200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, 2019

2019 Kwiecień 18 14:45 - 2019 Kwiecień 28 23:00

TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
18-28 kwietnia 2019 roku

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia jest otwarte całą dobę. W Sanktuarium trwa całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu, z wyjątkiem godzin, w których są sprawowane Msze Święte.
Jest także możliwość przystąpienia do Sakramentu Pojednania.
Wszystkich przybyłych księży serdecznie zapraszamy do koncelebrowania Mszy Świętej. 

18 kwietnia, Wielki Czwartek
PO TYM WSZYSCY POZNAJĄ, ŻEŚCIE UCZNIAMI MOIMI, JEŚLI BĘDZIECIE SIĘ WZAJEMNIE MIŁOWALI
14.45 Liturgia Godzin (modlitwa w ciągu dnia)
15.00 Godzina Miłosierdzia
19.00 Różaniec
19.30 Nieszpory
20.00 Msza Wieczerzy Pańskiej. Obrzęd umywania nóg. 

19 kwietnia, Wielki Piątek
Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników, zanurzaj ich w morzu miłosierdzia Mojego, a tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku, w jakim pogrąża Mnie utrata dusz.
14.45 Liturgia Godzin (modlitwa w ciągu dnia)
15.00 Godzina Miłosierdzia
19.00 Różaniec
19.30 Nieszpory
20.00 Liturgia na cześć Męki Pańskiej (po zakończeniu liturgii adoracja Krzyża do Wielkiej Soboty). 

20 kwietnia, Wielka Sobota
Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i dusze zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej męki, przez nich jak przez kanały spływa na ludzkość miłosierdzie Moje.
14.45 Liturgia Godzin (modlitwa w ciągu dnia)
15.00 Godzina Miłosierdzia 19.00 Różaniec
20.00 Wigilia Paschalna
Uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą świec w celu odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. 

21 kwietnia, Zmartwychwstanie Pańskie
RADOŚCI MOJA, CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!
Dziś sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszyły Mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociech wśród goryczy morza.
10.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Vaidas Vaišvilas
12.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Vaidas Vaišvilas
14.30 Różaniec
15.00 Godzina Miłosierdzia
15.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego (w języku polskim)
16.00 Msza Święta (w języku polskim) – ks. Edward Dukiel
18.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Elijas Markauskas
19.00 Różaniec
19.30 Nieszpory
20.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Andrius Narbekovas
22.00 Bezpośrednia transmisja w programie Marijos radijas
Wieczór uwielbienia, adoracja Najświętszego Sakramentu. Uczestniczą grupy młodzieżowe parafii wileńskich oraz wspólnota młodzieży akademickiej.

22 kwietnia, poniedziałek Oktawy Wielkanocnej
Dziś sprowadź Mi dusze pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają; i o nich myślałem w gorzkiej swej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego.
10.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Vaidas Vaišvilas
11.30 Różaniec
12.00 Msza Święta (w języku litewskim), przewodniczy J. E. ks. kard. Audrys Juozas Bačkis 13.30 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Mykolas Sotničenka
14.30 Różaniec
15.00 Godzina Miłosierdzia
15.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego (w języku polskim)
16.00 Msza Święta (w języku polskim) – ks. Franciszek Jusiel 18.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Dainius Matiukas 19.00 Różaniec
19.30 Nieszpory
20.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Andrius Narbekovas
Po Mszy Świętej zostanie odśpiewany Różaniec.
22.00 Bezpośrednia transmisja w programie Marijos radijas
Wieczór uwielbienia, adoracja Najświętszego Sakramentu.
Uczestniczą grupy młodzieżowe parafii wileńskich oraz wspólnota młodzieży akademickiej. 

23 kwietnia, wtorek Oktawy Wielkanocnej
Dziś sprowadź Mi dusze braci odłączonych, i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego; w gorzkiej męce rozdzierali Mi ciało i serce, to jest Kościół Mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą Mi w męce.
08.00 Msza Święta (w języku polskim) – ks. Elijas Markauskas
09.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Vaidas Vaišvilas
10.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Gintaras Černius
11.30 Różaniec
12.00 Msza Święta (w języku litewskim), przewodniczy J. E. ks. bp Jonas Ivanauskas (Kaišiadorys) 13.30 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Vitalij Kisiel
Śpiewa wspólnota Agnus Dei (Niemcy, Izrael)
14.30 Różaniec
15.00 Godzina Miłosierdzia
15.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego (w języku polskim)
16.00 Msza Święta (w języku polskim) – ks. Andrzej Bogdziewicz
18.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Audrius Undraitis
Śpiewa wspólnota Agnus Dei (Niemcy, Izrael)
19.00 Różaniec
19.30 Nieszpory
20.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Vygintas Gudeliūnas
Po Mszy Świętej zostanie odśpiewany Różaniec.
22.00 Bezpośrednia transmisja w programie Marijos radijas
Wieczór uwielbienia, adoracja Najświętszego Sakramentu.
Uczestniczą grupy młodzieżowe parafii wileńskich oraz wspólnota młodzieży akademickiej. 

24 kwietnia, środa Oktawy Wielkanocnej
Dziś sprowadź Mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Dusze te są najwięcej podobne do Serca Mojego, one krzepiły Mnie w gorzkiej konania męce; widziałem je jako ziemskich aniołów, które będą czuwać u Moich ołtarzy, na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę Moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna, dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem.
08.00 Msza Święta (w języku polskim) – ks. Elijas Markauskas
09.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Vaidas Vaišvilas
10.00 Msza Święta (w języku litewskim) z udziałem duchowieństwa Archidiecezji Wileńskiej
11.30 Różaniec
12.00 Msza Święta (w języku litewskim), przewodniczy J. E. ks. bp Kęstutis Kėvalas (Telšiai)
13.30 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Egidijus Venskus
Śpiewa wspólnota Agnus Dei (Niemcy, Izrael)
14.30 Różaniec
15.00 Godzina Miłosierdzia
15.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego (w języku polskim)
16.00 Msza Święta (w języku polskim) – ks. Walentyn Dulko
18.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Andrejus Lazarevas
Śpiewa wspólnota Agnus Dei (Niemcy, Izrael)
19.00 Różaniec
19.30 Nieszpory
20.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Benas Audrius Martusevičius
Po Mszy Świętej zostanie odśpiewany Różaniec.
22.00 Bezpośrednia transmisja w programie Marijos radijas
Wieczór uwielbienia, adoracja Najświętszego Sakramentu.
Uczestniczą grupy młodzieżowe parafii wileńskich oraz wspólnota młodzieży akademickiej. 

25 kwietnia, czwartek Oktawy Wielkanocnej
Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad Moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym, żadna nie dostanie się do ognia piekielnego, każdej szczególnie bronić będę w jej śmierci godzinie.
08.00 Msza Święta (w języku polskim) – ks. Elijas Markauskas
09.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Rimvydas Jurkevičius
10.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Ričardas Doveika
11.30 Różaniec
12.00 Msza Święta (w języku litewskim), przewodniczy J. E. ks. bp Linas Vodopjanovas OFM (Panevėžys)
13.30 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Marius Venskus
Śpiewa wspólnota Agnus Dei (Niemcy, Izrael)
14.30 Różaniec
15.00 Godzina Miłosierdzia
15.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego (w języku polskim)
16.00 Msza Święta (w języku polskim) – ks. Ronald Kuzmickas
18.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Mindaugas Šlaustas
Śpiewa wspólnota Agnus Dei (Niemcy, Izrael) 19.00 Różaniec
19.30 Nieszpory
20.00 Msza Święta (w języku litewskim) – przewodniczy J. E. bp Darius Trijonis (Vilnius)
Po Mszy Świętej zostanie odśpiewany Różaniec.
22.00 Zostanie odśpiewana Ewangelia według Świętego Jana.
Bezpośrednia transmisja w programie Marijos radijas.
Wieczór uwielbienia, adoracja Najświętszego Sakramentu.
Uczestniczą grupy młodzieżowe parafii wileńskich oraz wspólnota młodzieży akademickiej. 

26 kwietnia, piątek Oktawy Wielkanocnej
Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego, niechaj strumienie krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane, odpłacają się Mojej sprawiedliwości; w twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie… O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości. 

08.00 Msza Święta (w języku polskim) – ks. Elijas Markauskas
09.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Vaidas Vaišvilas
10.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Aloyzas Volskis
11.30 Różaniec
12.00 Msza Święta (w języku litewskim), przewodniczy J. E. ks. bp Rimantas Norvila (Vilkaviškis)
13.30 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Eduardas Kirstukas
Śpiewa wspólnota Agnus Dei (Niemcy, Izrael) 14.30 Różaniec
15.00 Godzina Miłosierdzia
15.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego (w języku polskim)
16.00 Msza Święta (w języku polskim) – ks. Jarosław Spirydowicz
17.00 Msza Święta (w języku francuskim). Bezpośrednia transmisja w programie Radio Espérance.
18.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Dainius Lukonaitis
Śpiewa wspólnota Agnus Dei (Niemcy, Izrael)
19.00 Różaniec
19.30 Nieszpory
20.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Mindaugas Bernotavičius
Po Mszy Świętej zostanie odśpiewany Różaniec.
22.00 Bezpośrednia transmisja w programie Marijos radijas
Wieczór uwielbienia, adoracja Najświętszego Sakramentu.
Uczestniczą grupy młodzieżowe parafii wileńskich oraz wspólnota młodzieży akademickiej. 

27 kwietnia, sobota Oktawy Wielkanocnej
Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od dusz oziębłych. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. – Dla nich jest ostateczna deska ratunku uciec się do miłosierdzia Mojego. 
08.00 Msza Święta (w języku polskim) – ks. Elijas Markauskas
09.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Vaidas Vaišvilas
10.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Vaidas Vaišvilas
11.30 Różaniec
12.00 Msza Święta (w języku litewskim), przewodniczy J. E. ks. bp Jonas Kauneckas (Panevėžys).
13.30 Msza Święta (w języku litewskim). Modli się franciszkański zakon świeckich.
Śpiewa wspólnota Agnus Dei (Niemcy, Izrael)
14.30 Różaniec
15.00 Godzina Miłosierdzia
15.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego (w języku polskim)
16.00 Msza Święta (w języku polskim) – ks. Mirosław Grabowski
18.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Arūnas Kesilis
Śpiewa wspólnota Agnus Dei (Niemcy, Izrael)
19.00 Różaniec
19.30 Nieszpory
21.00 Ekumeniczna Droga Światła (Ostra Brama-Sanktuarium Miłosierdzia Bożego).
Uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą świec.
Na zakończenie procesji w sanktuarium zostanie odśpiewana Apokalipsa według Św. Jana (Apocalypsis Ioannis).
Bezpośrednia transmisja w programie Marijos radijas.
Wieczór uwielbienia, adoracja Najświętszego Sakramentu.
Uczestniczą grupy młodzieżowe parafii wileńskich oraz wspólnota młodzieży akademickiej. 

28 kwietnia, Niedziela Miłosierdzia Bożego
ŁASKA I POKÓJ OD TEGO, KTÓRY JEST I KTÓRY BYŁ, I KTÓRY PRZYCHODZI
07.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Vaidas Vaišvilas
08.00 Msza Święta (w języku polskim). Modlą się pielgrzymi z Polski.
09.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Vaidas Vaišvilas
10.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Mindaugas Bernotavičius
Śpiewa wspólnota Agnus Dei (Niemcy, Izrael)
12.00 Msza Święta (w języku litewskim), przewodniczy J. E. ks. abp Ginatras Grušas, metropolita wileński. Bezpośrednia transmisja w telewizji LRT „Kultūra“.
13.30 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Ramūnas Norkus
15.00 Godzina Miłosierdzia
Śpiewa wspólnota Agnus Dei (Niemcy, Izrael)
15.30 Msza Święta (w języku polskim), przewodniczy J. E. ks. bp Arūnas Poniškaitis (Vilnius)
Śpiewa wspólnota Agnus Dei (Niemcy, Izrael)
17.00 Msza Święta (w języku angielskim), przewodniczy J. E. ks. abp Ginatras Grušas, metropolita wileński. Bezpośrednia transmisja do USA i innych państw na różnych kontynentach w telewizji EWTN Global Catholic Network.
18.30 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Kęstutis Palikša Śpiewa wspólnota Agnus Dei (Niemcy, Izrael)
20.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Andrzej Szuszkiewicz. W Eucharystii bierze udział wspólnota Wileńskiego Seminarium Duchownego im. Św. Józefa.
22.00 Msza Święta (w języku francuskim). Bezpośrednia transmisja w programie Radio Espérance. Śpiewa wspólnota Agnus Dei (Niemcy, Izrael)

Domek św. Faustyny w Tygodniu Miłosierdzia można zwiedzać od godz. 10.00 do 17.00.

Transmisję na żywo całą dobę można oglądać na stronie internetowej: www.gailestingumas.lt 

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt