Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimas (Velykos)

2019 balandžio 21 6:00 - 2019 balandžio 21 23:59

„Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia, jis prisikėlė! Atsiminkite, ką jis yra jums sakęs, būdamas Galilėjoje: ‘Žmogaus Sūnus turi būti atiduotas į nusidėjėlių rankas ir nukryžiuotas, o trečią dieną prisikelti!’“ (Lk 24, 5-8)

Didžiojo Tridienio ir šv. Velykų Mišių ir pamaldų laikas, 2019

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt