieda Agnus Dei bendruomenė iš Vokietijos ir Izraelio.
17.00 val. šv. Mišios (anglų kalba). Aukoja Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. EWTN Global Catholic Network televizijos transliacija į JAV ir daugelį kitų pasaulio šalių įvairiuose žemynuose.
18.30 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Kęstutis Palikša. Gieda Agnus Deibendruomenė iš Vokietijos ir Izraelio.
20.00 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Andžej Šuškevič. Meldžiasi Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos bendruomenė.
22.00 val. šv. Mišios (prancūzų kalba). Gieda Agnus Dei bendruomenė iš Vokietijos ir Izraelio. Tiesioginė RadioEspérancetransliacija.

www.gailestingumas.lt

Žymės: Parapijoje, Vyskupijoje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt