Gavėnios rekolekcijos Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose (pildoma)

VILNIAUS MIESTE:

Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje rekolekcijos kiekvieną gavėnios šeštadienį: 16.45 val. konferencija, 17.30 val. šv. Mišios. Kovo 29 d. arkikatedroje vyks „24 val. Viešpačiui“, pradžia – 18.30 val. Sutaikinimo pamaldos, vėliau Švč. Sakramento adoracija ir išpažinčių klausymas visą parą iki kovo 30 d. 18.30 val.

Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo (Žvėryno) bažnyčioje rekolekcijos kovo 30 d. 11–19 val.

Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje rekolekcijos balandžio 2 d. 18.00 PL ir balandžio 3 d. 18.30 LT.

Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje rekolekcijos balandžio 4–7 d. Balandžio 4 d. šv. Mišios 17.00 PL ir 18.00 LT. Balandžio 5 d. šv. Mišios: 7.30 LT, 8.30 PL, 10.00 LT, 11.30 LT, 13.00 PL, 17.00 PL ir 18.00 LT. Balandžio 6 d. šv. Mišios: 7.30 LT, 8.30 PL, 10.00 LT, 11.30 LT, 13.00 PL, 17.00 PL ir 18.00 LT. Balandžio 7 d. šv. Mišios: 7.30 LT, 8.30 PL, 10.00 LT, 11.30 LT, 13.00 PL, 17.00 PL ir 18.00 LT.

Vilniaus Šv. Jono Bosko (saleziečių) bažnyčioje rekolekcijos balandžio 5–7 d. Balandžio 5 d. Kryžiaus kelias: 17.15 PL ir 19.45 LT, šv. Mišios: 18.00 PL ir 19.00 LT. Balandžio 6 d. šv. Mišios: 9.30 PL, 11.00 LT, 18.00 PL ir 19.00 LT. Balandžio 7 d. šv. Mišios: 8.00 LT, 9.30 PL, 11.00 LT, 13.00 PL, 15.00 LT ir 19.00 LT. Išpažinčių klausoma 30 min. prieš kiekvienas šv. Mišias, o balandžio 5 d. – nuo 17 val.

Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje rekolekcijos balandžio 5–7 d. Balandžio 5 d. Kryžiaus kelias: 16.00 LT ir 18.00 PL, šv. Mišios: 17.00 LT ir 19.00 PL. Balandžio 6 d. šv. Mišios: 7.00 LT, 8.00 PL, 11.30 LT, 13.00 PL, 16.00 RU, 17.00 LT ir 18.00 PL. Balandžio 7 d. šv. Mišios: 7.00 LT, 8.00 PL, 9.00 PL, 10.30 LT, 11.30 LT ir 13.00 PL.

Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo (dominikonų) bažnyčioje rekolekcijos balandžio 9 d.: 18.00 val. šv. Mišios, o 19.00 val. Sutaikinimo pamaldos.

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje rekolekcijos balandžio 13 d. 9.00 LT.

Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje rekolekcijos balandžio 15–17 d. Išpažinčių šiomis dienomis bus klausoma nuo 17.00 val. Balandžio 15–16 d. rekolekcijų šv. Mišios: 18.00 PL ir 19.00 LT. Balandžio 17 d. 18.00 PL šv. Mišios, o 19.00 LT Sutaikinimo pamaldos.

Vilniaus Šv. Teresės bažnyčioje rekolekcijos balandžio 15–17 d. Balandžio 15 d. šv. Mišios: 17.00 PL ir 18.00 LT. Balandžio 16 d. šv. Mišios: 10.00 PL, 12.00 LT, 17.00 PL ir 18.00 LT. Balandžio 17 d. šv. Mišios: 17.00 PL ir 18.00 LT.

Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės) bažnyčioje rekolekcijos balandžio 11–13 d. 18.00 PL ir 19.00 LT. Sutaikinimo pamaldos balandžio 13 d. 9.00 PL ir 11.30 LT.

Vilniaus Išganytojo (joanitų) bažnyčioje rekolekcijos balandžio 15–17 d. 18.30 šv. Mišios LT, po Mišių paskaita ir išpažinčių klausymas iki 21.00 val. Rekolekcijas ves t. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškus Svajūnas CSJ. Balandžio 18–21 d. vyks Velykų Tridienio rekolekcijos jaunimui (17 – 30 m.) (prasideda balandžio 18 d. vakare ir baigiasi balandžio 21 d. po 10.00 val. šv. Mišių) su br. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškumi CSJ. Registracija el. paštu marijosnamai@joanitai.org

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje rekolekcijos kovo 27, 28, 29 d. 18.00 LT.

Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčioje rekolekcijos balandžio 5–7 ir balandžio 14–16 d.
Balandžio 5 d. išpažinčių klausoma nuo 17.00, šv. Mišios 18.00 PL. Balandžio 6 d. išpažinčių klausoma nuo 14.00 ir nuo 17.00 (vaikams), šv. Mišios 15.00 PL ir 18.00 PL. Balandžio 7 d. šv. Mišios 8.00, 9.00 (vaikams), 10.30, 12.00 (jaunimui), 17.00, 18.00 PL.
Balandžio 14 d. šv. Mišios 8.00, 9.00 (vaikams), 10.30, 12.00 (jaunimui), 13.30, 17.00, 18.00 PL. Balandžio 15–16 d. išpažinčių klausoma nuo 14.00 ir 17.00, šv. Mišios 15.00 ir 18.00 PL.
Detali rekolekcijų programa skelbiama čia.

Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijos sielovados centre rekolekcijos vyks balandžio 6 d. Kryžiaus kelias: 10.30, išpažinčių klausoma nuo 12.00, šv. Mišios 13.00 LT ir PL. Sutaikinimo pamaldos vaikams balandžio 13 d. 12.00 LT.

Vilniaus Šv. Kazimiero (jėzuitų) bažnyčioje sutaikinimo pamaldos balandžio 12 d. 17.30.

Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Pranciškonų) bažnyčioje rekolekcijos kovo 31 – balandžio 2 d.

Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje rekolekcijos balandžio 11 d. 18.00 LT.

Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčioje rekolekcijos balandžio 5–16 ir balandžio 12–13 d. Balandžio 5 d. 17.00 PL. Balandžio 6 d. 9.00 PL, 15.00 PL (susitaikinimo pamaldos), 17.00 PL. Balandžio 12 d. 18.30 LT. Balandžio 13 d. 10.00 LT, 15.00 LT (susitaikinimo pamaldos), 18.30 LT.

Pavilnio Kristaus Karaliaus ir šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčioje rekolekcijos balandžio 10 d. 18.00 LT ir PL.

Naujosios Vilnios Šv. Kazimiero bažnyčioje Sutaikinimo pamaldos vaikams kovo 24 d. 12.00 PL.

Naujosios Vilnios Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje rekolekcijos balandžio 11–13 d. Balandžio 11–12 d. šv. Mišios  17.00 PL; 18.00 LT. Balandžio 13 d. šv. Mišios.8.00 PL, 10.00 PL, 12.00 LT, 17.00 PL, 18.00 LT.

Didžiojio Tridienio rekolekcijos pas Marijos Dangun Ėmimo seseris asumpcionistes (Želvos g. 14, Vilnius):
Didysis ketvirtadienis 7.008.30 val. 7.00 val. Patamsių liturgija. 7.45 val. mokymas: žydų paschos apeigos ir prasmės (anglų k. su vertimu)
Didysis penktadienis 7.008.30 val. 7.00 val. Patamsių liturgija. 7.45 val. Lectio divina.
Didysis šeštadienis 9.0010.30 val. 9.00 val. Patamsių liturgija. 9.45 val.  Lectio divina.

KITOSE VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS BAŽNYČIOSE:

Adutiškio Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje rekolekcijos balandžio 13 d. 14.00 LT.

Alionių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje rekolekcijos balandžio 6 d. 13.00 LT ir PL.

Butrimonių Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje rekolekcijos kovo 29 d. 10.00 PL ir 17.00 PL. Kovo 30 d. 9.00 PL ir 16.00 PL. Kovo 31 d. 9.00 PL ir 14.30 PL.

Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus (Ratnyčios) bažnyčioje sutaikinimo pamaldos balandžio 6 d. 15.00 LT, šv. Mišios 16.00 LT. Balandžio 7 d. šv. Mišios 10.00 LT, 12.30 LT ir 14.30 LT (Švendubrės koplyčioje).

Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje rekolekcijos balandžio 15–16 d. Balandžio 15 d. 12.00 ir 18.00 LT. Balandžio 16 d. 10.30 PL.

Dubičių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje rekolekcijos balandžio 11 d. 11.00 LT. Panočių koplyčioje rekolekcijos balandžio 11 d. 9.00 LT. Rakų koplyčioje rekolekcijos balandžio 11 d. 13.00 PL.

Eišiškių Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje rekolekcijos balandžio 14 d. 17.00 PL. Balandžio 15 d. 11.00 PL, 12.30 LT, 13.30 PL, 17.15 PL – Kryžiaus kelias, 18.00 PL. Balandžio 16 d. 18.00 PL. Koplyčioje Dainavoje – balandžio 15 d. 15.00 PL.

Gaidės Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje rekolekcijos balandžio 14 d. 15.00 LT.

Jašiūnų Šv. Onos bažnyčioje kovo 24 d. 16.15 PL Sutaikinimo pamaldos, 17.00 PL šv. Mišios. Kovo 25 d. rekolekcijų šv. Mišios: 11.30 LT, 13.00 PL ir 18.00 PL, pusvalandį prieš kiekvienas Mišias bus klausoma išpažinčių.

Juodšilių Pal. Mykolo Sopočkos bažnyčioje rekolekcijos mokiniams balandžio 11 d. 11.30 LT, 12.45 PL. Rekolekcijos bendruomenei balandžio 15 d. 19.00 LT ir PL, balandžio 16 d. 16.00 LT ir PL.

Kalesninkų Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje rekolekcijos balandžio 7 d. 17.00 PL; balandžio 8 ir 9 d. 10.00 LT, 12.00 PL, 18.00 PL.

Kalvelių koplyčioje rekolekcijos kovo 29 d. 11.00 PL ir LT, 18.30 PL. Kovo 30 d. 10.00 PL.

Kenos Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčioje rekolekcijos balandžio 12 d. 16.00 PL ir balandžio 13 d. 10.30 PL.

Lavoriškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje rekolekcijos balandžio 12 d. 18.00 PL ir balandžio 13 d. 12.00 PL.

Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje rekolekcijos balandžio 6 d. 10.00 PL, 12.00 LT.

Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje rekolekcijos balandžio 5–6 d. Balandžio 5 d. 9.00 PL, 10.30 LT, 17.00 LT, 19.00 PL. Balandžio 6d. 9.00 PL, 10.00 LT, 18.00 LT, 19.00 PL.

Medininkų Švč. Trejybės ir šv. Kazimiero bažnyčioje rekolekcijos kovo 22–24 d. Kovo 22 d. 13.00 PL šv. Mišios moksleiviams, 17.00 PL Graudūs verksmai, 18.00 PL šv. Mišios. Kovo 23 d. 9.00 PL šv. Mišios ligoniams, 16.00 PL šv. Mišios. Kovo 24 d. 9.00 PL šv. Mišios ir Kryžiaus kelias, 12.00 PL šv. Mišios ir Kryžiaus kelias. Išpažinčių klausoma 30 min. prieš kiekvienas šv. Mišias. Rekolekcijas ves t. Józef Makarczyk OFM Conv.

Mickūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje rekolekcijos kovo 29 d. 13.00 PL (jaunimui), 18.00 PL; kovo 30 d. 9.00 PL, kovo 31 d. 9.00 PL, 11.00 PL ir 13.00 LT.

Naujojo Daugėliškio Šv. Joakimo ir šv. Onos bažnyčioje rekolekcijos balandžio 13 d. 9.30 LT.

Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje rekolekcijos balandžio 4 d. 10.00 PL, 18.00 LT, 19.00 PL; balandžio 5 d. 10.00 PL, 18.00 LT, 19.00 PL; balandžio 6 d. 9.00 PL, 10.30 PL ir 12.00 LT.

Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko bažnyčioje rekolekcijos balandžio 13 d. 17.00 LT ir 18.00 PL. Sutaikinimo pamaldos moksleiviams ir jaunimui balandžio 13 d. 11.00 LT ir 12.00 PL.

Pabarės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje rekolekcijos kovo 29 d. 12.00 PL, kovo 30 d. 13.00 PL, kovo 31 d. 11.00 PL.

Pabradės Švč. Mergelės Marijos Šeimos Karalienės bažnyčioje rekolekcijos balandžio 5–7 d. LT ir PL.

Paluknio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje rekolekcijos balandžio 5 d. 10.30 PL ir 18.30 PL.

Pūškų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, bažnyčioje rekolekcijos vyks balandžio 14 d. 13.00 LT ir PL.

Riešės Šv. vysk. Stanislovo bažnyčioje sutaikinimo pamaldos balandžio 13 d. 10.00 LT ir 12.00 PL.

Rimšės Švč. Trejybės bažnyčioje rekolekcijos vyks balandžio 12 d. 10.00 LT.

Rudaminos Švč. Mergelės Marijos, Gerosios Patarėjos, bažnyčioje rekolekcijos balandžio 8–9 d. 17.00 LT ir 18.00 PL.

Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje rekolekcijos balandžio 5 d. 12.30 LT, 16.00 PL ir 17.00 LT.

Rudnios Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės Globėjos, bažnyčioje rekolekcijos balandžio 11 d. 13.00 LT.

Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai ir Šv. Benedikto bažnyčioje rekolekcijos balandžio 13 d. 13.00 LT ir PL.

Sudervės Švč. Trejybės bažnyčioje sutaikinimo pamaldos jaunimui balandžio 11 d. 13.00 PL. Balandžio 13 d. išpažinčių klausoma nuo 11.00, šv. Mišios 12.00 LT ir PL.

Sužionių Šv. Felikso Valua bažnyčioje rekolekcijos balandžio 5 d. 12.00 PL.

Šalčininkų Šv. apaštalo Petro bažnyčioje rekolekcijos balandžio 5 d. 12.00 PL, 13.30 LT, 17.30 PL, Kryžiaus kelias 17.00 PL. Balandžio 6 d. rekolekcijos 10.00 PL, 12.00 PL, 16.00 LT ir 17.30 PL.

Šilėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje rekolekcijos balandžio 7 d. 10.00 PL.

Šumsko Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje rekolekcijos kovo 29 d. 13.00 PL ir 17.00 PL. Kovo 30 d. 12.00 PL.

Švenčionėlių Šv. Edvardo bažnyčioje rekolekcijos balandžio 13 d. 9.00 LT, 10.30 PL, 12.00 LT.

Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčioje rekolekcijos balandžio 14 d. 8.00–13.30 LT ir PL.

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje rekolekcijos balandžio 13 d. 10.00 PL ir 12.00 LT.

Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo bažnyčioje rekolekcijos balandžio 15–16 d. 17.00 LT ir 18.00 PL.

Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje rekolekcijos balandžio 5 d. 10.00 LT, 12.00 LT, 17.00 LT.

Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje rekolekcijos balandžio 12–13 d. Šv. Mišios 10.00, 13.00, 18.00 LT.

Visagino Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčioje rekolekcijos balandžio 15–16 d. 16.00-18.30.

INFORMACIJA PILDOMA. Jei norite pranešti apie Sutaikinimo pamaldų ir gavėnios rekolekcijų laiką Jūsų bažnyčioje, prašome rašyti agne.markauskaite@vilnensis.lt